Järboportalen - startsida

 


Boulen på gång!

Efter mycket hårt arbete är nu den nya boulebanan på idrottsplatsen klar att tas i bruk. I dag bjöd boulegruppen på provspel innans sommarens stora turnering sätter igång.

Boulspel

Boulespelet måste ju flytta från sin centrala plats i Järbo, mitt emot ICA, då marken förra året såldes till ett byggföretag som planerar att uppföra lägenheter där.

Efter många turer kring placeringen fick man till slut använda ett område på idrottsplatsen för nya banor. Här har det nu blivit sex nyanlagda banor som är av god kvalitet för tävlingar, som det alltså blir under sommaren. Man kunde även flytta med sina stugor för redskap och fika.

Spelet går i princip ut på att hamna med sina klot närmast det lilla klotet, "lillen", och det är inte så lätt som man kan tro! Och dessutom finns det en massa regler att hålla reda på.

Taggat: #PRO #SPF


Tallbo presenterar säsongens program

Den 20 maj blir det invigning och vernissage för årets säsong på Tallbo i Kungsfors. Det blir en sommar med tre utställningsperioder med många konstnärer och ett par musikdagar.

Tallbo

Utställarna håller till i de olika husen som finns på gården, Huvudbyggnaden, Timmerstugan, Loftet och Uthuset.

Tallbo är konstnären Ecke Hedbergs konstnärshem och ateljé som förvaltas av föreningen Tallbos Vänner. Det hålls öppet lördagar och söndagar under sommaren. I år är det från 20 maj till 13 augusti kl 13-17.

Mer information i det aktuella programmet och på föreningens webbplats.

Föreningen Tallbos Vänner

Tallbos program 2023 

Taggat: #Tallbo


Praktisk klimatforskning

Inga Bergkvist har samlat uppgifter om när Jädraån har sköljt nedanför Andersjans skifte vid Smalåsen och nedanför Vallers åkrar vid Norrbro. Det är data från 1962 och till och med 2017. Bilder av anteckningsboken är publicerade i ett inlägg i gruppen "Du vet att du är från Järbo".

Det är sådant här som får mig att "gå igång". Vad kan man läsa ut av dessa uppgifter om ett konkret och tydligt naturfenomen? Och kan man utläsa något om till exempel klimatförändringar av detta? Hur gör man i så fall?

För att enklare få en överblick över uppgifterna skrev jag in dem i ett Excel kalkylblad och gjorde ett diagram. Islossningsdatum är markerad med en punkt för varje år. Det man ser är att tidpunkterna är väldigt spridda. Mellan ytterlighetsvärdena är det 70 dagar och mellan två varandra följande år kan det vara upptill nästan två månader.

Det som jag har räknat ut är ett medeldatum för "sköljningen" som ligger vid 13 april och ett medianvärde vid 16 april. Med andra ord så är det precis i dagarna.

Vad detta säger om klimatets förändringar ska jag nog låta vara osagt, men med experiment med andra diagram och samma data kan man se en skillnad på kanske 20 dagar under den här perioden.


Bönhuset ett steg närmare byggnadsminne

I det råkalla aprilvädret kom en liten delegation från länsstyrelsen och länsmuseet för att göra en syn av Kungsbergs och Botjärns Bönhus som ligger ett kort stycke från den stora fritidsanläggningen. Bönhuset är på många sätt dess motsats, en enkel, oansenlig byggnad som andas fridfullhet på en liten kulle med utsikt över dalen och det gamla odlingslandskapet. Syftet med besöket var att göra en sista bedömning av Bönhuset som underlag för beslut om byggnaden kan få status som byggnadsminne. Hösten 2022 gjorde Länsmuseet Gävleborg en omfattande utredning som visade på Bönhusets höga kulturhistoriska värden. Det är en god representant för missionsrörelsens samlingslokaler, såväl regionalt som nationellt.

