Järboportalen - arkiv 2022

 

Arkiv 2023

Denna sida omfattar det som publicerats under 2023 fram till aktuellt datum. Nedan några rubriker att minnas

 

 

Notiser finns sparade sedan 2008, öppna listan ovan och välj år.

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2024-01-07


Beslut i fullmäktige om VA i Norrbro

Den 11:e december var det då dags för kommunfullmäktigemöte där det skulle beslutas om Norrbro skulle bli ett s.k. verksamhetsområde och anslutas till kommunalt VA. Alla aspekter skulle tas upp och belysas med opartisk syn, men vid de sex föranmälda frågorna från oss berörda så vinklades det direkt till kommunens fördel. Man läste lagtexter och slutade läsa den då lagtexten var till enskilda avlopps fördel och godkännanden, och menade på att andra lösningar än kommunal anslutning inte gick att genomföra i vissa fall.

Lagen är dock tydlig med att det räcker att en enskild anläggning är godtagbar. Och vilka andra lösningar har varit upp till förslag från VGS och kommunen, och faktiskt seriöst utretts som möjlig lösning?

Ett s.k. minireningsverk släpper ut badvänligt vatten och kan ledas till önskvärd utsläppsplats där skyddsavståndet uppnås med marginal.

En intressant fråga från MP kom faktiskt upp, då dom lyfte den civila försvarsaspekten som viktig med närliggande krig och ev hot samt osäkerheten till att låsa sig till lösningen med kommunalt VA. MP hade även tankar kring framtiden med lokala lösningar för avloppet med väldigt likvärdiga lösningar som minireningsverk.

Detta fäktades dock snabbt bort då lagen inte sade något om civilförsvarsaspekten, och det därför inte behövde beaktas.

Sandviken Energi redogör för ekonomin och visar upp dystra siffror med otroligt låga intäkter på både Norrbro och åshuvudet, och påvisar samma dåliga täckningsgrad på kommande tilltänkte områden för kommunal anslutning.

Sandviken Energi upplyser vidare om det föråldrade övriga VA-nätet i Sandviken som är i stort behov av pengar och resurser. Och att det kommer att behöva höjas VA taxor i hela kommunen om denna utbyggnad fortsätter.


Inför röstningen om Norrbro ska ingå i ett verksamhetsområde och anslutning till kommunalt VA så lämnar M, SD och KD in en s.k. minoritets återremiss där man då låter ärendet gå tillbaka för vidare utredning av ett antal punkter vi tycker att ha förbigåtts.

Socialdemokraternas ledare Kärnström brusar upp och begär ordet och springer rosenrasande upp i talarstolen och tycker bestämt att detta ärende ska få sitt avgörande idag och hävdar att detta är en fråga om ansvar som det här bedömningen gäller, och menar på att det idag handlar om att det avgörs om kommunen eller vi boende ska ansvara för VA.

M påpekar att ärendet avser även avser ett enda liggande förslag, d.v.s. kommunal anslutning av Norrbro-området.

Beslutet om remiss går till röstning och utfallet blir 24-27 till fördel att det inte ska bli återremiss, MEN vid återremiss räcker det med en tredjedel av rösterna för återremiss d.v.s. minst 17 röster.

Så det blir nu alltså återremiss, detta till socialdemokraternas stora ilska och med ordentligt sura miner som följd. Nu väntas detta tas upp igen i kommunfullmäktige i februari 2024, då med remissen genomgången.

Våra funderingar

Tills dess går vi på norrbro i tankar som:
HUR kan S ledare prata om ANSVAR, då vi från dag ett varit öppen för att diskutera lösningar som gagnar ALLAS bästa och stort sett helt utan intresse från S?
HUR kan övriga partier som vurmar för miljön och landsbygden stå bakom S i detta, och exakt vad fick dom i utbyte i kohandeln?
HUR kan Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centern hänvisa till att lagen säger att detta är enda lösningen, och stå rakryggat och påstå att detta är för miljön och allas bästa?
HUR ska dessa partier sedan förklara för invånarna i Sandvikens kommun varför VA-kollektivets kassa dräneras med dessa projekt med otroligt låga intäkter, och med höjda VA-taxor som följd?

Är det en smart affärsidé hos partierna att först plundra VA-kollektivet på pengar för att sedan bygga ut nätet och ansluta nya abonnenter och på sikt få intäkter från alla med dessa nya höjda taxor?

Risker och brister

Och är man beredd att stå för vad man gjort när vi för all framtid kommer att påvisa konsekvenserna för miljön med detta, genom att visa i media breddningarna som kommer att ske i jädraån från deras tilltänkta anläggning där avloppsvatten kommer att spolas ut då reningsverket inte klarar av mängderna eller när vi fått strömavbrott och pumparna står stilla?

Om detta kommunala VA projekt byggs ut som det är tänkt med trycksatta avloppsledningar dragna i marken flera delar av Sandviken kommun, så bör dessa partier inte ta en del ord i sin mun som ANSVAR och MILJÖTÄNK utan att först tänka efter vad dom stått bakom.

