Järboportalen - taggat

 

Taggade artiklar

Du har valt att visa artiklar som är taggade med
#mackar.

Lista över aktuella taggar som du kan välja på finns även längst ned på sidan.

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Uppdatering av taggen #mackar se längst ned på sidan.

Macken invigd

Den 26 oktober var den stora dagen D för Preemmacken i Järbo då den öppnade efter ombyggnaden. Det var i februari 2019 som dråpslaget kom - Preem ville lägga ner macken. Man skulle behöva göra stora åtgärder bl.a. därför att den ligger på vattenskyddsområde. I dag var det i stället en glädjens dag.

macken

macken

Det var sänkt pris ett par timmar i samband med öppnandet.

macken

Ilpo hade knappt hunnit hänga upp sin banderoll förrän Bengt Källström blev den första att tanka.

På eftermiddagen hade de som varit inblandade i den långa processen kommit för att förätta invigning tillsammans med Ilpo. Man klippte ett blågult band inför press, teve och radio och ett antal politiker och tjänstemän från Sandvikens kommun plus en del ortsbor som passerade för att tanka.

Den som har varit mest engagerad rent praktiskt är näringslivsutvecklaren Jan Fagerström, som hjälpt att lotsa projektet genom byråkratin med bygglov och ansökningar om ekonomiskt stöd hos Länsstyrelsen.

Den nya macken är byggd med cisternen helt ovan mark.

Läs alla artiklar om macken och andra mackar i Järbo.


Arbetet på macken har startat

Efter en del "coronaförseningar" har nu arbetet med att bygga om Preem-macken i Järbo kunnat starta den här veckan. Om allt går enligt plan så kommer den att vara i drift igen om några veckor.

macken

Det som har gjorts de senaste dagarna är att befintliga pumpar och fundament har grävts upp och de underjordiska tankarna frilagts. Innan arbetet fortsätter ska Miljökontoret på kommunen komma och ta prover i marken och de rivna delarna för att se om det finns föroreningar. Även de massor som körts dit för fyllning ska kontrolleras.

När detta förhoppningsvis har blivit godkänt ska tankarna rengöras invändigt. Men dessa får alltså ligga kvar och fyllas över. Markarbetena behöver inte bli särskilt omfattande, men infarten vid Skogsvägen ska justeras.

De nya tankarna kommer att stå ovan mark och med pumpar på gavlarna. Dessutom kommer de att rymma mer bränsle än de gamla, vilket kan göra att transporter för påfyllning kan ske med längre intervall.

Läs alla artiklar om macken och andra mackar i Järbo.


Ännu ett steg för macken

Din Lokaltidning

Din Lokaltidning kunde denna vecka skriva om ännu ett framsteg i att behålla macken i Järbo. Nu har nämligen bygglov beviljats för den ombyggnad som är nödvändig för att klara de viktiga miljökraven.

Med hjälp av Näringslivskontoret på Sandvikens kommun har man nu kommit ännu en bit på väg. Preem har också visat ett intresse av att driva stationen vidare, men nu måste finansieringen ordnas. Så nu ska man söka investeringsstöd hos Region Gävleborg.

Länk till artikeln 

Om du vill följa historien kan du kolla alla inlägg samlade under taggen #Mackar i Järbo.


Hoppfullt om macken

Din Lokaltidning kom i dag med en informativ artikel om Preem-macken i Järbo. Det som händer nu är att bygglov har sökts för den ombyggnad som måste ske för att klara miljökraven.

Macken i Järbo Klipp ur Din Lokaltidning

Länk till artikeln 


Summerat om macken

rubrik i GT Gästriklands Tidning följer upp

Nu har det gått en månad sen chockbeskedet om nedläggningen av Preem-macken i Järbo och det har skrivits en hel del i tidningarna under den tiden. Det kanske finns lärdomar från andra ställen att ta vara på - för Järbo är inte den enda orten som har eller har haft liknande problem.

I Österfärnebo ligger den enda macken också inom vattenskyddsområde. Där lyckades ägarna efter flera års kamp få alla tillstånd för att kunna ha macken kvar.

När Ilpo fick beskedet var Sandvikens politiker snabba att komma med hjälpsamma förslag. Jonny Bratberg (M) kontaktade kommunens företagslots. Peter Kärnström (S) har också tagit kontakt med näringslivutvecklarna. De har informerat om de investeringsstöd som finns att söka hos Länsstyrelse och Region.

