Järboportalen - Hyttbron

 

Interna länkar

 

✽ Hyttbron

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2017-06-12


 


Hyttbrons historia

Den bro som går över Jädraån strax norr om (uppströms) järnvägsbron kallas Hyttbron. Det har funnits en bro där sedan "urminnes tid". På senare tid har den fått ny aktualitet då det 2006 blev dags att reparera den efter mångårigt förfall.

På håll ser den ganska bra ut, här i vinterskrud 1998 och, men den är i stort behov av reparation.

2006 beslutade Sandvikens kommun om att reparationen skulle genomföras.

Stora skifteslaget tog hand om saken och lyfte bort bron för att ställa den i ordning, vilket innebar i stort sett helt utbyte.

Sedan den gamla togs bort för reparation började en infekterad strid om vägen på östra sidan om ån som gjorde att den nya bron inte kunde sättas dit förrän på sommaren 2008 efter nästan två år.

Fastighetsägaren hävdade att ansvarsfrågan när det gällde vägen över hans tomt inte var löst och ärendet drog ut på tiden. Och han stängde av vägen så att den nya bron som var färdigställd inte kunde läggas på plats.

Och under tiden "rasar" Järboborna. Att deras missnöje riktas åt ett bestämt håll kan man klart se av vad som har skrivits. Det mesta om detta har kunnat läsas i tidningarna. Listor till några av de olika artiklarna finns nedan. Tyvärr är inte allt tillgängligt via internet längre då tidningarna har lagt om sina system.

För den som inte är så insatt i de lokala förhållandena kan upplysas att bron i generationer har använts av fotgängare och cyklister som färdas till och från badsjön Hålldammen eller tar sin dagliga motionspromenad via Yllefabriken och Genvägen eller tvärtom. När det inte gick att passera över Hyttbron verkar promenaderna ha förlagts någon annanstans - under protest.

Badfolket håller sej lugna under vintern men sommartid tar de (=barnen) andra vägar som deras föräldrar inte gillar.

Historik

Föregångaren till den bro som låg där fram till våren 2007 var en enkel träbro. Den byttes ut och brofästena förstärktes på 1970-talet, också då under stora våndor.

Men 2006 befanns den utgöra viss säkerhetsrisk. Därför beslutade kommunen att reparera den. Inte förrän strax före semestern 2008 kom den nya bron på plats igen på grund av den nämnda tvisten.

Tack vare ett omfattande ideellt arbete av Järbo stora skifteslag, som svarar för vägen som ansluter på västra sidan, fann frågan sin lösning.

En liten del av den tidiga historien om bron kan man läsa om i Järboboken. Karta över området på 1840-talet finns på sidan om Järbo hytta.

Någon gång på 1900-talet kom det nuvarande bostadshuset på östra sidan till. Här finns ett "glapp" i historien, men de som var ägare då och fram till slutet av 1970-talet har värnat om bron och möjligheterna att passera den vägen till samhället.

Landsvägsbron

Troligen gick all trafik sedan långt tillbaka över Hyttbron fram till början av 1920-talet när landsvägen mot Ockelbo byggdes och en ny bro anlades på andra sidan av järnvägen.

Nedströms järnvägsbron ligger landsvägsbron för väg 302 mot Ockelbo. Den var klar 1923.

Denna första moderna landsvägsbro var en stålkonstruktion. Detta foto troligen från 1930-talet. I bakgrunden järnvägsbron. Landsvägsbron byttes ut på 1990-talet och järnvägsbron 2001-2002.

Den tidigare historiken med ombyggnaden av hyttbron 1976 kan läsas på Järbo Hembygdsförenings sidor.

Klipparkivet hos Järbo Hembygdsförening 

Slutet på historien

Balkarna till den nya bron lyftes på plats av en mobilkran som med en provisorisk väg kom fram på västra sidan istället för den blockerade östra sidan.

Sen kunde de duktiga grabbarna snabbt spika dit brobana och räcken.

Med hjälp av frivilliga krafter och en del maskiner kom materialet på plats.

Nu verkar sista ordet ha sagts i detta kapitel. Vid förrättning hos Lantmäterimyndigheten i Sandvikens kommun beslöts (starkt förenklat) att vägsamfälligheten Finnäs-Nordanå även ska sköta gång- och cykelvägen ner till Hyttbron. Sträckan ska även plogas vintertid. Med det så är alla formella hinder och tveksamheter om rättigheter och skyldigheter klarlagda.

Beslutet trädde i kraft i början av januari 2009.

Så fort bron stod klar återupptogs gamla promenadvanor och barnen fick en säkrare väg till Hålldammen.

Vägen på östra sidan har iordningställts och förbättrats avsevärt.

Lagom till vintern 2008/2009 kom det upp spärrgrindar på östra sidan som ska hindra otillåten trafik, men det är lite trångt för barnvagnar och sparkstöttingar!

[annonser]

Järbo Rörmokeri
Salong Yllefabriken 34
Kungsfors Herrgård

Några tidningsartiklar

Det har varit massor av artiklar i de lokala tidningarna. Tyvärr går det inte längre att länka till flertalet artiklar eftersom både Arbetarbladet och Gefle Dagblad har lagt om sina webbplatser i flera omgångar.

Vem har ansvaret för Hyttbron i Järbo - Arbetarbladet 2006-11-30

Nu ska Hyttbron besiktigas av en specialist - Arbetarbladet 2006-12-05

Brotvist i Järbo tvingar ut barn på farlig bilväg - Arbetarbladet 2007-06-29

Ingen vill ta ansvar för bron - Gefle Dagblad 2007-07-03

Insändare:
En fara för barnen - Gefle Dagblad 2007-07-09

Varför ligger en nyrenoverad bro på land? - Arbetarbladet 2007-07-12

Vad hände med Hyttbron? - Arbetarbladet 2007-08-10

Det tog två år - men nu är Hyttbron åter på plats - Arbetarbladet 2008-06-26

Omstridd bro på plats med frivilliga - Gefle Dagblad 2008-06-26

"Jag och 90 procent av alla Järbobor
tycker att xxxxxx med fru ska utses
till "Årets Järbobo" för att de gjort
så mycket för oss i Järbo.
Tack vare dem kan vi motionera riskfritt."

En liten insändare från 2007

Så här påminns alla som använder bron om dess sena historia med en liten minnesskylt mitt på brospannet.

[annonser]

Lenas Massage & Friskvård
Trycktrean
Källans Medicinska Fotvård