Mer konkreta reflektioner av expertis på VA-området lyder framgår nedan. Kommunfullmäktige i Sandviken den 11 december gjorde klart några saker:
Kommunen saknar empiri för att hävda de risker man anser utgör underlag till att kräva oss på tvångsanslutning till deras VA. De prover som togs 2018 med fynd av bakterier kan inte härledas till att våra avlopp är dysfunktionella, vilket problemfria år och nyliga prover också visar.
Den lösning som kommunen förespråkar innebär en för hela Sandvikens VA-kunder mycket kostsam expansion av sitt slitna VA-nät, när de istället skulle behöva rusta sitt befintliga nät.

Ovilja

Sandvikens KSO Peter Kärnström gav uttryck för en ovilja att söka en för Sandvikens VA-kollektiv billigare och mer riskfri lösning inom ramen för ett kommunalt verksamhetsområde. Skulle en kommunal lösning avslås och våra anläggningar ändå underkännas, kan vi då bygga en bättre enskild lösning än vad kommunen nu avser göra. Oviljan att söka säkra lösningar som är godtagbara och billigare kommer att bli ohållbar när det kommunala VA-nätet fortsätter att byggas ut samtidigt som det befintliga är i stort behov av upprustning och redan idag inte går ihop ekonomiskt.

I redogörelsen för vilka lagar som gäller undvek föredragshållaren nogsamt att nämna hur tillägget till den aktuella lagen framhåller att det räcker att en enskild anläggning är GODTAGBAR för att den ska kunna bibehållas.

Kommunen vill inte ens beakta huruvida den lösning man vill åstadkomma i själva verket är riskablare än den befintliga. Ur ett civil försvarsperspektiv framstår en trycksatt ledning där alla hushålls avloppsvatten koncentreras som mer riskabel än att varje enskilt hushålls anläggning avlopp renas under självfall. Särskilt i beaktande av kommunens stora utsläpp när den utsattes för stress i samband med sommarens skyfall.

Det är obegripligt att VGS inte tar i beaktande markförhållande då det är väl det närmaste empirisk information man kan komma . När man söker tillstånd för enskilt avlopp med infiltrationsbädd så ska man lämna in markprov som man sedan gör ett perkolationstest på för att bedöma om marken är lämplig. I området finns det godkända infiltrationsbäddar och således så borde VGS ha information om markförhållande i förväg och då är det inte svårt att avgöra hur stort skyddsavstånd som behövs mellan infiltrationsbädd och vattenbrunn. Om det inte finns markprover så borde det inte vara svårt att få in det.

Ett arbetssätt som gör att VGS och fullmäktige kan ta beslut som är förståndiga ur miljö och ekonomiskt perspektiv måste väl vara det viktiga.

Texten är hämtad från ett Facebookinlägg som Anders Broman har gjort som ett reportage från Sandvikens fullmäktigemöte 2023-12-11.

Anders Broman

Länk till att se inspelning av mötet 

Reportage i Din Lokaltidning 2023-12-19 

Reportage i Din Lokaltidning 2024-01-30 

Inslag på P4 Gävleborg 

Inslag på Villaägarna 

Uppdaterat 2024-01-31

Taggat: #Samhälle


Jul i Järbo

När det här skrivs har vi passerat andra adventshelgen. Julfirandet har börjat på många ställen med ljusdekorationer, granar, julmarknader, adventsstakar och annat så att Järboportalen knappt hinner med. Och i veckan som kommer blir det Luciatablå i kyrkan. Så vi samlar allt på en bildsida. Följ länken nedan - vi fyller på allteftersom.

Tomtemys på Hembygdsgården Här kommer tomten till Hembygdsgården i Järbo

På bildsidan finns bilder från julmarknaden på Folkets Hus och bilder från Hembygdsgårdens "Tomtemys" den andra advent och nu har det också kommit in bilder från luciafirandet och bilder från julparaden med hästar 23 december.

Bildsida 


Hålldammsvägen rivs upp

En stor grävklo river asfalten

Det var lite överraskande när jag kom hem vid lunchtid i dag och möttes av en skylt som visade att Hålldammsvägen var avstängd en bit bort. Vad kunde det vara? Det måste kollas!

Borta i närheten av Kuljakobs väg stod en stor grävmaskin som hade hackat sönder asfalten. Det är Finnäs-Nordanå vägsamfällighet som beslutat att riva upp en 300 m lång sträcka av Hålldammsvägen. Orsaken är att vägbanan från Genvägen till förbi Kuljakobs väg i många år varit under all kritik, med stora buckligheter m.m. Samfällighetens ordförande Erland Jäderberg berättade att den sämsta delen rivs upp och ersätts med en grusväg med nytt bär- och slitlager.

Men varför rivs inte hela sträckan? Nej, det här är vad föreningen har råd med, svarar Erland. Det här kostar mycket pengar.

Arbetet beräknas ta cirka en vecka och under tiden får några boende köra den längre vägen över Viaduktvägen.