Här samtalar Ulrika Olsson, länsmuseet, Karin Gadde Jennische och Lovisa Orvarsson, länsstyrelsen med Kjell Nordqvist och Ingvar Larsson i den vinterkalla kyrksalen.

Många detaljer skapar den genuina känslan i byggnaden.

Lovisa begrundar ett broderat tänkespråk i köket.

Karin hittar intressanta detaljer i ytterpanelen.

Rosettfönstret ovanför entrén har sina hemligheter.

Den vidare handläggningen av ärendet är nu att fastställa skötselföreskrifterna för byggnaden innan beslut kan fattas.

Mer om Bönhuset på Hembygdsföreningens webbplats

Taggat: #Bygd


[annonser]

Lenas Massage & Friskvård
Järbo LantGrill
Sandnet

Järbos lador uppmärksammas

lador

Häromdagen ringde en journalist från P4 Gävleborg och frågade: Vad sägs om en intervju i direktsändning i morgon kl 6? Jovisst, svarade jag. Vad handlar det om?

Bakgrunden var ett projekt i Ovanåker där man ska försöka bevara en mängd lador i ett område. Det är kommunen och Länsstyrelsen som samarbetar om det här arbetet.

Jornalisten Kasper Englund hade sett att Järbo Hembygdsförening publicerat foton av (hittills) 171 objekt inom Järbo socken. Han ville ha mer kött på benen om bakgrund med mera i samband med att man i morgonsändningen pratade med folk i Ovanåker.

Så det blev att ge sig ut den minus 15-gradiga morgonen. Jag fick möjlighet att prata om Hembygdsföreningens (och mitt) jobb med att fotografera och dokumentera lador som finns kvar i olika skick och en del som knappt syns längre.

Nedan finns länk till programmet "Morgon i P4 Gävleborg" Inslaget med Ovanåker kommer vid ca 30 minuter och från Järbo finns vid ca 43 minuter respektive 1 timme och 17 minuter.

Morgonprogrammet

Dokumentationen på Hembygdsföreningens webbplats


HLR för pensionärer

HLR

Vad gör du om en person i din närhet plötsligt faller ihop och blir livlös? Eller träffar på någon som är medvetslös efter olycka eller annan händelse? Jo, det är mycket som enskild person kan göra, menar Jocke Pettersson från Röda Korset vid en kurs hos PRO och SPF i Järbo.

På bilden ovan visar han med frivillig deltagare hur hen läggs i stabilt sidoläge som det kallas. Så kan man göra när personen inte är vid medvetande, men andas och har puls, detta för att säkra andningen.

Om det är fråga om hjärtstillestånd blir det bråttom säger Jocke. Efter några minuter riskar personen får irreparabla hjärnskador. Då måste man starta med hjärt- lungräddning, HLR, direkt. Ring 112 omedelbart och prata med telefonen i högtalarläge, då har man händerna fria är Jockes budskap.

Om det finns hjärtstartare i närheten så får man se till att den kommer på plats så fort som möjligt. En sådan kan snabbt vända den livshotande situationen. Förutom hos räddningstjänsten finns en hjärtstartare vid Gullhedskolan.

Det första man gör är att se till av personen ligger stadigt på rygg och börjar med hjärtkompressioner, visar Jocke på sin övningsdocka. 30 kraftiga tryck mitt på bröstet, sedan två luftinblåsningar genom munnen som upprepas tre gånger.

En modern hjärtstartare på plats ger muntliga instruktioner till användaren och är därför lätt att använda. Om inte den ger verkan så fortsätts det manuella arbetet, ända tills sjukvårdspersonal kommer - om så behövs.

Det här fick två grupper av medlemmar i pensionärersföreningarna i PRO och SPF i Järbo lära sig vid en kort men intensiv kurs på Folkets Hus i Järbo under onsdagen. Deltagarna fick som avslutning själva prova på på med de två övningsdockorna.