I grunden verkar problemen vara de skärpta miljökrav som gäller eller kommer att gälla när nuvarande tillstånd går ut. Exakt vad det innebär har inte de olika artiklarna presenterat. För Preem verkar Järbo vara en liten mack så även om den nu är lönsam så är den inte intressant i framtiden. En fråga är om eventuella bidrag kan ändra på den saken.

Lars Beckman (M) har ställt en fråga till landsbygdsministern Jennie Nilsson (S): "Vad har regeringen för plan för att utöka antalet tankställen i Sverige och för att behålla dem som finns."

Hon har gett svaret att det finns 364 MSEK avsatta för investeringsstöd. I landsbygdsprogrammet finns 230 MSEK för att öka tillgängligheten för bland annat drivmedel. Det här är pengar som ska räcka till hela landet. Det här området ska prioriteras säger hon.

Sandvikens kommun säger sig arbeta för fullt och göra allt vad de kan för att rädda macken. Dock är lösningen helt beroende av ekonomiskt stöd från Länsstyrelse och Region.

Egentligen hade VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) uppgifter om läget redan i december 2018, men tyckte inte att man hade anledning att agera.

Regionen menar att den här typen av service är viktig och nödvändig för landsbygden. I Lingbo hände samma sak; Preem lade ner och då bildade man en ekonomisk förening som sökte och fick tillstånd till ett ovanjordstankställe på annan plats. Det kostade 1,4 MSEK och bidraget var på 1,1 MSEK. Bidraget är alltid beroende på lokala förutsättningar.

För den sanering som behövs vid nedläggning eller ombyggnad finns inga bidrag, det behöver Preem själva stå för.

Macken i Åmot Macken i Åmot, ur Gästriklands Tidning

För att ro iland en lösning behövs även ett stort engagemang i bygden. Det kan man tolka som att enskilda företag, organisationer och individer måste vara beredda att satsa pengar i en ny lösning.

I Åmot och i Jädraås har man redan gått igenom denna process men lite olika. Åmot har en ekonomisk förening som äger den lokala Tempobutiken. Det är byborna som även äger macken som man tog över när OKQ8 lade ner för tio år sen. Tankningarna ger ett bidrag till butiken och föreningen. Viktigast av allt är att kunderna =ägarna är lojala och handlar både mat och bensin.

I Jädraås är det Kjell Person som sedan 1991 äger macken och en närbutik men han har även andra sysslor. Nu kommer han att se till tankarna och övrig utrustning i vår. Kjellas Mack har fått bidrag, men det har varit ett himla jobb! Och utan bidraget hade detta inte varit möjligt.

Ger inte detta inspiration och hopp för Järbo också?

Källmaterial:

2019-02-19 "Fruktansvärt tufft" Preem lägger ner (DinLT) 

2019-02-20 Hopp för Järbomacken – kan söka stöd ... (AB) 

2019-03-01 Ilpo kämpar för macken ... (GT)   

2019-03-05 Minister fick fråga om macken i Järbo (DinLT) 

2019-03-08 Så ska Järbos mack räddas (GT)   


Svar från Preem

Preem Än står skylten kvar

Från Preem's presstjänst får jag beskedet att man kontinuerligt går igenom sina serviceställen och utvärderar dem efter försäljning, kunder, lönsamhet och investeringsbehov m.m. Och i en sådan helhetsbedömning så är inte macken i Järbo någon som man vill satsa på.

Det är inte miljökraven enbart som fällt avgörandet, säger presstjänsten.

På frågan om man tror att det rent tekniskt skulle gå att få stationen att klara aktuella och nya miljökrav så får jag svaret att det nog är tänkbart. Men med de ombyggnader som då skulle behövas så kostar det för mycket.

Att sätta upp en enklare station i form av en s.k. containermack ligger inte i Preem's affärsmodell.