Teaterpubliken inspirerade

Här framförs "Västerhällarnas lovsång"

Det var publiken som inspirerade gruppen "Byrån för scenkonst" till stodåd på Järbo Folkets Hus på torsdagskvällen. De gör så kallad improvisationsteater, vilket innebär att allting skapas "live", direkt i föreställningen. Inte ens de själva vet riktigt vad som ska komma.

Medan vi i publiken samlades och tog en fika vid borden i salongen fick vi som uppgift att skriva förslag till titlar på olika låtar med anknytning till bygden. Lapparna samlades ihop i en burk och ingen annan än författaren visste vad som stod på dem.

Sedan började artisterna smyga igång och lekfullt locka av publiken tips om vad som händer och har hänt i bygden. Av detta skapade de monologer och duologer(?), sånger och små sketcher.

Utan att vi riktigt tänke på det blev vi alla en del av föreställningen och blev engagerade i och nyfikna på vad som skulle komma.

Huvudnumret och avslutningen var framförandet av de låtar som vi lämnat titlarna till. Tre slumpmässiga lappar drogs ur burken och en artist lottades till att framföra varsin påhittad text och melodi.

De som på detta sätt blev en unik melodifestival var "Björnfrossan", "Fack you" och "Västerhällarnas lovsång", alla med aldrig förr eller senare spontandiktade texter och melodier. Med hjälp av publikens applåder utsågs helt otippat "Fack you" till årets Järbosång.

Taggat: #Teater


Utveckla #mittjarbo

Vad vill ni göra med Järbo för att utveckla bygden på ett hållbart sätt? Den frågan ställde Leader Gästrikebygden vid ett möte på onsdagskvällen i Järbo Folkets Hus. Man hade bjudit in privatpersoner, föreningar, företag och representanter för Sandvikens kommun för samtal om tänkbara utvecklingsprojekt.

Helene Göthe Lorenz och Janet Eklund ledde mötet

Petra Smyth berättade entusiastiskt om 4H-projektet

Inte oväntat dök det upp massor av idéer som man håller på med på olika håll, många med inriktning på att aktivera unga människor. En del projekt har redan genomförts eller pågår.

4H-klubben har ställt iordning gården Björkmuren med stöd av pengar från Leader under ett projekt som pågått över ett år.

För flera föreningar finns ett lokalbehov som är akut. Järbo Gym som nu håller till i Kyrkskolan är trångbodda när man nu vill locka nya kategorier ungdomar till träningspassen.

Järbo IF arbetar med flera idéer där önskeprojektet är ett gemensamt föreningshus där "alla" skulle få plats för sina verksamheter. Men Dennis Andersson, som är kassör suckar lite över arbetet dit och svårigheterna.

Leader är en metod och finansiär för lokalt ledd landsbygdsutveckling som används inom hela EU. Lokal förankring, nytänkande, hållbarhet och samarbete över organisationsgränser är nyckelord. Helene Göthe-Lorenz berättade för deltagarna hur man kan hjälpa till att stötta projekten med planering och ansökningar och sedan bidra med ekonomiskt stöd.

Deltagarna diskuterade sedan i mindre grupper sina idéer och man hörde av det högljudda surret att ämnet engagerade.


Bönhuset tar emot plaketten

I dag var det en glädjens dag för Astrid Olsson som äntligen fick uppleva att Kungsbergs bönhus fått status som byggnadsminne. Hon har i många år arbetat med renoveringen av bönhuset i samarbete med byggnadsantikvarier, hantverkare och myndigheter. Nu fick hon motta den plakett som framgent ska sitta på huset som bevis på dess status.

Lovisa Orvarsson från länsstyrelsen överlämnar plaketten

Astrid Olsson visar stolt upp plaketten

Carl Magnus Gagge från Gästriklands Kulturhistoriska Förening hyllar Astrid

Den här dagen fylldes bönhusets lilla kyrksal av myndighetsrepresentanter, musei- och kulturmänniskor tillsammans med de speciellt inbjudna som varit involverade i den långa processen.

Den lilla ceremonin avslutades med kaffe och tårta. Många röster lovordade Astrids enträgna arbete med detta unika hus.


Alla fyndade barnkläder i Järbo

Redan före öppningsdags var det en lång kö av småbarnföräldrar som väntade på att få komma in och leta i de stora högarna av barnkläder. Det blev tidvis trångt bland borden när de bortåt 150 köande vällde in.

Det här är ett återkommande evenemang som i år sköttes av en ny grupp, främst mammmor, som själva har behov av kläder för sina växande barn. Och av samma skäl vill de göra sig av med urväxta plagg. Ett strålande exempel på det man kallar cirkulär ekonomi med bruk och återbruk.

Kö före öppningsdags

Lång kö före öppningsdags

Här är några fler bilder från dagen som bjöd på ett strålande sensommarväder.

fynda Kunderna strömmar in

fynda Livligt i klädhögarna

fynda Massor av mjukisdjur

fynda Leksaker i mängd

Både säljare och köpare vinner på arrangemanget. Nästan nytt är mycket billigare än nytt i butiken och kläder som kanske annars hade gått i soporna får nya användare. Speciellt nu när många känner av inflationspriser hjälper detta väl så bra som skattesänkningar.