Bakgrunden till den här kursen är att Folkets Hus-föreningen på initiativ av pensionärersföreningarna inköpt en hjärtstartare. PRO och SPF har mycket av sin verksamhet i huset och det här innebär en ökad trygghet om något skulle inträffa. Det är Berggrenska fonden som lämnat bidrag till utrustningen.

Taggat: #PRO #SPF


ICA Nära i Järbo spar energi och blir miljövänligare

Hur mycket el behöver en mindre livsmedelsbutik? Ja, det är faktiskt mycket mer än man som amatör kanske skulle gissa på. Järboportalen vill gärna ta reda på fakta så vi har bokat ett besök hos Lars-Göran och Pernilla Sundström på ICA Nära i Jäbo.

ICA Nära Järbo

Här är ett hörn av butiken som innehåller mejerikyl och frysdiskar. Det finns också flera andra kylda utrymmen.

När Sundströms tog över affärerna 2009 fanns det mycket att hugga tag i. Utrymmena var trånga och utrustningen gammal och omodern så det blev att sätta igång med ett stort investeringsprogram.

För några år sedan påbörjades ett viktigt steg, nämligen att byta ut kylar och frysar för livsmedlen. Det har blivit ett alltmer omfattande sortiment när kunderna vill ha mer av färdiga produkter som fler och fler numera väljer.

Från början hade varje kylställe sin egen kompressor och de var sins emellan olika. Lösningen blev ett centraliserat system där det finns en enda kylmaskin varifrån köldmediet distribueras.

Det en mycket kompakt maskin som var förtillverkad och baxades in på sin plats. De befintliga kompressorerna kunde tas bort och maskinrummet blev genast mycket rymligare.

ICA Nära Järbo

Det fiffiga med den nya installationen är att den värme som skapas i kompressorerna används i de delar av huset där man behöver värme och varmvatten. Det har inneburit att man kunnat skrota den gamla oljepannan och därmed en förbrukning av cirka 17 kubikmeter olja - per år!

Ytterligare en miljövinst är att köldmediet är CO2 (koldioxid) som är säkrare än de tidigare klor- och fluorbaserade kemikalierna, som håller på att fasas ut.

Elanvändningen har minskat med 40 000 à 50 000 kWh (kilowattimmar) från totalt 500 000 kWh. Dessutom en minskning med olja motsvarande 170 000 kWh. Allt alltså räknat på ett år.

Själva butikslokalen behöver kylas när det är varmt ute och det sker med en separat värmepump. Det är skönt för oss kunder, men också nödvändigt för många varor.

Slutligen undrar jag om det inte finns några nackdelar med det nya systemet.
- Jo, det gör det, menar både Pernilla och Lars-Göran. Det har att göra med känsligheten för strömavbrott. Blir man utan ström mer än 4 timmar så töms köldmediet för att inte trycket ska bli för högt. Och då måste det fyllas på av auktoriserad personal.
- Och blir det längre än så blir många varor förstörda.
- Utan ström fungerar ju inte kassorna och det går inte heller att handla i en mörklagd butik.

- Vad har det kostat, frågar jag.

- Vi har investerat cirka 6 Mkr säger Pernilla. Det som gör det lite tungt är att den skattemässiga avskrivningstiden bara är 7 år fastän anläggningen kan vara i drift 20 år eller mer.


Nytt företag i Yllefabriken

I förra veckan öppnades officiellt ett nytt företag i Yllefabriken. Det heter Minerva ArtCraft AB med sina rötter i Mariestad som nu har etablerat sig i Järbo.

Det är Maria Conwalius som här gläntar på dörren till de nya lokalerna en trappa upp i företagshotellet. Det är inte riktigt färdigmålat allting ännu men rummen känns trivsamma med sina gamla trägolv.

Här ska snart fyllas av hantverksaktiviteter. Maria har yrkesutbildning inom dekormålning och förgyllning bland annat och kommer att arbeta med restaurering av ramar, speglar och möbler. Att det blev just Järbo hänger delvis ihop med att det gick bra att få tag i prisvärda och praktiska verkstadslokaler.

