Järboportalen - startsida

 


Snöröjarnas elddop

Väntan på brevbäraren

I Järbo är det inte kommunen som ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar. Det är istället "vägföreningar", samfälligheter, där alla fastighetsägare inom ett område svarar för att vägnätet fungerar året runt. I centrala samhället är det Järbo Vägförening som har ansvaret.

Underhållet handlas upp från olika entreprenörer och i höstas byttes entreprenörer i flera av föreningarna. Det blev det ganska unga och rätt så okända företaget GIJO Gräv- & Trädgårdsentreprenad som fick uppdraget för flera av flera föreningar, Järbo, Finnäs-Nordanå, Vreten och gång- och cykelvägar längs Kungsforsvägen som Trafikverket äger.

Det har blivit en rivstart följt av ett maratonlopp genom allt snöande som fortsatt vintern igenom. Just nu är det mildväder och GIJO kör en nödvändig extra omgång med skrapning av de tjocka snö- och islager som finns på alla gator.

Jag träffar Christoffer Girau, som är företagsledare som tillsammans med några medarbetare som med långa pass tar hand om det över två mil långa gatunätet i Järbo. Jag undrar hur går, det verkar ju vara ett evihetsgöra att hålla jämna steg med snö och regn.

- Jag har ju sysslat flera år med snöröjning, säger han, men den här vintern har varit en liten utmaning. Det viktiga nu är skrapa upp isen framförallt i backarna för om det nu kommer regn och kanske fryser på så kan det bli riktigt halt. Och det kommer att behöva sandas också.

- Dessutom behöver vi ta hand om kanter och snöhögar som samlats. Vägarna har blivit trånga och på en del ställen är det dåligt sikt i korsningar. Vi ska försöka få undan så mycket som möjligt, betonar han.

GIJO har också underhåll av grönytor för Gavlegårdarna och Gävle kommun på sommarhalvåret så uppdrag med snöröjning på vintern är bra för att kunna sysselsätta personalen året runt. För Christoffer blir det här arbete på hemmaplan då han numera bor i Järbo.

Christoffer Girau högt upp i sin stora hjullastare

Det behövs kraftiga tänder för att riva isen


Det var bättre förr?

Om ungefär två veckor byter Järbo Folkets Hus "kostym" till Club Kuli. Då blir det dans till glad musik à la 60-tal. Det är Sundsvalls-trion "Golden His, ledd av Kennet Tjernström, som kommer för att sätta fart på Järbopubliken.

Väntan på brevbäraren

Den numera lite äldre generationen Järbobor har säkert många minnen av lördagsdanserna på Folkan, men nu när det blir en repris, eller "refill" av evenemanget, som har varit arrangörernas arbetsnamn, hoppas de på att det även kommer yngre som gillar musiken och gärna vill dansa.

P-G Florell som är ordförande i SPF Furan, en av pensionärsföreningarna i Järbo, har raggat upp en av sina många bekanta i musikbranschen som kommer att stå för dansmusiken. Sen kan det nog dyka upp en och annan "antikvitet" också.

P-G berättar lite om historien med Club Kuli.
-Det var SSU som stod för lördagsdanserna och man ville ge arrangemanget en trivsam inramning och det blev japanispirerade dekorationer och namnet Club Kuli började användas. Det här var från 1965 -66 så där och höll på kanske en 10-årsperiod.

-Själv var jag med i en orkester som hette Bob Werners, fortsätter P-G, och vi spelade också på många andra ställen. Om den här modellen slår väl ut så kanske det går att ordna fler tillfällen i Järbo framöver.

Här har jag hittat ett tidningsklipp från långt senare i Hembygdsföreningens arkiv.