[annonser]

Sefres trävaaruhandel
Svenska Termoträ
Sandvikenhus

Sista macken i Järbo läggs ned?

preem SVT intervjuar folk som tankar

preem Ilpo Sällinen är bekymrad

preem Hårda fakta: Vattenskyddsområde

preem Macken ligger vid Kungsforsvägen

preem Ilpo har en stor prissamling sedan sin karriär i rallysammanhang

I november 2017 lades macken vid Lanthandeln ("Swans") ned. Det var slutet på en 90-årig period. Troligen fanns där en Shell-mack redan i slutet av 1920-talet. Med många turer fram och tillbaka var det till slut Qstar som inte kunde fortsätta.

Nu är det kanske dags för den återstående macken, Preem vid Kungsforsvägen, att läggas ner. Ilpo Sällinen som har avtal med Preem om försäljning av bensin och diesel fick ett samtal i går från Preem som helt kort meddelade att macken ska läggas ner.

Bakgrunden är att stationen ligger inom vattenskyddsområde där nu hårdare krav för skydd gäller och eftersom en ombyggnad skulle bli orimligt kostsam (enligt Preem) så tog man beslutet om att upphöra.

Ilpo har nog haft sina onda aningar efter ett möte i höstas där kommunen var med och man tittade på platsen. Men det var ändå en chock med samtalet i går. Visst är det viktigt att följa miljökrav i ett känsligt område, tycker Ilpo, men om alla som har behov av bränsle till maskiner, traktorer, skogs och jordbruksfordon ska åka en resa på 3-4 mil till Sandviken så är inte heller det särskilt miljövänligt.

Både SVT och ett par journalister hade nosat upp nyheten och pratade med folk som kom in för att tanka. Alla var ledsna och besvikna. Det här kan få stor påverkan på bygden.

Senaste besked (2019-02-14) är att stängningen kan komma i höst.

Karta över vattenskyddsområdet i Järbo

Q-Star tar ner skylten

Nu är det dags för Q-Star att ta bort spåren av sin verksamhet i Järbo. I dag påbörjades rivningen av det stora taket över bensinstationen och reklamskylten togs ned.

Men sen gäller det ju att ta upp tankarna där bränslet har förvarats. De ligger under mark och det ett grannlaga uppdrag att gräva upp dem så att de inte skadas och något läcker ut. Området är ju ett vattenskyddsområde och hela Järbos vattenförsörjning skulle kunna hotas. Det vore klart värre än höstens tidigare problem med vattenläckor och påstådda sabotage. Den stora grävaren använder sig av en stor borste för att ta det så försiktigt som de går.

Uppdatering:
Men varför har dom hållit på så länge med grävningen? Jo, man måste gräva upp och forsla bort schaktmassorna för sanering och sedan återfylla med nytt material.

Notis om nedläggningen 2017


Qstar lägger ner macken i Järbo

Qstar Bara för en dryg vecka sedan kom ett brev till Qstars kunder att macken i Järbo skulle läggas ned "inom kort"

Och sedan tog det bara några dagar så var tankarna tomma och i går monterades pumparna ner.

Vi har på telefon fått en utförlig beskrivning från Qstar av orsakerna tilll att stationen stängs. Den primära orsaken är att den ligger i ett vattenskyddsområde, vilket gör att det är mycket hårda krav på säkerhetsåtgärder mot läckage av bränsle. Qstar har under många år gjort förbättringar, men alla krav har inte gått att få tillfredsställande tekniska lösningar på.

När sen den sålda volymen har minskat har det inneburit att det är svårt att få lönsamhet på försäljningen.

Det har funnits en bensinstation på platsen i över 80 år enligt källorna. Historien varit ganska brokig med nedläggning och öppning och byte av ägare och bensinmärke under åren. Detta beskrivs på Hembygdsföreningens sidor om klippböckerna. Det har funnits flera olika bensinstationer på fler ställen i Järbo. Nu finns bara en kvar.

Men än är kanske inte sista ordet sagt? Några andra Qstar-mackar finns inte på andra orter inom praktiskt räckhåll från Järbo.

Qstars webbplats 

Mackarnas historia i Järbo skildrad på Hembygdsföreningen 

Redigerad 2017-11-17


Tagglistan för #mackar uppdaterad 2020-10-26

Hitta med taggar (#)

En del av artiklarna är märkta med "taggar". Genom att välja en tag får du upp en sida med enbart de artiklar som har samma tag.

[annonser]

Järbo Rörmokeri
Kungsberget - Kort väg för långa åk!
PIRJO Tapetserare