Kunderna finns runt om i landet och en hel del arbeten görs på plats hos dem.

förgyllning


Har du koll på elen?

Nu kan du få snabb och direkt kontroll på din elanvändning. Det är ju nätbolaget som mäter och registrerar mätarställningen för varje abonnent. Med de nya moderna mätarna läser man av timme för timme och sedan kan du själv kolla mätarställningen. Det gör du enkelt via internet.

login

Allt med ditt hushålls avtal som går genom Sandviken Energi hittar du på "Mina sidor" på deras webbplats. Just nu är det väl mest aktuellt med elförbrukningen. Du loggar in med Mobilt Bankid eller med kundnummer och lösenord.

Oberoende av vad du har för elavtal kan det vara intressant att se hur förbrukningen varierar och du kan ju till exempel kolla om sparåtgärderna gör något utslag. Du kan läsa av valfri period och göra jämförelser med tidigare perioder flera år tillbaka.

jämförelsediagram

För den som har uppvärming med el så är ju det den största andelen av elanvändningen. Och värmebehovet är helt och hållet beroende av utetemperaturen.

Í diagrammet på bilden har jag lagt in staplarna för el för varje dag sedan 1 december till och med i går (10 januari). Under det är temperaturkurvan för Järbo centrala delar (med vissa driftavbrott) för samma period. Det syns tydligt när temperaturen går ner så går elen upp. Det här är ett hus med bergvärme.

Varmvatten är också en stor del. Belysningen kanske inte tar så mycket, men å andra sidan så är lamporna på längre tid. För att få en uppskattning av vad varmvattnet behöver av el så kan man se på siffrorna under sommarmånaderna, när det inte finns något behov av värme i huset.

Vad nätavgiften går på hittar man också här. Men sen tillkommer priset som man betalar till elhandelsbolaget och det varierar beroende på det avtal man har.

Inloggning till Sandviken Energi

Taggat: #Energi

[annonser]

Maris Hårstuga
GCW Service AB
Elektro-Kapsel

Lång tradition med Lucia

Luciatablån i Järbo kyrka har en lång tradition. I år var det 27:e året men det var ett års paus 2020 på grund av pandemirestriktioner. Kören var lite mindre denna gång men kyrkan var fullsatt.

Den här traditionen är viktig för familjer och kompisar, det ser man speciellt efteråt när altarrummet fylls av föräldrar och kompisar som gärna vill fotografera deltagarna.

Här följer några bilder från kvällens evenemang.

Alla luciareportage är samlade under taggen #Lucia.

Taggat: #Lucia


4H har jubileumsgala

På lördagskvällen förvandlades Järbo Folkets Hus till en glittrande balsal fylld av glada människor i bästa festkläderna. Då firade Naturhjältarnas 4H-klubb nämligen 10-årsjubileum. Många medlemmar, både barnen och deras föräldrar hade trotsat snöslasket och välkomnades in i värmen.

Det var en lekfull inledning med sång och spontandans i stora salen. Medan man sippade på sina färgglada fruktdrinkar kunde man fylla i sin "mingelbingo", titta på de många bilderna från verksamheten och prata med gamla och nya bekanta.

Så var det då dags att sitta till bords och njuta av den konstfullt upplagda maten. Den kompletterades av de alldeles speciella 4H-sångerna som livfullt framfördes av ledarna som tränat på dem vid sina riksläger.

Vänner träffas, Amanda och Camilla med Elisabeth.

Familjen Nilsson trivdes på festen.

Massor av foton från 10 års verksamhet var uppsatta.

Galans yngsta deltagare lilla Nova med sina föräldrar Johan och Rebecca.

Vid middagsbordet.

Petra får stort paket med en praktisk present.