Väntan på brevbäraren

Beslut i fullmäktige om VA i Norrbro

Den 11:e december var det då dags för kommunfullmäktigemöte där det skulle beslutas om Norrbro skulle bli ett s.k. verksamhetsområde och anslutas till kommunalt VA. Alla aspekter skulle tas upp och belysas med opartisk syn, men vid de sex föranmälda frågorna från oss berörda så vinklades det direkt till kommunens fördel. Man läste lagtexter och slutade läsa den då lagtexten var till enskilda avlopps fördel och godkännanden, och menade på att andra lösningar än kommunal anslutning inte gick att genomföra i vissa fall.

Lagen är dock tydlig med att det räcker att en enskild anläggning är godtagbar. Och vilka andra lösningar har varit upp till förslag från VGS och kommunen, och faktiskt seriöst utretts som möjlig lösning?

Ett s.k. minireningsverk släpper ut badvänligt vatten och kan ledas till önskvärd utsläppsplats där skyddsavståndet uppnås med marginal.

En intressant fråga från MP kom faktiskt upp, då dom lyfte den civila försvarsaspekten som viktig med närliggande krig och ev hot samt osäkerheten till att låsa sig till lösningen med kommunalt VA. MP hade även tankar kring framtiden med lokala lösningar för avloppet med väldigt likvärdiga lösningar som minireningsverk.

Detta fäktades dock snabbt bort då lagen inte sade något om civilförsvarsaspekten, och det därför inte behövde beaktas.

Sandviken Energi redogör för ekonomin och visar upp dystra siffror med otroligt låga intäkter på både Norrbro och åshuvudet, och påvisar samma dåliga täckningsgrad på kommande tilltänkte områden för kommunal anslutning.

Sandviken Energi upplyser vidare om det föråldrade övriga VA-nätet i Sandviken som är i stort behov av pengar och resurser. Och att det kommer att behöva höjas VA taxor i hela kommunen om denna utbyggnad fortsätter.


Inför röstningen om Norrbro ska ingå i ett verksamhetsområde och anslutning till kommunalt VA så lämnar M, SD och KD in en s.k. minoritets återremiss där man då låter ärendet gå tillbaka för vidare utredning av ett antal punkter vi tycker att ha förbigåtts.

Socialdemokraternas ledare Kärnström brusar upp och begär ordet och springer rosenrasande upp i talarstolen och tycker bestämt att detta ärende ska få sitt avgörande idag och hävdar att detta är en fråga om ansvar som det här bedömningen gäller, och menar på att det idag handlar om att det avgörs om kommunen eller vi boende ska ansvara för VA.

M påpekar att ärendet avser även avser ett enda liggande förslag, d.v.s. kommunal anslutning av Norrbro-området.

Beslutet om remiss går till röstning och utfallet blir 24-27 till fördel att det inte ska bli återremiss, MEN vid återremiss räcker det med en tredjedel av rösterna för återremiss d.v.s. minst 17 röster.

Så det blir nu alltså återremiss, detta till socialdemokraternas stora ilska och med ordentligt sura miner som följd. Nu väntas detta tas upp igen i kommunfullmäktige i februari 2024, då med remissen genomgången.

Våra funderingar

Tills dess går vi på norrbro i tankar som:
HUR kan S ledare prata om ANSVAR, då vi från dag ett varit öppen för att diskutera lösningar som gagnar ALLAS bästa och stort sett helt utan intresse från S?
HUR kan övriga partier som vurmar för miljön och landsbygden stå bakom S i detta, och exakt vad fick dom i utbyte i kohandeln?
HUR kan Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centern hänvisa till att lagen säger att detta är enda lösningen, och stå rakryggat och påstå att detta är för miljön och allas bästa?
HUR ska dessa partier sedan förklara för invånarna i Sandvikens kommun varför VA-kollektivets kassa dräneras med dessa projekt med otroligt låga intäkter, och med höjda VA-taxor som följd?

Är det en smart affärsidé hos partierna att först plundra VA-kollektivet på pengar för att sedan bygga ut nätet och ansluta nya abonnenter och på sikt få intäkter från alla med dessa nya höjda taxor?

