Järboportalen - fritid

 

 


Vad gör man på fritiden i Järbo?

I detta avsnitt på jarboportalen.se kommer tips på fritidsaktiviteter och utflyktsmål av olika slag som kan vara värda att besöka. Det finns många fler, ni får gärna lämna förslag till webbredaktören på e-post eller via kontaktformuläret.

På orten eller i närheten kan du göra cykelturer och promenader, fiska, kolla sevärdheter, naturen och kuriosa, och mycket annat som kanske inte är så känt. Sen finns förstås den etablerade besöksnäringen. Kungsberget ligger väl på topp! Egen sida finns under Företag.


Invigning av lederna

Söndagen bjöd på strålande väder när nyinvigningen av Fäbodleden och Lenåsleden ägde rum på toppen av Lenåsberget. Det var Henning Eneström från Göranssonska Stiftelsen som fick knyta upp bandet vid portalen. Tidigare ordföranden för föreningen Gästrikeleden deltog som en sista uppgift som ordförande med ett kort anförande. Idén om leden väcktes och drevs av eldsjälen B-O Blomqvist för 50 år sedan och andra har följt i hans fotspår.

Nyinvigningen hänger ihop med den upprustning som genomförts som ett Leaderprojekt där ett mål varit att göra leden tillgänglig även för cyklister. Henrik Ricknell har som projektledare drivit detta under de senaste åren.

Invigningen blev en succé både vad väder och deltagarantal beträffade. Flera grupper av fotvandrare och cyklister ledade sig från olika håll upp till denna höjdpunkt där Järbo IF lagade kolbullar och grillade hamburgare som fick en strykande åtgång hos de hungriga motionärerna.

Denna artikels rapportör tog sig upp och ned med 4-hjuling.

invigning av fäbodleden En grupp cyklister närmar sig

invigning av fäbodleden Henning Eneström från Göranssonska Stiftelsen inviger leden genom att knyta upp bandet

invigning av fäbodleden Tidigare ordföranden för Gästrikeleden Joakim Helmbrant invigningstalar

invigning av fäbodleden B-O Blomqvist som var den som lade grunden för Gästrikeleden får en present och en kram av Friluftsfrämjandet

invigning av fäbodleden Mannen som byggt detta vindskydd (och flera andra) får också en present

invigning av fäbodleden Inga-Greta Andersson från Hälsingland kular som man gjorde förr när boskapen skulle samlas

invigning av fäbodleden Järbo IF hade ordnat försäljning till de många motionärer som kom

invigning av fäbodleden Det var svettigt vid kolbullegrillen


Högst upp på Lenåsberget

Solen gassar, det är lugnt i luften och nästan tyst. Vi befinner oss på högsta punkten på Lenåsberget och på vägen upp var det ännu tjocka lager av is och packad snö. Men här känns det nästan som sommar. Nej, det är inte alldeles tyst, det hörs ett surrande ljud - vi tittar upp och bland sälgens ulliga blommor brummar humlor på jakt efter den viktiga nektarn.

Besöket är en liten förhandstitt (för oss) på det nya vindskyddet vid Lenåsleden. Det har placerats här intill högsta punkten på berget, 290 m över havet. Leden går från Mårtensklack till Finnäs fäbodar, vid Blankas och är en förbindelse om 8,3 km mellan Gästrikeleden och Fäbodleden som tangerar Järbo. Nu i maj ska lederna återinvigas efter en omfattande upprustning.

Tittar man sig noga omkring ser man rester av en husgrund och en stensatt matkällare. Här byggdes ett hemman som kom att omfatta många hus och som mest 20 personer bosatta där. Det var en finsk invandrare som 1615 köpte marken och lade grunden till en rik gård.

Det kan inte ha varit en lätt uppgift för marken består mest av sten. För att skydda odlingarna från frosten lade man upp dessa i rösen som lagrade solens värme när växterna var som mest känsliga. Nu när skogen är huggen ser man dessa överallt i terrängen.

Det största av dem är närmare 150 m långt, 2 à 3 m brett och över 1 m högt. Det syns tydligt på flygfotokartorna.

Det finns mycket att berätta om bosättningen här uppe och det planeras att komma på Järbo Hembygdsförenings webbplats så småningom.