Arrangörsgruppen ställer upp med ideellt arbete. En provision på försäljningsbeloppet betalar de omkostnader man har. Järbo Folkets Hus bidrar genom att lokalhyran sätts beroende på omsättningen. Och det överskott som blir går till stöd för ungdomsverksamhet o.d. En del säljare skänker ej sålda plagg till hjälporganisationer.

[annonser]

Hantrick - webbutveckling
Kådfallets Schakt och Transport
KOMUDESIGNS

Konst i Kungsfors

Det var en märklig känsla jag fick när jag klev in Kungsfors gamla bönhus. Den stora salen var full av alla möjliga verk av olika slag. Färgglada stora målningar högt upp på väggarna, fina små tavlor i skilda tekniker, överallt överraskande och tankeväckande saker, stora och små, en stor röd symbol målad på golvet.

Väntan på brevbäraren

Själv hade jag aldrig varit därinne förut och utifrån sett så ser stället faktiskt lätt bedagat ut. Men skenet bedrar. Därinne har det på senare tid sjudit av aktivitet. Föreningen Hälsa & Kultur i Järbo har haft träffar med i mindre grupper med samtal och olika aktiviteter.

Det är Rolf Eriksson som köpte fastigheten av missionsförsamlingen som ägde den tidigare. Verksamheten där avsomnade i stillhet för flera årtionden sen. På senare år har Rolf haft huset som "lekstuga", som han säger, för sina konstnärliga behov. Hälsa & Kulturföreningen har haft liknande tankar och så har de börjat ett samarbete.

Det har utmynnat i en konstutställning nu den första helgen i augusti. Många besökare har faktiskt hittat till platsen även om de flesta inte haft en aning om att det finns ett gammalt bönhus här.

Till utställningen hade Rolf bjudit i en gammal vän, Bo Noresson, konstnär och mångsysslare med hela världen som sitt arbetsfält. Flera medlemmar i Hälsa & Kultur har hängt upp sina verk till denna visning.

Rolf Eriksson själv har med många saker, målningar och installationer får man kanske kalla dem. Det är olika föremål som han kompletterat på olika sätt. En specialitet är hans trådfigurer av hopsvetsade spikar.

Bilden högst upp i artikeln är den figur som de förbipasserande ser vid vägen - en liten trägubbe som sitter och väntar på brevbäraren.
- Men jag tyckte synd om honom där han satt där i ur och skur så jag satte dit en ängel som skyddar honom med sitt paraply, säger Rolf med ett finurligt leende.

För att få plats med alla bilder jag vill publicera har jag gjort en extra bildsida som öppnas i eget fönster

Bildsida 

Hälsa & Kulturföreningens Facebook-sida 


Grillkojan nedbrunnen

Många har idag passerat IP för att se de sorgliga resterna av grillkojan som i går kväll eldhärjades svårt. Uifrån är de nedre stockarna till synes opåverkade, men inuti är allt svart och förkolnat.

Brand

Nedan länkas till en artikel om byggarbetena som gjordes för ganska exakt två år sedan.

Reportage från bygget av grillkojan 2021


Internationellt besök på Hembygdsgården

Hembygdsgården Helge Gudheim här med det lilla tygprovet som förde honom till Järbo. Gunilla Humble till höger och Siv Holm till vänster.

Norge är ett land där folkdräkter är mycket mer omhuldade och använda än här i Sverige. Hela 70 % av kvinnorna och 20 % av männen äger och använder dräkt, berättar Helge Gudheim från Fagernes. Han har ägnat mycket tid åt dräkterna eller "bunaderna" som det kallas på andra sidan Kölen. Nu är Helge med sambo på ett sedan länge planerat besök hos Järbo Hembygdsförening.

Föreningen, och framför allt Gunilla Humble som är mycket kunnig om just dräktskicket i Ovansjö och Järbo, har haft mailkontakt med honom under flera år, men på grund av pandemirestriktioner och annat har besöket dröjt till nu. Helges mål och inriktning med besöket var att i verkligheten få se ett dräktplagg kallat tvinnskört, som han hittills bara läst om. Det finns inte en endaste rest av materialet i Norge, men plagg av materialet går att återfinna i flera bouppteckningar från 1700-talet.

Och det bör han veta, Helge Gudheim, som med sin Else Marie nu gjorde en lite tripp till Sverige bara för att komma till Järbos textilarkiv i verkligheten. Ett av Helges flera "nördiga" intressen är folkdräkter - och inte bara i teorin - han har naturligtvis även själv sytt sig en fin högtidsdräkt. Och han är en auktoritet i ämnet.

Men det saknades något viktigt bland hans kunskaper. Helge berättade att han i bouppteckningar läst om något som kallades för tvinnskört, där själva tyget är vävt med ett garn tvinnat av ull och lin tillsammans. För ett antal år sedan läste han materialet även använts i Sverige och på en del slingrande spår fick han reda på att det fanns en kjol i form av ett tvinnskört bevarad i Järbo.

Hembygdsgården Gunilla berättar livligt om den gamla kjolen för Helge och Else Marie. Siv Holm sekunderar.

