Järboportalen - Björkmurens Vänner

 


Björkmurens Vänner

Föreningen bildades 1992 för att förvalta en donation från ägarna av fastigheten Björkmuren 6:28 och Kådfallet 1:11. Det var Oskar och Nelly Olsson som var sista jordbrukare här. När hon dog 1981 donerade hon fastigheten till Sandvikens kommun att upplåtas för fritidsändamål och rekreation.

Föreningens medlemmar utgörs av föreningar och organisationer som har intresse av att hus och mark bevaras och används.

Sedan våren 2020 är det den lokala 4H-klubben (Naturhjältarna) som har arrendeavtal med Sandvikens kommun om drift och förvaltning av fastigheten. Föreningen Björkmurens Vänner finns kvar som stödjande förening och hjälper till med bidrag till underhåll m.m.

Uthyrning

Gården hyrs ut till föreningar, företag och enskilda för konferenser, utbildning, fritidsändamål eller annat som är i linje med testamentets avsikter.

Testamente 

Bilderna nedan visar några av de tillgängliga utrymmena. Huvudbyggnaden har elvärme.

Fastigheten omfattar en huvudbyggnad som är tillgänglig för rörelsehindrade, loge och uthus. Platsen är väl lämpad för olika utomhusaktiviteter även för stora grupper.

Priser och annan information för uthyrning och bokning får du från Naturhjältarnas 4H-klubb, se kontaktuppgifter nedan.

Verksamhet

Björkmuren har under många år flitigt använts av Gullhedskolan för den praktiska delen av undervisningen i naturkunskap och miljövård. På delar av åkermarken har man bland annat haft odling av lin och potatis. Linet har även beretts till garn.

Kurser i hunddressyr har hållits på området och en period hade man tävlingar i slåtter med lie. Detta har i viss mån återupplivats genom anordnade av "Slåtterdag" 2016. Då visades slåtter och lieslipning upp och deltagare fick prova på.

Stängsel

Länsstyrelsen har lämnat bidrag för viltskydd kring de gamla betesmarkerna och uppsättning var klar hösten 2014. Det innebär att det går bra att låta djuren gå på bete.

4H-läger

Sommaren 2014 började 4H-klubben med ridläger och djurlekis. Det är något som barnen och ungdomarna gillar. Här är några bilder från början av juli.

Verksamheten har utökats mycket under 2015 och 4H har också fått mycket publicitet för detta.

4H fortsätter även 2016. Här är det avslutning på cirkuslägret.

Björkmuren

Vindskydd

Under 2015 byggdes ett vindskydd så att hästar och får kan gå ute i hagarna även vintertid. Det är krav på det.

Björkmuren

Arbetet har skett med stöd av Sandvikens kommun, både med ekonomi och med arbetskraft, men föreningen har satsat mycket eget arbete för detta projekt.

Hitta hit

Från Järbo åker man mot Gullsjön, Gullsjövägen, ca 2 km och tar sedan av på Långbovägen ytterligare 1,3 km. Där ligger Björkmuren till vänster.

Björkmuren på hitta.se  

Styrelse

Av årsmötet 2022 valda till föreningens styrelse:
Petra Smyth, ordförande
Olle Thåström, kassör

Övriga ledamöter utsedda av medlemsorganisationerna: Anders Hillström, sekreterare
Respektive medlemsorganisation har en ledamot i styrelsen.

Observera att bokning av uthyrning sker via Naturhjältarnas 4H-klubb, telefon 076-100 24 68 eller e-post: naturhjaltarna (snabela) 4h.se, där du också kan få information om priser och hyresvillkor.

Bokning ska bekräftas skriftligt för att gälla.

Du kan stödja verksamheten vid gården och till dess underhåll med valfritt belopp till föreningen Björkmurens Vänner, Bankgironummer: 5935-2377, eller till 4H-klubben, Swish 123-667 5474.

[annonser]

Fredrik Schmids Sörqvist Teknik Gästriklands Tidning

Notiser under åren

Äventyr i Björkmuren

Björkmuren, 4H-föreningens gård i Järbo, är populärt på sommaren. Det visar sig när alla läger för den här sommaren är fullbokade. Det första av dem är ett riktigt äventyr med en utflykt till häst med övernattningar.

På bilden ovan är hela gruppen på väg ut från Björkmuren. Man kunde nästan ta på den spänning och förväntan som fanns hos deltagarna och även ledarna. Några av föräldrarna fanns med i bakgrunden med support i form av transporter med utrustning m.m.

Naturhjältarnas 4H-förening har sedan förra året tagit över arrendet av gården Björkmuren tillsammans med föreningen Björkmurens Vänner. Ett mål är att göra gården till en certifierad 4H-gård.