Till ledernas invigning 22 maj kommer det att sättas upp skyltar som informerar om de platser man passerar. Hembygdsföreningen har bistått ledplanerarna med underlag i form av text och bilder. Mer om vad som ska hända invigningsdagen kan du se på länkarna nedan.

Ett litet PS: Fastigheten Lennåsen ligger faktiskt inom Ockelbo kommun men alldeles vid gränsrån. Och det är inte en lång vandring. Från Järbos centrala delar är det cirka 10 km.

Läs mera:

Karta och beskrivning över Lennåsleden 

Uppdaterat 2022-06-03

Taggat: #Fritid


Hembygdsföreningen i samarbete om Fäbodleden och Lenåsleden

Henrik Ricknell Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare i Ockelbo

Fotvandring och cykling i naturen har blivit ett populärt sätt att få nära upplevelser av naturen. Det har lett till projektet Biking Gästrikland som nu fortsätter med praktiska åtgärder för att rusta upp och förnya två vandringsleder som går tvärs igenom skogsområdena strax utanför Järbo, Fäbodleden och Lenåsleden.

I dagarna har Järbo Hembygdsförening och projektledaren för dessa träffats för att diskutera hur man kan samarbeta för att informera besökarna om de intressanta platser som lederna passerar i närheten av.

Hembygdsföreningen gav 2006 ut ett häfte med omfattande dokumentation av fäbodarna. Arbetet genomfördes av en studiecirkel i SPF:s regi. Nu kan materialet komma till ny användning för att skylta upp platser, för kartblad och webbsidor.

Henrik Ricknell bor i Järbo men arbetar som näringslivsutvecklare i Ockelbo kommun och har även lett projektet Biking Gästrikland. Det har fått ekonomiskt stöd av Leader Gästrikebygden som fördelar pengar från EU för landsbygdsutveckling.

Upprustningen av lederna nu syftar till att öka tillgänglighet och framkomlighet samtidigt som man vill skydda vägar och stigar från skador. Tyvärr har olaglig terrängkörning av 4-hjulingar och motorcyklar blivit ett ökande problem.

Projektet har fått ett mycket positivt gehör från alla markägare där lederna går.

Läs mera:

Aktuella leder och destinationer 

Leaderprojektet Biking Gästrikland 

Taggat: #Fritid


Västerhällan blir naturreservat

I höstas beslutade Länsstyrelsen att ett område på Västerhällarna ska bli naturreservat. Beslutet gäller från det att det vinner laga kraft och det innebär bland annat att det publiceras i länets författningssamling.

Här ser vi på en karta ur Länsstyrelsens beslutsunderlag hur området sträcker sig.

Västerhällan

Karta: Naturreservat enlig Länsstyrelsens förslag

Hela området är 247 hektar. Marken ägs av Naturvårdsverket sedan 2008, då den lades ut till försäljning. Några mindre områden tillhör privata ägare.

"Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog, barrblandskog och granskog samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i skogslandskapet norr om Limes Norrlandicus ska ha gynnsamt tillstånd." Detta citerat direkt ur beslutsunderlaget.

Med beslutet följer en del regler så som att skogsbruk förbjuds, men att vissa skötselåtgärder får utföras för att öka områdets naturvärden. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.

I beslutsdokumentet beskrivs detaljerat de naturvärden som ligger till grund för att skapa ett naturreservat, olika naturtyper, rödlistade arter liksom dess värde som friluftsområde som till exempel den fina utsikt över bygden som man har från toppen. Det sista är nog inte riktigt överensstämmande med de verkliga förhållandena.

Länsstyrelsens dokument med förslag till beslut 

Taggat: #Fritid


Coronasäker cykelträning

Järbo IF har lite i det tysta invigt sin pumptrackbana. Ja, det är egentligen två banor, den ena lite kortare och med tvärare "gupp" för mindre cyklar och den andra längre. Här kör man alltså cykel, BMX och mountainbaik runt, runt i högt tempo.

pumptrackbanaPremiäråk i nya banan

pumptrackbana

pumptrackbana

Tanken är att det ska vara lätt att ta några träningsrundor när som helst, själv eller med familjen. Och det är ju coronasäket, påpekar Caroline Högberg, som varit med om arbetena.

Banan är framförallt byggd för alla barn och ungdomar i Järbo som tycker om att cykla.

För oss som på sin höjd trampar sin velociped till ICA-butiken innebär det här med "pumptrack" en mycket mer aktiv ansats med att trycka på och utnyttja gupp och kullar för att få fart framåt.