Risker och brister

Och är man beredd att stå för vad man gjort när vi för all framtid kommer att påvisa konsekvenserna för miljön med detta, genom att visa i media breddningarna som kommer att ske i jädraån från deras tilltänkta anläggning där avloppsvatten kommer att spolas ut då reningsverket inte klarar av mängderna eller när vi fått strömavbrott och pumparna står stilla?

Om detta kommunala VA projekt byggs ut som det är tänkt med trycksatta avloppsledningar dragna i marken flera delar av Sandviken kommun, så bör dessa partier inte ta en del ord i sin mun som ANSVAR och MILJÖTÄNK utan att först tänka efter vad dom stått bakom.

Mer konkreta reflektioner av expertis på VA-området lyder framgår nedan. Kommunfullmäktige i Sandviken den 11 december gjorde klart några saker:
Kommunen saknar empiri för att hävda de risker man anser utgör underlag till att kräva oss på tvångsanslutning till deras VA. De prover som togs 2018 med fynd av bakterier kan inte härledas till att våra avlopp är dysfunktionella, vilket problemfria år och nyliga prover också visar.
Den lösning som kommunen förespråkar innebär en för hela Sandvikens VA-kunder mycket kostsam expansion av sitt slitna VA-nät, när de istället skulle behöva rusta sitt befintliga nät.

Ovilja

Sandvikens KSO Peter Kärnström gav uttryck för en ovilja att söka en för Sandvikens VA-kollektiv billigare och mer riskfri lösning inom ramen för ett kommunalt verksamhetsområde. Skulle en kommunal lösning avslås och våra anläggningar ändå underkännas, kan vi då bygga en bättre enskild lösning än vad kommunen nu avser göra. Oviljan att söka säkra lösningar som är godtagbara och billigare kommer att bli ohållbar när det kommunala VA-nätet fortsätter att byggas ut samtidigt som det befintliga är i stort behov av upprustning och redan idag inte går ihop ekonomiskt.

I redogörelsen för vilka lagar som gäller undvek föredragshållaren nogsamt att nämna hur tillägget till den aktuella lagen framhåller att det räcker att en enskild anläggning är GODTAGBAR för att den ska kunna bibehållas.

Kommunen vill inte ens beakta huruvida den lösning man vill åstadkomma i själva verket är riskablare än den befintliga. Ur ett civil försvarsperspektiv framstår en trycksatt ledning där alla hushålls avloppsvatten koncentreras som mer riskabel än att varje enskilt hushålls anläggning avlopp renas under självfall. Särskilt i beaktande av kommunens stora utsläpp när den utsattes för stress i samband med sommarens skyfall.

Det är obegripligt att VGS inte tar i beaktande markförhållande då det är väl det närmaste empirisk information man kan komma . När man söker tillstånd för enskilt avlopp med infiltrationsbädd så ska man lämna in markprov som man sedan gör ett perkolationstest på för att bedöma om marken är lämplig. I området finns det godkända infiltrationsbäddar och således så borde VGS ha information om markförhållande i förväg och då är det inte svårt att avgöra hur stort skyddsavstånd som behövs mellan infiltrationsbädd och vattenbrunn. Om det inte finns markprover så borde det inte vara svårt att få in det.

Ett arbetssätt som gör att VGS och fullmäktige kan ta beslut som är förståndiga ur miljö och ekonomiskt perspektiv måste väl vara det viktiga.

Texten är hämtad från ett Facebookinlägg som Anders Broman har gjort som ett reportage från Sandvikens fullmäktigemöte 2023-12-11.