Hembygdsgården En annan låda med ett nyare plagg väcker Helges nyfikenhet

Hembygdsgården Helge skydde ingen möda när det gällde att dokumentera sitt "fynd" på foton att ta med sig hem

En av de personer som verkligen kan detta är vävexperten Siv Holm i Järbo. För åtskilliga år sedan hade hon låtit väva upp tyg för att folkdräktsintresserade skulle kunna sy sig ett eget tvinnskört av 1700-talsmodell. Siv skickade en lite "provbit" av tyget till Helge, som aldrig sett materialet i verkligheten. Tyget sys ihop i flera våder och veckas sedan för hand i smala veck. Det stänks noga med en smet av linfrövatten, och sedan får tyget torka ihopdraget för att vecken i kjolen ska sitta kvar. Omständligt, mycket ovanligt och väldigt vackert blir det.

Vad som är ännu mer spännande är att det i Hembygdsföreningens textilarkiv finns kvar ett tvinnskört från 1760-talet med ursprung från Gullsjön i Järbo. Inte undra på då att stämningen var i klass med öppnandet av Tutankhamuns grav när vi plockade ut lådan med det unika plagget. Gunilla Humble, som nyligen tagit examen i Textilvetenskap från Uppsala Universitet, misstänker att det kan vara det enda bevarade tvinnskörtet från 1700-talet i Sverige och kanske rentav i världen. Kjolen finns beskriven i Greta Hedlunds bok, Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850, på sidan 101. Där står det att kjolar av denna typ har använts i Sverige sedan urminnes tider. Det finns rester av så kallade goffrerade, alltså rynkade kjolar redan i gravfynd från Birka. Järbo Hembygdsförening kan vara den enda som har ett bevarat exemplar i textilarkivet!

Det märktes att det var specialister som träffades. Diskussionen var livlig om allt som rörde ämnet och trots att saker kallas olika på svenska och norska så var det lätt att förstå varandra. Det är faktiskt inte så långt mellan Järbo och Fagernes i Norge där han bor, det är bara att ta E16 rakt västerut cirka 55 mil så är man där.

Det är en resa som lät lockande för folkdräktsnördarna i sällskapet. Dessutom kan man få möjligheten att smaka den lokala specialiteten rakfisk, en motsvarighet till surströmming fast gjord på röding!


Sommarsång i bönhuset

Sommarsång Sommarsång i bönhuset

På onsdagskvällen bjöd Ovansjö-Järbo pastorat på musik i Kungsbergs bönhus. De gamla kyrkbänkarna blev ganska välfyllda av besökare. Programmet bestod av sånger ackompanjerade av piano och delvis fiol samt psalmer där publiken fick sjunga med.

Anette Sikström presenterade musiken och läste även några dikter. Allt gick naturligtvis i sommartema.

Birgitta Hamberg stod för piano och sång, Åsa Åberg fiol och sång och Karin Sundberg sång.

I videoklippet nedan kan ni se och lyssna till introduktionen och en psalm.

Musik i bönhuset (8 min 19 s) 

[annonser]

Kungsfors Herrgård
PJ Andersson Entreprenad
Sefres trävaaruhandel

Alla glada på cirkus i Järbo

Det var många år sedan Järbo gästades av en "riktig" cirkus. Men på söndagskvällen drog de in på planen bakom Folkets Hus och på på tisdagkvällen höll de sin föreställning för en fullsatt salong. Det var den lilla familjecirkusen under namnet "Cirkus Popcorn", med en tysk ensamble.

Här är några bilder från kvällen. Det var hög stämning hos publiken som till stor del var barn - förstås! Men även vi vuxna hade barnsligt kul och levde oss med i de traditionella cirkusnumren.

cirkus De små ponnyerna tog sötpriset

cirkus Eldig jonglör tillika cirkusdirektör

cirkus Ännu en eldfängd artist

cirkus Den mänskliga eldkastaren

cirkus På höga höjder balanserande på hakan

cirkus Godis, läsk, popcorn och sköna damer

cirkus Alla fick vara med utom jag för jag är en åsna

Alla artister hade flera olika roller i showen, biljettförsäljare, dörrvaktmästare, hästdomptör, jonglör, cirkusdirektör, gymnast med mera. Och alla visade prov på sitt artisteri.

Sammantaget en glad sommarkväll för alla.


Missnöjet jäser i Norrbro

Lars Bäckman Lars Bäckman (M) träffar missnöjda fastighetsägare i Norrbro

Bland fastighetsägarna i Norrbro jäser missnöjet mer och mer kring den kontroversiella avloppsledningen från Kungsberget. Under våren har Sandvikens kommun genom VGS (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) haft flera informationsmöten om sina vidare planer för vatten och avlopp i Norrbro där ledningen går rakt igenom sedan 2017.

Det har talats om att alla fastigheter inom området ska "tvångsanslutas" till det kommunala systemet, men de boende tycker sig inte ha fått svar på sina många frågor. De flesta är oroliga för kostnaderna som detta medför, speciellt som många är äldre och inte har råd med utgiften.