Svenssons Åkeri och Elektro-Kapsel har bidragit till satsningen.

Caroline Högberg har tagit bilderna och lämnat underlag till texten.


Aktiv i Coronatider

boendeenkät

Det finns ingen anledning att sitta inne och "uggla" i karantän när Folkhälsomyndigheten påbjuder "social distansering". Nej, tvärtom ge er ut ur stugorna och hitta nya mål för promenaderna! Lagom till pandemivåren kom det en karta i alla brevlådor. Den är märkt "hittaut" och är en kampanj för orientering på ett nytt sätt.

Det hela går ut på att leta upp s.k. checkpoints på sin dagliga motionsrunda, cykeltur eller på bara för att du vill hitta nya mål och vägar. På den nya kartan finns även Järbo med och ett antal checkpoints som märkts ut på plats.

Den digitala delen av detta är att ladda ner en app till sin smartphone. Där har man kartan och en funktion att registrera vilka checkpoints man besökt.

IRL, d.v.s. i verkligheten sitter det pinnar vid de olika målen. Alla är inte utmärkta ännu - de kommer senare. Pinnarna ser ut som på bilden ovan.

Så vad väntar ni på? Läs mer på hittauts hemsida, ladda ner appen och börja orientera! På köpet kanske du möter en bekant på vägen. Stanna gärna och prata en stund och var social men på corona-avstånd.

Försök inte fuska, trots bilden ovan måste du faktiskt själv besöka alla checkpoints.

Hittauts webbplats 

Taggat: #Fritid


Cykla runt Kungsberget

Det finns två olika cykelleder som går runt Kungsberget. De är uppmärkta med tydliga skyltar i terrängen men det har inte funnits någon dokumentation om dem. Nu finns de i alla fall med på Kungsbergets webbplats - om än lite undanskymt.

Berget runt Berget runt, kartbild från Kungsbergets webb
Berget runt Skylt vid leden

Vi tar oss friheten att visa en kartbild från deras hemsida (godkänt av Branäs-bolaget) och hjälper till med marknadsföringen lite. Detta är alltså leden som heter "Berget runt".

Leden är inte "inspekterad" annat än på några få ställen. Det ser ut som om den går ungfär i gamla 10 km-skidspåret och det krävs nog att man har en "riktig" MTB-hoj och rejäl kondition. Höjdskillnaden kan nog vara över 100 m och en del sträckor är branta. Det är inte precis asfalterad väg.

Den andra leden heter "Tre sjöar" och går på vägarna Kungsbergsvägen, AK-vägen, Norrbyvägen och Björkvallsvägen i huvudsak.

Kungsbergets sida om cykelleder 

Uppdaterad 2020-07-06


Upptäck området kring Västerhällarna

Toppen av Västerhällan, 181 möh (i folkmun Västerhällarna) är ett populärt utflyktsmål både sommar och vintertid. Hit tar man sig sommartid via mindre och större stigar från olika utgångspunkter i och utanför Järbo och vintertid enklast via skidspår från Järbo Spårcentral. Men man behöver inte ta sig upp på toppen för att njuta av de fina omgivningarna strax utanför Järbo. Hela området runt Västerhällarna bjuder på fina tallhedar i varierade terräng och genomkorsas av många stigar och mindre vägar perfekta för skidoråkning, vandring, cykling och löptränaing.

Järbo IF

Flera av stigarna ingår i olika ledmarkeringar för MTB och löpning som utgår från Järbo Spårcentral intill Järbo idrottsplats. Närmast Järbo IP går ett antal elljusspår, från 0.9 km till 5 km, dessa är väl skyltade och rör sig i området som ligger närmast Järbo IP. Vill man ta sig lite längre ut i terrängen är Klassikerspåret en bra utgångspunkt både för vandring, löpning och cykel (MTB). Hela Klassikerspåret är 10 km långt och det rör sig hela vägen runt Västerhällan. Från klassikerspåret kan man vika av och korta av sträckan på många ställen och man kan också ta sig upp och över Västerhällan om man vill.

Om man fortsätter utanför märkningen längre västerut kommer man så småningom till Björkmuren som bland annat används av 4H-klubben för lägerverksamhet.

Järbo IF

Naturen runt Västerhällan består i huvudsak av tallhed. Kring toppen är det klippmark. Blåbärsris täcker stora områden och längs stigarna växer Linnea på flera ställen. Några mindre myrar kan passeras och där växer i juni och juli orkidéen Jungfru Marie nycklar.