En hel del arbeten har genomförts sedan dess. I fjol byggdes köket om och i år håller man på att bygga en utrymningstrappa så att det ska bli möjligt med övernattning. Det är viktigt för de läger som 4H ordnar men också för att kunna hyra ut till andra föreningar och privatpersoner i enlighet med det testamente som gav fastigheten som gåva till Sandvikens kommun.

Taggat: #Björkmuren


Vad händer med Björkmuren?

Björkmuren Från en fin sommardag på Björkmuren

I slutet av mars fick Föreningen Björkmurens Vänner information från Sandvikens kommun om att man vill stycka av marken kring bostadshuset och intilliggande byggnader (ca 7 000 m2) och sälja den nybildade fastigheten till Föreningen Björkmurens Vänner. Hag- och åkermark som nu är inhägnat för hästar, getter och får föreslår man att föreningen får arrendera. För närvarande har föreningen inte fått någon mer detaljerad information om villkoren.

Det är Sandvikens kommun som fick hela fastigheten som testamentsgåva av Nelly Olsson. Testamentet skrevs 1978 bland annat med villkor att ”upplåtas för fritidsändamål …”.

1995 skrevs att avtal mellan dåvarande områdesstyrelsen i Järbo och Föreningen Björkmurens Vänner som skulle svara för skötsel och underhåll.

För cirka 1,5 år sedan meddelade kommunens Tekniska kontor att man ansåg att detta avtal var ogiltigt, men man kunde inte föreslå några nya villkor. Nu har man fått politikernas godkännande på att genomföra avstyckningen.

Föreningens styrelse har haft ett möte där man diskuterade ärendet. Där togs ett beslut om att begära förtydligande av kommunens erbjudande samt att på det här sättet offentliggöra denna information. Vi vet att det är många som är undrande och oroliga för gårdens framtid. Föreningens ändamål är att stödja verksamheten vid Björkmuren och kommer att fortsätta vara det. Något beslut om erbjudandet från kommunen har inte tagits och kan inte heller tas förrän alla frågor är besvarade.

Björkmurens Vänner har följande föreningar som medlemmar: Gullhedskolan, Järbo Hembygdsförening, Järbo Orienteringsklubb, Föreningen Kulturand, Naturhjältarnas 4H-klubb, Naturskyddsföreningen i Järbo, Omställning Järbo, PRO Järbo och SPF Furan.

Det är dessa medlemsföreningar som ska fatta beslut och de uppmanas komma till årsmötet med synpunkter.

På föreningens sida finns övrig dokumentation.

Taggat: #Björkmuren


Slåtterdag på Björkmuren

Hässjning

Helgen bjöd (lite överraskande) på vackert väder och Föreningen Björkmurens Vänner kunde genomföra sitt evenemang Slåtterdagen i strålande sol. Det här är ett sätt att återuppliva "Ängens Dag" som man hade för 20 år sen.

Fler bilder på föreningens sida

Taggat: #Björkmuren


Cirkus på Björkmuren

4H-cirkusläger

Det var ett gäng unga entusiastiska talanger som under fyra dagar har tränat cirkurskonster på Björkmuren. I dag fick de äntligen visa upp sig inför föräldrar och andra anhöriga.

Naturhjältarnas 4H-klubb anordnar hela sommaren läger för för barn och ungdomar på den fina gamla gården en bit utanför Järbo. Ännu finns det tillfälle att delta.

4H hemsida  

Taggat: #Björkmuren


Cirkuskonster på Björkmuren

4H på Björkmuren

4H-klubben arrangerar även i år olika slags läger för barn och ungdomar på Björkmuren. I dag var det avslutning av ett fyradagars läger där deltagarna visade upp sina färdigheter i en liten cirkusföreställning. Föräldrar och syskon applåderade livligt de duktiga och stolta artisterna.

Lägerverksamheten har i år utökats väsentligt efter den lyckade premiären förra året.

Naturhjältarnas 4H-klubb hemsida 

Taggat: #Björkmuren


Björkmuren lever upp

4H-läger

När sommaren visar sig från sin bästa sida ordnar Naturhjältarnas 4H-Klubb ridläger och djurlekis i Björkmuren. Dit kommer många barn och ungdomar i varierande ålder för att rida, åka hästdragen vagn och leka med kaniner m.m.


Järbos "okändaste" förening

Björkmuren Vet du var Björkmuren ligger? Har du hört talas om om föreningen Björkmurens vänner?

Föreningen är bildad för att förvalta arvet efter de jordbrukare som ägde fastigheten fram till 1981.

Föreningens medlemmar är ett antal föreningar i Järbo. Platsen kan användas till friluftsaktivieter, idrott, ridning, odling m.m.

Tyvärr är föreningen och verksamheten ganska okänd för allmänheten. På 90-talet fanns många aktiviteter här. Men det är som i många föreningar svårt att få folk att engagera sig. Nu försöker man på nytt igen.

Taggat: #Björkmuren

[annonser]

Din lokaltidning, gratis varje vecka H. Bergqvist i Järbo AB Järbo LantGrill