Bakgrunden är den skyldighet som alla kommuner har att tillhandahålla vatten och avlopp, det som kallas "allmänna vattentjänster". Därför har man satt igång en utredning om denna skyldighet också ska omfatta området Norrbro i Järbo som är ett glest bostadsområde som nu har enskilda avloppssystem och egna brunnar för dricksvatten.

Det som också bidragit till aktiviteten är att lagen (LAV) från 2006 fått ändringar som trätt i kraft 1 januari i år (2023). Lagen har behandlats i civilutskottet. Därför tog arbetsgruppen i Norrbro kontakt med politikern Lars Bäckman (M), som är ordinarie ledamot och bjöd in honom till ett möte i Järbo den 5 juni i Folkets Hus.

Cirka 15 personer hade mött upp för att få information om vad lagändringrna syftar till och vad man som enskild och grupp kan göra i den situation som de nu är i. Lars Bäckman menar att det är politikerna som ska påverkas om Norrbroarna vill slippa att bli överkörda. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den vattentjänstplan som man är skyldig att upprätta.

Vid bedömningen av vad som behöver göras ska man enligt lagen ta hänsyn till det behov som finns för att tillgodose de boende med rent vatten. Som de själva ser det så fungerar nuvarande lösningar bra, så varför tvinga på en dyr lösning som egentligen inte behövs?

Mötet gav som resultat en viss strategi och taktik för hur det gemensamma arbetet ska fortsätta.

VGS och Sandviken Energi har inte getts tillfälle att kommentera denna artikel.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Taggat: #Samhälle


Boulen på gång!

Efter mycket hårt arbete är nu den nya boulebanan på idrottsplatsen klar att tas i bruk. I dag bjöd boulegruppen på provspel innan sommarens stora turnering sätter igång.

Boulspel

Boulespelet måste ju flytta från sin centrala plats i Järbo, mitt emot ICA, då marken förra året såldes till ett byggföretag som planerar att uppföra lägenheter där.

Efter många turer kring placeringen fick man till slut använda ett område på idrottsplatsen för nya banor. Här har det nu blivit sex nyanlagda banor som är av god kvalitet för tävlingar, som det alltså blir under sommaren. Man kunde även flytta med sina stugor för redskap och fika.

Spelet går i princip ut på att hamna med sina klot närmast det lilla klotet, "lillen", och det är inte så lätt som man kan tro! Och dessutom finns det en massa regler att hålla reda på.

Taggat: #PRO #SPF


Tallbo presenterar säsongens program

Den 20 maj blir det invigning och vernissage för årets säsong på Tallbo i Kungsfors. Det blir en sommar med tre utställningsperioder med många konstnärer och ett par musikdagar.

Tallbo

Utställarna håller till i de olika husen som finns på gården, Huvudbyggnaden, Timmerstugan, Loftet och Uthuset.

Tallbo är konstnären Ecke Hedbergs konstnärshem och ateljé som förvaltas av föreningen Tallbos Vänner. Det hålls öppet lördagar och söndagar under sommaren. I år är det från 20 maj till 13 augusti kl 13-17.

Mer information i det aktuella programmet och på föreningens webbplats.

Föreningen Tallbos Vänner 

Tallbos program 2023 

Taggat: #Tallbo


Praktisk klimatforskning

Inga Bergkvist har samlat uppgifter om när Jädraån har sköljt nedanför Andersjans skifte vid Smalåsen och nedanför Vallers åkrar vid Norrbro. Det är data från 1962 och till och med 2017. Bilder av anteckningsboken är publicerade i ett inlägg i gruppen "Du vet att du är från Järbo".

Det är sådant här som får mig att "gå igång". Vad kan man läsa ut av dessa uppgifter om ett konkret och tydligt naturfenomen? Och kan man utläsa något om till exempel klimatförändringar av detta? Hur gör man i så fall?

För att enklare få en överblick över uppgifterna skrev jag in dem i ett Excel kalkylblad och gjorde ett diagram. Islossningsdatum är markerad med en punkt för varje år. Det man ser är att tidpunkterna är väldigt spridda. Mellan ytterlighetsvärdena är det 70 dagar och mellan två varandra följande år kan det vara upptill nästan två månader.

Det som jag har räknat ut är ett medeldatum för "sköljningen" som ligger vid 13 april och ett medianvärde vid 16 april. Med andra ord så är det precis i dagarna.

Vad detta säger om klimatets förändringar ska jag nog låta vara osagt, men med experiment med andra diagram och samma data kan man se en skillnad på kanske 20 dagar under den här perioden.

[annonser]

Sandnet
Källans Medicinska Fotvård
Jönses Gårdsbutik

Bönhuset ett steg närmare byggnadsminne

I det råkalla aprilvädret kom en liten delegation från länsstyrelsen och länsmuseet för att göra en syn av Kungsbergs och Botjärns Bönhus som ligger ett kort stycke från den stora fritidsanläggningen. Bönhuset är på många sätt dess motsats, en enkel, oansenlig byggnad som andas fridfullhet på en liten kulle med utsikt över dalen och det gamla odlingslandskapet. Syftet med besöket var att göra en sista bedömning av Bönhuset som underlag för beslut om byggnaden kan få status som byggnadsminne. Hösten 2022 gjorde Länsmuseet Gävleborg en omfattande utredning som visade på Bönhusets höga kulturhistoriska värden. Det är en god representant för missionsrörelsens samlingslokaler, såväl regionalt som nationellt.