Det finns ett stort klapperstensfält ganska nära toppen som är ett tecken på var högsta havsnivån gick efter senaste istiden.

Klassikerspåret

Järbo IF

Klassikerspåret är 10 km långt. Banan går svagt uppför en dryg kilometer i början och övergår sedan i flackare och mer varierad terräng. Banan går längs skoterled, traktorstigar och mindre stigar. Klassikerspåret fungerar bra för MTB och är ett spår som är relativt lätt att cykla.

MTB-spåren

Det finns två uppmärkta MTB-leder som utgår från spårcentralen. Båda dessa spår är avancerade och går bitvis på mycket ojämt underlag och uppför branta stigningar, se mer detaljerad beskrivning nedan.

Järbo IF

SPARK, 5,5 km

Banan börjar med en brant stigning som övergår i ett lättare parti uppför. Efter en längre utförslöpa övergår banan i ett kuperat och tekniskt utmanande parti på smala stigar och över hällar. Avslutningen går sedan svagt utför på bredare stigar. Total stigning: 115 m.

STRIKE, 8 km

Banan börjar med en riktigt tuff stigning upp till Västerhällarna. Resten av banan är flackare och inte lika krävande. Banan går på varierande underlag, alltifrån mindre vägar till smala stigar och över stenhällar. Total stigning: 107 m.

Västerhällan, 181 m.ö.h.

Det finns flera sätt att nå Västerhällan och man kan både gå och cykla MTB dit. Här finns vindskydd och två grillplatser. Från Spårcentralen är det 3 km och det går uppför på bred stig hela vägen. Ta elljusspåret 2,7 km och följ sedan skyltning mot Västerhällarna. Tillbaka: Följ skyltning mot Spårcentralen. Vid bra förhållanden vintertid görs även skidspår hit.

Hur är det med ridning på Västerhällan?

Elljusspåren som också är skidspår vintertid får man inte rida i. Övriga leder däremot går bra för ridning. Dock bör man tänka på att det kan komma snabba cyklister i MTB-spåren så man får vara lite uppmärksam när man befinner sig i eller i närheten av dessa - med eller utan häst.

Därutöver finns det en del skogsvägar och en skoterled som ockå kan användas för andra ändamål, åtminstone sommartid.

Hitta lätt med tydliga kartor

Järbo IF

Vid starten av spåren vid IP finns denna stora tavla med tydliga kartor.

Elljusspår och annat

Det finns många km av elbelysta spår som naturligtvis är nödvändigt vintertid. Förutom att kuta runt på spår och leder kan man även titta vid sidan av ut i terrängen och hitta en och annan björn eller myskoxe, låt vara att de bara är målade på stenhällarna.

Kartor

Utskrivbar karta MTB- och dagspår 

Utskrivbar karta elljusspår 

Kuriosa och sevärdheter i Järbo  

Taggat: #Fritid

Text och foto: Liv Nilsson

Redigerad 2019-05-22


Kanalvägen

Kanalvägen kom till 1843 då Kungsfors Bruk behövde bättre transportmöjligheter till Gävle för sitt smidesjärn. Vägen användes även av hammare och hytta i Järbo. Den nyttjades huvudsakligen vintertid. 1857 kom järnvägen till Kungsgården och 1876 till Järbo och då blev dessa platser istället de naturliga omlastningsplatserna för hästtransporterna från Kungsfors.*)

Vägen har sedan blivit en körväg för timmer från skogarna och den är huvudsakligen i mycket bra skick. Några sträckor är sämre och inte lämplig för biltrafik.

Det går däremot mycket bra att cykla och det finns många vägar som korsar och som kan vara intressanta att utforska, speciellt i bär- och svamptider.

Lättast är det att nå Kanalvägen via Österfäbodvägen från Vreten där man passerar hundkappbanan. Vill man ha en lite mer äventyrlig approach så börjar man vid Ockelbovägen, men då får man vara beredd på att bära cykeln över Grönmuren - eller gå runt i kanten av den. Den är oftast ganska blöt och sönderkörd av motorcyklar och 4-hjulingar.

Efter några km kommer man till naturreservatet Hamsas som är en bevarad 80-120-årig skog där det finns en del rödlistade arter. Reservatet är bildat 2014.