Anders Broman

Länk till att se inspelning av mötet 

Reportage i Din Lokaltidning 2023-12-19 

Reportage i Din Lokaltidning 2024-01-30 

Inslag på P4 Gävleborg 

Inslag på Villaägarna 

Uppdaterat 2024-01-31

Taggat: #Samhälle


Jul i Järbo

När det här skrivs har vi passerat andra adventshelgen. Julfirandet har börjat på många ställen med ljusdekorationer, granar, julmarknader, adventsstakar och annat så att Järboportalen knappt hinner med. Och i veckan som kommer blir det Luciatablå i kyrkan. Så vi samlar allt på en bildsida. Följ länken nedan - vi fyller på allteftersom.

Tomtemys på Hembygdsgården Här kommer tomten till Hembygdsgården i Järbo

På bildsidan finns bilder från julmarknaden på Folkets Hus och bilder från Hembygdsgårdens "Tomtemys" den andra advent och nu har det också kommit in bilder från luciafirandet och bilder från julparaden med hästar 23 december.

Bildsida 


Hålldammsvägen rivs upp

En stor grävklo river asfalten

Det var lite överraskande när jag kom hem vid lunchtid i dag och möttes av en skylt som visade att Hålldammsvägen var avstängd en bit bort. Vad kunde det vara? Det måste kollas!

Borta i närheten av Kuljakobs väg stod en stor grävmaskin som hade hackat sönder asfalten. Det är Finnäs-Nordanå vägsamfällighet som beslutat att riva upp en 300 m lång sträcka av Hålldammsvägen. Orsaken är att vägbanan från Genvägen till förbi Kuljakobs väg i många år varit under all kritik, med stora buckligheter m.m. Samfällighetens ordförande Erland Jäderberg berättade att den sämsta delen rivs upp och ersätts med en grusväg med nytt bär- och slitlager.

Men varför rivs inte hela sträckan? Nej, det här är vad föreningen har råd med, svarar Erland. Det här kostar mycket pengar.

Arbetet beräknas ta cirka en vecka och under tiden får några boende köra den längre vägen över Viaduktvägen.


Teaterpubliken inspirerade

Här framförs "Västerhällarnas lovsång"

Det var publiken som inspirerade gruppen "Byrån för scenkonst" till stodåd på Järbo Folkets Hus på torsdagskvällen. De gör så kallad improvisationsteater, vilket innebär att allting skapas "live", direkt i föreställningen. Inte ens de själva vet riktigt vad som ska komma.

Medan vi i publiken samlades och tog en fika vid borden i salongen fick vi som uppgift att skriva förslag till titlar på olika låtar med anknytning till bygden. Lapparna samlades ihop i en burk och ingen annan än författaren visste vad som stod på dem.

Sedan började artisterna smyga igång och lekfullt locka av publiken tips om vad som händer och har hänt i bygden. Av detta skapade de monologer och duologer(?), sånger och små sketcher.

Utan att vi riktigt tänke på det blev vi alla en del av föreställningen och blev engagerade i och nyfikna på vad som skulle komma.

Huvudnumret och avslutningen var framförandet av de låtar som vi lämnat titlarna till. Tre slumpmässiga lappar drogs ur burken och en artist lottades till att framföra varsin påhittad text och melodi.

De som på detta sätt blev en unik melodifestival var "Björnfrossan", "Fack you" och "Västerhällarnas lovsång", alla med aldrig förr eller senare spontandiktade texter och melodier. Med hjälp av publikens applåder utsågs helt otippat "Fack you" till årets Järbosång.

Taggat: #Teater


Utveckla #mittjarbo

Vad vill ni göra med Järbo för att utveckla bygden på ett hållbart sätt? Den frågan ställde Leader Gästrikebygden vid ett möte på onsdagskvällen i Järbo Folkets Hus. Man hade bjudit in privatpersoner, föreningar, företag och representanter för Sandvikens kommun för samtal om tänkbara utvecklingsprojekt.

Helene Göthe Lorenz och Janet Eklund ledde mötet

Petra Smyth berättade entusiastiskt om 4H-projektet

Inte oväntat dök det upp massor av idéer som man håller på med på olika håll, många med inriktning på att aktivera unga människor. En del projekt har redan genomförts eller pågår.

