Järboportalen - föreningar

 

 


Föreningar i Järbo
Järbo Ungdomsgård

Ungdomsgårdardar är en kommunal angelägenhet men drivs av föreningar. I Järbo är det ABF Gästrikebygden som svarar för verksamheten. Kommunen hyr lokalerna av Järbo Folkets Hus Byggnadsförening.

Öppettider, nytt från hösten 2022
Tisdag: 16.00-21.00
Torsdag: 16.00-21.00

Ungdomsgårdens sida på Instagram  

Uppgifterna uppdaterade 2022-09-12

Kontakter

Jenny Karlsson, 070-365 67 08 (under öppettiderna)

Övrig tid: Sergio Manzanares, 070-91 91 521, e-post: sergio.manzanares@abf.se

En del av historiken kring ungdomsgårdarna i Järbo kan läsas bland tidningsklippen som finns på Järbo Hembygdsförenings webbplats.

Hembygdsförenings klippböcker 

Andra länkar och övriga föreningar

Lokala väg- och vattenföreningar

Finnäs Nordanå Samfällighetsförening

Ordförande: Erland Jäderberg
E-post: erland.jaderberg@telia.com
Tel: 070-665 32 64

Kassör: Kerstin Olsson, 070-603 07 92, kerstinolsson1@hotmail.com

Vägfogdar:
Per Lindström, 070-249 93 41, sjuforsas.pelle@telia.com
Mikael Wahlman, 070-605 34 13, mw61@live.se
Lars Sjödén, 070-621 70 13, lars.sjoden42@gmail.com
Jonas Olovsson, 070-792 70 38, jonasolovsson@gmail.com

(Uppdatderat 2022-06-01, inga ändringar)


Finnäs Åvattenförening

Ordförande: Maria Öhagen
e-post: maria.ohagen@regiongavleborg.se
Tel: 076-138 83 95

Kartan visar inom vilka områden som föreningen har anslutna fastigheter.

(2022-04-23)


Gullsjön Norrby Vägsamfällighet

Ordförande: Leif Persson
Tel: 070-274 51 43
Kassör: Dagmar Eklund
E-post: eklunddagmar@gmail.com


Järbo Vägförening

Vägföreningens sida


Kådfallets Åvattenförening

Ordförande: Ola Norling
Tel: 070-563 51 79
Kassör: Mats Rommedahl

Kartan visar inom vilka områden som föreningen har anslutna fastigheter.

(2020-05-20)


Soldattorpets Åvattenförening

Jourtelefon: 076-894 42 89

Ordförande: Jonas Hallebrand
Tel: 073-086 42 55

Kassör: Christer Larsson, kassör
E-post: lines.konsult@telia.com

Följ vår sida på Facebook 

Kartan är endast översiktlig.

(2022-05-25)


Svadenvägens Åvattenförening

Kontakt: Birgitta Flodin
Tel: 076-118 08 73

Alla fastigheter inom markerat område är inte anslutna.

(2020-05-23)


Vretens vägförening

Kontakt: Sven Bengtsson
Tel: 070-658 11 12

(2020-10-20)


Åsgatans Bevattningsförening

Kontakter:
Stefan Larsson (ordf), 026-26 47 96
Rune Lindén (kassör), 070-632 39 88
Service / skötsel:
Torbjörn Eriksson, 070-262 56 20
Per Mårtensson, 070-589 51 54
Ove Eriksson, 070-231 89 68

(2020-05-21)


Om du har rättelser eller fler uppgifter hör av dig till red@jarboportalen.se.