Här korsar också en gammal kyrkstig som lär ha gått från Kalltjärn till Ovansjö kyrka i Kungsgården.

Det finns ingen bebyggelse intill vägen förutom någon jaktstuga, en lada och en rasthydda vid skoterleden samt några gamla militära förråd.

Efter cirka 13 km totalt når man Överbyn i Högbo och därifrån är det 5 km tråkig väg in till Sandvikens centrum.

Hela Kanalvägen är inlagd på en Googlekarta med fler bilder.

*) Källa: Järbo i Gästrikebygd

[annonser]

Kungsfors Grävservice
K9 Activity
Järbo Rörmokeri

Västerhällan

På berget Västerhällan (Västerhällarna), sydväst om Järbo, är det ett stort sport- och friluftsområde. Berget når en höjd av cirka 180 m.ö.h. men det är bara ca. 80 m över startpunkten på lederna vid idrottsplatsen (IP).

Västerhällarna Det finns flera välpreparerade och belysta banor som kan användas för skidåkning på vintern och promenader och joggning när väglaget tillåter. Du som går där när det finns skidspår, tänk på att inte trampa i dem. Och håll i hunden om du har en sådan med.

Järbo IF har gjort nya kartor över spåren, länkar se nedan.

Det är väl skyltat men om du inte har varit här förut så skadar det inte att ha en karta eftersom det ofta finns flera vägar att välja på.

Det går även att ta sig fram med cykel. Bäst om man har en MTB förstås.

I turistbroschyrerna kan man läsa att det är en vidsträckt utsikt från toppen, men den som skrev det har nog inte varit där. Det mesta skyms av träd.

Västerhällarna Den som hinner titta lite vid sidan av vägen hittar stora fält av stenar där strandlinjen en gång var efter istiden. Ett stort block har i senare tid fått en björn målad. Ja, till och med två gånger eftersom färgen bleknade.

Nära toppen finns en raststuga med grillplats.

Vill du veta mera om annat som man kan hitta på Västerhällan så följ länken till "Kuriosa-kartan" och läs på Hembygdsföreningens sidor med klippböckerna.

Västerhällarna

Kartor

Översikt elljusspår (bild) 

Översikt MTB- och dagspår (bild) 

Utskrivbar karta MTB- och dagspår 

Utskrivbar karta elljusspår 

Kuriosa och sevärdheter i Järbo 


Hålldammen och flodkräftan

Förr fanns gott om kräftor som fiskades i sjöar och vattendrag kring Järbo. Som på många andra håll har förhållandena försämrats men nu pågår försök för att åter bygga upp bestånden.

I Hålldammen finns lämpliga kräftbiotoper och där ges bra möjligheter för att återetablera och utöka kräftbeståndet. Nu fortsätter projektet med inplantering av flodkräftor med stöd av bidrag från länsstyrelsen.

Inplantering gjordes redan 1996 och senare men en sjökalkning 2007 slog ut kräftbeståndet. Ny inplantering har gjorts 2011 och 2012.

För att skydda kräftorna är det bland annat förbjudet att använda fiskeredskap som använts i andra vatten. Både reskap och båtar måste desinficeras innan de används här.

Det här beskrivs i en broschyr som tagits fram för information.

Kontaktpersoner:
Järbo FVOF, Olle Persson, 070-620 97 14
Sandvikens kommun, Einar Persson, 026-24 19 53
Fiskefunktionen Länsstyrelsen 026-17 10 00.

Fiskekort krävs

För allt fiske inom Järbo fiskevårdsområdet krävs fiskekort. Mer information finns på försäljningsställena.


Natur kring Kungsberget

Området kring Kungsberget har stora naturvärden och delar av det är skyddat som naturreservat och annat ingår i det som kallas Ekopark Ovansjö.

Skylt till grottorna Juridiskt och organisatoriskt finns det gränser, men ute i naturen behöver man inte tänka så mycket på dem.

Det här är ett område som är lättillgängligt med vägar som går rakt i kärnan. Det finns mängder av information på nätet och även ute i terrängen finns skyltar och informationstavlor. Skaffa bara en karta eller en bra GPS!

Nedan finns några användbara länkar om du vill orientera dig innan du ger dig ut. Det går bra att ta bilen och från Järbo är det cykelavstånd. Lite backar är det, men motion är inte skadligt.