4H-klubben har ställt iordning gården Björkmuren med stöd av pengar från Leader under ett projekt som pågått över ett år.

För flera föreningar finns ett lokalbehov som är akut. Järbo Gym som nu håller till i Kyrkskolan är trångbodda när man nu vill locka nya kategorier ungdomar till träningspassen.

Järbo IF arbetar med flera idéer där önskeprojektet är ett gemensamt föreningshus där "alla" skulle få plats för sina verksamheter. Men Dennis Andersson, som är kassör suckar lite över arbetet dit och svårigheterna.

Leader är en metod och finansiär för lokalt ledd landsbygdsutveckling som används inom hela EU. Lokal förankring, nytänkande, hållbarhet och samarbete över organisationsgränser är nyckelord. Helene Göthe-Lorenz berättade för deltagarna hur man kan hjälpa till att stötta projekten med planering och ansökningar och sedan bidra med ekonomiskt stöd.

Deltagarna diskuterade sedan i mindre grupper sina idéer och man hörde av det högljudda surret att ämnet engagerade.

[annonser]

Järbo Kvarn
Zcontrol
Fredrik Schmids

Bönhuset tar emot plaketten

I dag var det en glädjens dag för Astrid Olsson som äntligen fick uppleva att Kungsbergs bönhus fått status som byggnadsminne. Hon har i många år arbetat med renoveringen av bönhuset i samarbete med byggnadsantikvarier, hantverkare och myndigheter. Nu fick hon motta den plakett som framgent ska sitta på huset som bevis på dess status.

Lovisa Orvarsson från länsstyrelsen överlämnar plaketten

Astrid Olsson visar stolt upp plaketten

Carl Magnus Gagge från Gästriklands Kulturhistoriska Förening hyllar Astrid

Den här dagen fylldes bönhusets lilla kyrksal av myndighetsrepresentanter, musei- och kulturmänniskor tillsammans med de speciellt inbjudna som varit involverade i den långa processen.

Den lilla ceremonin avslutades med kaffe och tårta. Många röster lovordade Astrids enträgna arbete med detta unika hus.


Alla fyndade barnkläder i Järbo

Redan före öppningsdags var det en lång kö av småbarnföräldrar som väntade på att få komma in och leta i de stora högarna av barnkläder. Det blev tidvis trångt bland borden när de bortåt 150 köande vällde in.

Det här är ett återkommande evenemang som i år sköttes av en ny grupp, främst mammmor, som själva har behov av kläder för sina växande barn. Och av samma skäl vill de göra sig av med urväxta plagg. Ett strålande exempel på det man kallar cirkulär ekonomi med bruk och återbruk.

Kö före öppningsdags

Lång kö före öppningsdags

Här är några fler bilder från dagen som bjöd på ett strålande sensommarväder.

fynda Kunderna strömmar in

fynda Livligt i klädhögarna

fynda Massor av mjukisdjur

fynda Leksaker i mängd

Både säljare och köpare vinner på arrangemanget. Nästan nytt är mycket billigare än nytt i butiken och kläder som kanske annars hade gått i soporna får nya användare. Speciellt nu när många känner av inflationspriser hjälper detta väl så bra som skattesänkningar.

Arrangörsgruppen ställer upp med ideellt arbete. En provision på försäljningsbeloppet betalar de omkostnader man har. Järbo Folkets Hus bidrar genom att lokalhyran sätts beroende på omsättningen. Och det överskott som blir går till stöd för ungdomsverksamhet o.d. En del säljare skänker ej sålda plagg till hjälporganisationer.


Konst i Kungsfors

Det var en märklig känsla jag fick när jag klev in Kungsfors gamla bönhus. Den stora salen var full av alla möjliga verk av olika slag. Färgglada stora målningar högt upp på väggarna, fina små tavlor i skilda tekniker, överallt överraskande och tankeväckande saker, stora och små, en stor röd symbol målad på golvet.