Här samtalar Ulrika Olsson, länsmuseet, Karin Gadde Jennische och Lovisa Orvarsson, länsstyrelsen med Kjell Nordqvist och Ingvar Larsson i den vinterkalla kyrksalen.

Många detaljer skapar den genuina känslan i byggnaden.

Lovisa begrundar ett broderat tänkespråk i köket.

Karin hittar intressanta detaljer i ytterpanelen.

Rosettfönstret ovanför entrén har sina hemligheter.

Den vidare handläggningen av ärendet är nu att fastställa skötselföreskrifterna för byggnaden innan beslut kan fattas.

Mer om Bönhuset på Hembygdsföreningens webbplats  

Taggat: #Bygd


Järbos lador uppmärksammas

lador

Häromdagen ringde en journalist från P4 Gävleborg och frågade: Vad sägs om en intervju i direktsändning i morgon kl 6? Jovisst, svarade jag. Vad handlar det om?

Bakgrunden var ett projekt i Ovanåker där man ska försöka bevara en mängd lador i ett område. Det är kommunen och Länsstyrelsen som samarbetar om det här arbetet.

Jornalisten Kasper Englund hade sett att Järbo Hembygdsförening publicerat foton av (hittills) 171 objekt inom Järbo socken. Han ville ha mer kött på benen om bakgrund med mera i samband med att man i morgonsändningen pratade med folk i Ovanåker.

Så det blev att ge sig ut den minus 15-gradiga morgonen. Jag fick möjlighet att prata om Hembygdsföreningens (och mitt) jobb med att fotografera och dokumentera lador som finns kvar i olika skick och en del som knappt syns längre.

Nedan finns länk till programmet "Morgon i P4 Gävleborg" Inslaget med Ovanåker kommer vid ca 30 minuter och från Järbo finns vid ca 43 minuter respektive 1 timme och 17 minuter.

Morgonprogrammet 

Dokumentationen på Hembygdsföreningens webbplats 


HLR för pensionärer

HLR

Vad gör du om en person i din närhet plötsligt faller ihop och blir livlös? Eller träffar på någon som är medvetslös efter olycka eller annan händelse? Jo, det är mycket som enskild person kan göra, menar Jocke Pettersson från Röda Korset vid en kurs hos PRO och SPF i Järbo.

På bilden ovan visar han med frivillig deltagare hur hen läggs i stabilt sidoläge som det kallas. Så kan man göra när personen inte är vid medvetande, men andas och har puls, detta för att säkra andningen.

Om det är fråga om hjärtstillestånd blir det bråttom säger Jocke. Efter några minuter riskar personen får irreparabla hjärnskador. Då måste man starta med hjärt- lungräddning, HLR, direkt. Ring 112 omedelbart och prata med telefonen i högtalarläge, då har man händerna fria är Jockes budskap.

Om det finns hjärtstartare i närheten så får man se till att den kommer på plats så fort som möjligt. En sådan kan snabbt vända den livshotande situationen. Förutom hos räddningstjänsten finns en hjärtstartare vid Gullhedskolan.

Det första man gör är att se till av personen ligger stadigt på rygg och börjar med hjärtkompressioner, visar Jocke på sin övningsdocka. 30 kraftiga tryck mitt på bröstet, sedan två luftinblåsningar genom munnen som upprepas tre gånger.

En modern hjärtstartare på plats ger muntliga instruktioner till användaren och är därför lätt att använda. Om inte den ger verkan så fortsätts det manuella arbetet, ända tills sjukvårdspersonal kommer - om så behövs.

Det här fick två grupper av medlemmar i pensionärersföreningarna i PRO och SPF i Järbo lära sig vid en kort men intensiv kurs på Folkets Hus i Järbo under onsdagen. Deltagarna fick som avslutning själva prova på på med de två övningsdockorna.

Bakgrunden till den här kursen är att Folkets Hus-föreningen på initiativ av pensionärersföreningarna inköpt en hjärtstartare. PRO och SPF har mycket av sin verksamhet i huset och det här innebär en ökad trygghet om något skulle inträffa. Det är Berggrenska fonden som lämnat bidrag till utrustningen.

Taggat: #PRO #SPF


ICA Nära i Järbo spar energi och blir miljövänligare

Hur mycket el behöver en mindre livsmedelsbutik? Ja, det är faktiskt mycket mer än man som amatör kanske skulle gissa på. Järboportalen vill gärna ta reda på fakta så vi har bokat ett besök hos Lars-Göran och Pernilla Sundström på ICA Nära i Jäbo.

ICA Nära Järbo

Här är ett hörn av butiken som innehåller mejerikyl och frysdiskar. Det finns också flera andra kylda utrymmen.

När Sundströms tog över affärerna 2009 fanns det mycket att hugga tag i. Utrymmena var trånga och utrustningen gammal och omodern så det blev att sätta igång med ett stort investeringsprogram.