Kungsbergets grottor

I bergets sydöstbrant har det bildats grottor när stenblock lossnat ur bergväggen. Stigen går brant upp i sluttningen där stora och små block ligger huller om buller men det är inte så långt att gå. När man kommer upp ser man också berget som delvis lutar utåt, flera 10-tals meter högt.

Grottorna Grottorna

Grottorna Grottorna

Grottorna Det finns förstås berättelser om dessa grottor. En rövare, Gillberg eller Hillberg lär ha hållit till i den största och gjort tillvaron svår för bönderna omkring.


Grävna knippan

Den djupa gröna mossan dämpar effektivt alla ljud. En vindstilla dag är det så tyst att man hör sina egna hjärtslag.

Grävna Knippan Grävna Knippan

Grävna Knippan Grävna Knippan

I det här naturreservatet växer och dör träden i sin egen takt. När de faller sjunker de långsamt ner mossan och förenas så småningom med marken. Under tiden kan de se ut som urtidsdjur.

[annonser]

bjussa.se
Svenska Termoträ
Elektro-Kapsel

Ekopark Ovansjö

Ekoparken är ett ganska stort sammanhängande område som förvaltas av Sveaskog. Området är noggrant kartlagt vad gäller naturvärden och olika naturtyper.

Ekopark Ovansjö Det finns många spår av mänsklig verksamhet även om de ofta är svåra att se innan man är direkt inpå dem.

Här är resterna av en damm som användes vid flottningen av timmer. Bäcken rinner ner i Lillån.

Inom ekoparkens område finns flera fiskevatten med inplanterad fisk. De är lättillgängliga med bryggor och spänger.

Sveaskogs information om ekoparken 


Naturreservat

I närheten av Järbo finns ett antal naturreservat som är ganska lätta att besöka.

Österbergsmuren, Grävna knippan, Kungsberget, Kungsfors och Vällingudden är namn som lockar.

På Länsstyrelsens sidor finns utmärkta kartor och beskrivningar av naturreservaten.

Länsstyrelsens information   (använd sökfunktionen)

Hålldammen runt

Här ett litet tips om närområdet som ligger inom cykelavstånd med en karta som visar hur man kan åka lite skogsvägar och runda Hålldammen. Så mycket sjöutsikter är det inte men man kommer nära några andra sjöar också.

Den blå linjen är vägarna som leder runt. Röda linjer markerar anslutningar, alternativa vägar och utvikningar som man kan göra:
- Hyttbron
- Hålldammsvägen med del av Fäbodleden
- Hälltjärn (järnbläster)
- Lenåsvägen
- Blankas Fäbodväg
- Yllefabriksvägen


Klicka på symbolen uppe till höger på kartbilden för att visa i hela fönstret. Eller använd länken nedan.

Hålldammen runt (Google-karta) 

Taggat: #Fritid #Cykla

Vandringsleder med mera

Det finns många leder och färdförslag i vårt landskap. Föreningen Naturkraft-Gästrikland har gjort ett stort arbete med att dokumentera och ta fram kartor för vandring, cykling, paddling, skidåkning, skridsko och ridning. Du hittar dem via föreningens webbplats.

Naturupplevelser i Gästrikland

Naturkraft Gästrikland, startsida 

Lederna finns också digitalt - på Naturkartan Gästrikland, vilken man laddar ned i mobiltelefionen, https://naturkartan.se/sv/naturkraftgastrikland.

Genom Järbo går den "stora" Gästrikeleden, som är 270 km totalt. Här ansluter Fäbodleden och Lenåsleden. Men just inom Järbo är det ännu(?) inte alls så mycket mer dokumenterat. och som det finns kartor på när det gäller olika färdsätt.

Gästrikeleden

Hela Gästrikeleden, alla kartor 

Fäbodleden
Denna led går mellan Högbo och Kungsberget.

Lenåsleden
Lenåsleden binder samman Fäbodleden och Gästrikeleden. På kartan nedan kan man se Fäbodledens (orange) sträckning vid Kungsberget och hur Lenåsleden (blå) ansluter.

Fäbodleden och Lenåsleden

Kungsberget runt
En anslutande led kallas Kungsberget runt. Branäsgruppen har lagt upp en cykelled med namnet Beget runt. Se här.

karta


[annonser]

Kungsfors Herrgård
Kungsbergs Stenhuggeri AB
Föreningsalliansen