Väntan på brevbäraren

Själv hade jag aldrig varit därinne förut och utifrån sett så ser stället faktiskt lätt bedagat ut. Men skenet bedrar. Därinne har det på senare tid sjudit av aktivitet. Föreningen Hälsa & Kultur i Järbo har haft träffar med i mindre grupper med samtal och olika aktiviteter.

Det är Rolf Eriksson som köpte fastigheten av missionsförsamlingen som ägde den tidigare. Verksamheten där avsomnade i stillhet för flera årtionden sen. På senare år har Rolf haft huset som "lekstuga", som han säger, för sina konstnärliga behov. Hälsa & Kulturföreningen har haft liknande tankar och så har de börjat ett samarbete.

Det har utmynnat i en konstutställning nu den första helgen i augusti. Många besökare har faktiskt hittat till platsen även om de flesta inte haft en aning om att det finns ett gammalt bönhus här.

Till utställningen hade Rolf bjudit i en gammal vän, Bo Noresson, konstnär och mångsysslare med hela världen som sitt arbetsfält. Flera medlemmar i Hälsa & Kultur har hängt upp sina verk till denna visning.

Rolf Eriksson själv har med många saker, målningar och installationer får man kanske kalla dem. Det är olika föremål som han kompletterat på olika sätt. En specialitet är hans trådfigurer av hopsvetsade spikar.

Bilden högst upp i artikeln är den figur som de förbipasserande ser vid vägen - en liten trägubbe som sitter och väntar på brevbäraren.
- Men jag tyckte synd om honom där han satt där i ur och skur så jag satte dit en ängel som skyddar honom med sitt paraply, säger Rolf med ett finurligt leende.

För att få plats med alla bilder jag vill publicera har jag gjort en extra bildsida som öppnas i eget fönster

Bildsida 

Hälsa & Kulturföreningens Facebook-sida 

[annonser]

Järbo Rörmokeri
KOMUDESIGNS
Björnmyrs Bygg & El AB

Grillkojan nedbrunnen

Många har idag passerat IP för att se de sorgliga resterna av grillkojan som i går kväll eldhärjades svårt. Uifrån är de nedre stockarna till synes opåverkade, men inuti är allt svart och förkolnat.

Brand

Nedan länkas till en artikel om byggarbetena som gjordes för ganska exakt två år sedan.

Reportage från bygget av grillkojan 2021


Internationellt besök på Hembygdsgården

Hembygdsgården Helge Gudheim här med det lilla tygprovet som förde honom till Järbo. Gunilla Humble till höger och Siv Holm till vänster.

Norge är ett land där folkdräkter är mycket mer omhuldade och använda än här i Sverige. Hela 70 % av kvinnorna och 20 % av männen äger och använder dräkt, berättar Helge Gudheim från Fagernes. Han har ägnat mycket tid åt dräkterna eller "bunaderna" som det kallas på andra sidan Kölen. Nu är Helge med sambo på ett sedan länge planerat besök hos Järbo Hembygdsförening.

Föreningen, och framför allt Gunilla Humble som är mycket kunnig om just dräktskicket i Ovansjö och Järbo, har haft mailkontakt med honom under flera år, men på grund av pandemirestriktioner och annat har besöket dröjt till nu. Helges mål och inriktning med besöket var att i verkligheten få se ett dräktplagg kallat tvinnskört, som han hittills bara läst om. Det finns inte en endaste rest av materialet i Norge, men plagg av materialet går att återfinna i flera bouppteckningar från 1700-talet.

Och det bör han veta, Helge Gudheim, som med sin Else Marie nu gjorde en lite tripp till Sverige bara för att komma till Järbos textilarkiv i verkligheten. Ett av Helges flera "nördiga" intressen är folkdräkter - och inte bara i teorin - han har naturligtvis även själv sytt sig en fin högtidsdräkt. Och han är en auktoritet i ämnet.