För några år sedan påbörjades ett viktigt steg, nämligen att byta ut kylar och frysar för livsmedlen. Det har blivit ett alltmer omfattande sortiment när kunderna vill ha mer av färdiga produkter som fler och fler numera väljer.

Från början hade varje kylställe sin egen kompressor och de var sins emellan olika. Lösningen blev ett centraliserat system där det finns en enda kylmaskin varifrån köldmediet distribueras.

Det en mycket kompakt maskin som var förtillverkad och baxades in på sin plats. De befintliga kompressorerna kunde tas bort och maskinrummet blev genast mycket rymligare.

ICA Nära Järbo

Det fiffiga med den nya installationen är att den värme som skapas i kompressorerna används i de delar av huset där man behöver värme och varmvatten. Det har inneburit att man kunnat skrota den gamla oljepannan och därmed en förbrukning av cirka 17 kubikmeter olja - per år!

Ytterligare en miljövinst är att köldmediet är CO2 (koldioxid) som är säkrare än de tidigare klor- och fluorbaserade kemikalierna, som håller på att fasas ut.

Elanvändningen har minskat med 40 000 à 50 000 kWh (kilowattimmar) från totalt 500 000 kWh. Dessutom en minskning med olja motsvarande 170 000 kWh. Allt alltså räknat på ett år.

Själva butikslokalen behöver kylas när det är varmt ute och det sker med en separat värmepump. Det är skönt för oss kunder, men också nödvändigt för många varor.

Slutligen undrar jag om det inte finns några nackdelar med det nya systemet.
- Jo, det gör det, menar både Pernilla och Lars-Göran. Det har att göra med känsligheten för strömavbrott. Blir man utan ström mer än 4 timmar så töms köldmediet för att inte trycket ska bli för högt. Och då måste det fyllas på av auktoriserad personal.
- Och blir det längre än så blir många varor förstörda.
- Utan ström fungerar ju inte kassorna och det går inte heller att handla i en mörklagd butik.

- Vad har det kostat, frågar jag.

- Vi har investerat cirka 6 Mkr säger Pernilla. Det som gör det lite tungt är att den skattemässiga avskrivningstiden bara är 7 år fastän anläggningen kan vara i drift 20 år eller mer.


Nytt företag i Yllefabriken

I förra veckan öppnades officiellt ett nytt företag i Yllefabriken. Det heter Minerva ArtCraft AB med sina rötter i Mariestad som nu har etablerat sig i Järbo.

Det är Maria Conwalius som här gläntar på dörren till de nya lokalerna en trappa upp i företagshotellet. Det är inte riktigt färdigmålat allting ännu men rummen känns trivsamma med sina gamla trägolv.

Här ska snart fyllas av hantverksaktiviteter. Maria har yrkesutbildning inom dekormålning och förgyllning bland annat och kommer att arbeta med restaurering av ramar, speglar och möbler. Att det blev just Järbo hänger delvis ihop med att det gick bra att få tag i prisvärda och praktiska verkstadslokaler.

Kunderna finns runt om i landet och en hel del arbeten görs på plats hos dem.

förgyllning


Har du koll på elen?

Nu kan du få snabb och direkt kontroll på din elanvändning. Det är ju nätbolaget som mäter och registrerar mätarställningen för varje abonnent. Med de nya moderna mätarna läser man av timme för timme och sedan kan du själv kolla mätarställningen. Det gör du enkelt via internet.

login

Allt med ditt hushålls avtal som går genom Sandviken Energi hittar du på "Mina sidor" på deras webbplats. Just nu är det väl mest aktuellt med elförbrukningen. Du loggar in med Mobilt Bankid eller med kundnummer och lösenord.

Oberoende av vad du har för elavtal kan det vara intressant att se hur förbrukningen varierar och du kan ju till exempel kolla om sparåtgärderna gör något utslag. Du kan läsa av valfri period och göra jämförelser med tidigare perioder flera år tillbaka.

jämförelsediagram

För den som har uppvärming med el så är ju det den största andelen av elanvändningen. Och värmebehovet är helt och hållet beroende av utetemperaturen.

Í diagrammet på bilden har jag lagt in staplarna för el för varje dag sedan 1 december till och med i går (10 januari). Under det är temperaturkurvan för Järbo centrala delar (med vissa driftavbrott) för samma period. Det syns tydligt när temperaturen går ner så går elen upp. Det här är ett hus med bergvärme.

Varmvatten är också en stor del. Belysningen kanske inte tar så mycket, men å andra sidan så är lamporna på längre tid. För att få en uppskattning av vad varmvattnet behöver av el så kan man se på siffrorna under sommarmånaderna, när det inte finns något behov av värme i huset.

Vad nätavgiften går på hittar man också här. Men sen tillkommer priset som man betalar till elhandelsbolaget och det varierar beroende på det avtal man har.

Inloggning till Sandviken Energi 

Taggat: #Energi


[annonser]

Järbo Kvarn
Mattias Jonsson Måleri
Järbo Snickeri