Som avslutning på kvällen delade ordföranden Petra Smyth ut diplom till personer som på olika sätt verkat för föreningen under dess första 10 år. Det var "årtiondets" eldsjäl, volontär, ledare, kompis och styrlseledamot.

Petra själv fick ett stort presentpaket och mängder av berömmande vittnesbörd från medlemmarna om hur mycket 4H har betytt för dem.

4H är en internationell rörelse med rötter i USA. Dess symbol är en fyrklöver som tolkas Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Föreningen i Järbo, Naturhjältarna driver nu ett projekt för att certifiera Björkmuren som en "4H-gård".

Mera om 4H och Björkmurens vänner


Bygglov beviljat för Kungshatt

65plusboende

Blivande huset från Kungsforsvägen

65plusboende

Blivande huset från gårdssidan

Nu har VGS, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, beviljat bygglov för det sedan länge planerade bostadsprojektet för 65-plussare centalt i Järbo.

Det kommer att bli totalt 14 rymliga och ljusa lägenheter. Huset blir försett med hiss eftersom det är 4 våningsplan.
8 lägenheter i plan 1 och 2 om 82–96,5 kvm får inglasad balkong.
4 lägenheter i souterräng på 59–75 kvm, med inglasad altan
2 vindslägenheter med 64,5 respektiv 68 kvm, med inbyggd takbalkong.

Planerad byggstart är i mars 2023, med inflyttning under 2024.

Projektet har fått namnet "Kungshatt" eftersom det på samma plats fanns en pub med det namnet in på 1980-talet.

Det är en grupp inom SPF och PRO med Ann-Sofie Åsberg (070-6341715) som drivande som arbetat med projektet.

Byggherre är Trebo Fastigheter AB. Illustrationerna är gjorda av Arkitektgruppen i Gävle AB, arkitekt Jimmy Jonsson.

Tidigare artikel om projektet

Taggat: #bostad


Höga elpriser hotar pizzan

Järbo Krogen

Rodi välkomnar kunderna

Vad händer med priset på pizza nu när elpriserna har varit på historiska höjder? Järbo har två restauranger med pizza som en viktig och populär produkt på menyn.

Rodi på Järbo Krogen är lite bekymrad inte bara över elpriset utan också över att alla råvaror har gått upp, i en del fall väldigt mycket. Priserna på menyn har måst höjas. Det går inte att komma undan, säger han. Elräkningen under september var över 30 000 kr, mer än tre gånger tidigare kostnader.

Priserna på deras produkter, tycker Rodi, är ändå inte höga om man jämför med andra ställen, och hoppas på kundernas förståelse.

När jag frågar på Lant Grillen hörs liknande tongångar, och man funderar just nu på att uppdatera prissättningen.

PS
Det kan nämnas att några föreningar har bjudit in Sandviken Energi till ett informations- och frågemöte i Järbo Folkets Hus för allmänheten den 10 november.

Taggat: #Energi

Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Tidigare notiser från 2022 hittar du i Arkiv 2022.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

Föreningsalliansen
Järbo Rörmokeri
Kådfallets Schakt och Transport

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2023-05-28

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Temperaturen i Järbo mäts vid en privat väderstation i centrala Järbo.

Urval av tidigare notiser

Det här är lite av en årskrönika för 2020 i Järbo.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2023-05-11.

2023-05-11  Flera nyheter i Kungsberget inför sommaren (AB)

2023-05-05  Stort polispådrag efter larm om person med vapen (AB)

2023-04-24  Reidars skapelse allt mer populär (AB)

2023-04-16  Nästan gratis lyxinredning – Madelene, 32, tipsar (AB)

2023-04-09  BILDEXTRA: Här är de sista åken innan Kungsberget stänger (AB)

2023-03-14  Därför stänger Kungsberget innan påsklovet drar igång (AB)

Länk till alla rubriker 2023

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2022

Rubriker 2021

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

Kungsberget - Kort väg för långa åk!
Nordqvist Racing AB
Järbo Biodlarservice - redskap och honung