Men det saknades något viktigt bland hans kunskaper. Helge berättade att han i bouppteckningar läst om något som kallades för tvinnskört, där själva tyget är vävt med ett garn tvinnat av ull och lin tillsammans. För ett antal år sedan läste han materialet även använts i Sverige och på en del slingrande spår fick han reda på att det fanns en kjol i form av ett tvinnskört bevarad i Järbo.

Hembygdsgården Gunilla berättar livligt om den gamla kjolen för Helge och Else Marie. Siv Holm sekunderar.

Hembygdsgården En annan låda med ett nyare plagg väcker Helges nyfikenhet

Hembygdsgården Helge skydde ingen möda när det gällde att dokumentera sitt "fynd" på foton att ta med sig hem

En av de personer som verkligen kan detta är vävexperten Siv Holm i Järbo. För åtskilliga år sedan hade hon låtit väva upp tyg för att folkdräktsintresserade skulle kunna sy sig ett eget tvinnskört av 1700-talsmodell. Siv skickade en lite "provbit" av tyget till Helge, som aldrig sett materialet i verkligheten. Tyget sys ihop i flera våder och veckas sedan för hand i smala veck. Det stänks noga med en smet av linfrövatten, och sedan får tyget torka ihopdraget för att vecken i kjolen ska sitta kvar. Omständligt, mycket ovanligt och väldigt vackert blir det.

Vad som är ännu mer spännande är att det i Hembygdsföreningens textilarkiv finns kvar ett tvinnskört från 1760-talet med ursprung från Gullsjön i Järbo. Inte undra på då att stämningen var i klass med öppnandet av Tutankhamuns grav när vi plockade ut lådan med det unika plagget. Gunilla Humble, som nyligen tagit examen i Textilvetenskap från Uppsala Universitet, misstänker att det kan vara det enda bevarade tvinnskörtet från 1700-talet i Sverige och kanske rentav i världen. Kjolen finns beskriven i Greta Hedlunds bok, Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850, på sidan 101. Där står det att kjolar av denna typ har använts i Sverige sedan urminnes tider. Det finns rester av så kallade goffrerade, alltså rynkade kjolar redan i gravfynd från Birka. Järbo Hembygdsförening kan vara den enda som har ett bevarat exemplar i textilarkivet!

Det märktes att det var specialister som träffades. Diskussionen var livlig om allt som rörde ämnet och trots att saker kallas olika på svenska och norska så var det lätt att förstå varandra. Det är faktiskt inte så långt mellan Järbo och Fagernes i Norge där han bor, det är bara att ta E16 rakt västerut cirka 55 mil så är man där.

Det är en resa som lät lockande för folkdräktsnördarna i sällskapet. Dessutom kan man få möjligheten att smaka den lokala specialiteten rakfisk, en motsvarighet till surströmming fast gjord på röding!


Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Tidigare notiser från 2023 hittar du i Arkiv 2023.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

Bo&Gro, produkter för hem, odling, fritid
Bohlin's
Järbo Kött & Vilt

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2024-02-29

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Temperaturen i Järbo mäts vid en privat väderstation i centrala Järbo.

Urval av tidigare notiser

Här är några notiser som vi har haft på vår sida. Fler hittas i arkivet.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2024-02-20.

2024-02-20  Så mycket kostar skidåkningen i Kungsberget (AB)

2024-02-19  Därför flyger drönare över Järbo idag (AB)

2024-02-06  Så går det i Norrbro-ärendet (DinLt)

2024-01-30  Avloppsvatten rann ut i naturen (DinLt)

2024-01-23  Bajsvatten läckte ut – boende oroade över sitt dricksvatten (P4 Gävleborg)

2024-01-23  Stank av avlopp var läckande bajsvatten (AB)

Länk till alla rubriker 2024

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2023

Rubriker 2022

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

JTW Fastigheter HB
Agera Energi
Auktionshallen, Oppsättarvägen 25