Järboportalen - Järbo Folkets Hus

 

Interna länkar

 

Folkets Hus på Facebook 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2024-03-17Järbo Folkets Hus

Alla lägger säkert märke till byggnadens speciella profil där den ligger vid genomfartsvägen. Det är Järbo Folkets Hus. Byggnaden är från 1938 och ägs av Järbo Folkets Hus Byggnadsförening som startades 1934. Föreningen fyllde alltså 80 år 2014!

Uthyrning av lokaler

Föreningen hyr ut lokaler till föreningar, företag och enskilda för festligheter, musik och dans, utställningar, försäljning med mera. Vi har även hyresgäster med långtidsavtal; Ungdomsgården, PRO, SPF och Hyrverket.

Vi kan hyra ut danshall och servering var för sig eller i kombination med köket. Dansgolvet är drygt 250 m2, serveringen cirka 120 m2. Serveringen har 114 sittplatser vid borden. Danshallen kan möbleras med max 30 bord med vardera 6 sittplatser. Ritningen visar en översikt över bottenvåningen.

Ritningen kan hämtas för utskrift.

Ritningen för utskrift 

Prislista

Det finns en grundprislista för korttidsuthyrning, d.v.s. enstaka kvällar eller dagar. Det kostar mindre än du trodde! Ta kontakt för att diskutera önskemålen. Vi har kunnat hålla priserna låga men tyvärr måste vi under 2024 göra höjningar bland annat beroende på ökade elpriser.

Vi vill speciellt informera om "Barnkalaspriset" hyr "hela huset" i 5 timmar för bara 500 kr! Detta gäller dagtid lördagar, söndagar och röda dagar i kalendern.

För kommersiella arrangemang, d.v.s. där publik eller deltagare betalar entré eller avgifter gäller villkor som överenskoms för varje enskilt tillfälle.

När ni hyr lokalerna för offentliga evenemang ska ni använda vår officiella logga vid annonsering, affischer o.d.

Prislista (uppdaterad 2024-01-26) 

Hyresvillkor (uppdaterade 2021-06-27) 

Järbo Folkets Hus logga 

Järbo Folkets Hus Järbo Folkets Hus har Swish. Numret är 123 313 27 68.

[sponsorer]

Svenska Termoträ
Elektro-Kapsel
Kungsbergs Stenhuggeri AB

Vad vill du göra i Folkets Hus?

Folkets Hus lokaler kan användas till olika arrangemang och aktiviteter när det behövs plats för många människor eller för utställningar, teater, musik m.m. Här visar vi några bilder från evenemang som Järbo Folkets Hus ordnat i egen regi liksom av föreningar eller privatpersoner. Bilderna kan förhoppningsvis inspirera dig. Om du har någon idé om vad du vill göra i Folkets Hus kotakta styrelsen som kan berätta vad huset kan hjälpa till med.

Artister, orkestrar och samarbetspartners

Många stora artister har spelat och sjungit i Folkets Hus, men den storhetstiden är nog förbi för oss och alla andra små samlingslokaler på landet! Men även om inte Madonna kommer till oss så kan ni väl komma och lyssna på och dansa till de små och trevliga orkestrar som vi lockar hit? Varför är det så svårt att få publiken att komma?

Järbo Folkets Hus
Delfin Club har jobbat idogt med mogendans i 20 år, vi har tagit hit vuxenteater och barnteater. Det har varit filmvecka, julmarknad och julgransplundring och till och med striptease en gång. Det sitter många minnen i väggarna!

Mera om historien kan du hitta i Hembygdsföreningens klippböcker, varav en del är inskannat och publicerat.

Järbo Hembygdsförenings klippböcker 

Järbo Ungdomsgård har sin verksamhet, som drivs av ABF, i Folkets Hus.

Läs mera

Järbo Folkets Hus har fått stöd från företag i Järbo på olika sätt, med material, arbete, sponsring av annonser m.m. vilket vi tackar för. Sandvikens kommun har via Kultur & Fritidsnämnden lämnat föreningsstöd och investeringsbidrag.

[sponsorer]

Elektro-Kapsel
Svets & Press AB
Svenska Termoträ

Lite praktiska saker

Vid loppis och marknader kan bord för försäljning placeras i danshallen. Uppställningen följer denna plan. Antalet bord är beroende på behovet. På planen är maximalt antal bord inritade.

Uppställning för servering kan göras enligt egna önskemål. Borden med fällbara ben har storleken 180 x 70 cm.

Plan för utskrift 

Kontakt

Om du vill hyra eller har frågor om lokalerna, ring 0290-701 63 (vidarekopplas), eller skicka e-post till folkets.hus@jarboportalen.se.

Adress: Kungsforsvägen 16, 811 71 Järbo
Bankgiro: 5105-6901
Swish: 123 313 27 68

Du kan själv kolla i bokningskalendern vad som är bokat, senaste uppdatering 2024-06-20, men du måste boka via e-post eller telefon.

Bokningskalender 

Föreningen

Järbo Folkets Hus Byggnadsförening är en ekonomisk förening, att medlemmar betalar en insats - andel. Beloppet man betalar per andel är i dag 100 kr, från början, 1934, var andelen 10 kr.

Järbo Folkets Hus

Många personer i Järbo satsade pengar som var en grundplåt till huset som köptes 1938. Om du är Järbobo är det möjligt att någon du känner var med redan då. Du kanske har fått överta andelar från föräldrar eller släktingar. En hel del personer har även köpt andelar på senare tid.

Vill du veta om du har en egen andel i Järbo Folkets Hus Byggnadsförening eller om din far, mor eller annan släkting är medlem i Folkets Hus? Det finns en lista över registrerade andelsägare som hålls a jour och där vi kan kolla upp dina frågor.

Förändringar i medlemsregistret sker även när andelar överförs genom gåva eller arv. Sådana ändringar ska anmälas till styrelsen för att gälla. Medlemmar som avlider och där vi inte får uppgift om någon som tar över andelen överförs i en lista över avregistrerade andelar.

Anmäl gärna andra förändringar som sker och eventuella fel som du upptäcker så att registret är så tillförlitligt som möjligt. Information kan lämnas via föreningens e-postadress.

Är det viktigt? Ja, det är viktigt för oss att ha en korrekt medlemsförtekckning. Det är ett krav i lagen om ekonomiska föreningar. För dig själv kan det vara en viktig principsak.

Andelsbevis

Järbo Folkets Hus

Andelsbevisen är numrerade. Från början gällde att en andel = ett nummer. Senare ändrades andelsvärdet från 10 kr till 100 kr och det innebär att en andel är 10 nummer i serien. Den här ändringen gäller ungfär från andel nummer 2000.

Eftersom tidpunkten för övergången till 100-kronorsandelar inte är helt klarlagd räknar vi alla innehav med nummer lägre än nummer 2001 som likamed en andel per nummer. Om man har andelar med nummer högre än 2000 så krävs 10 nummer för varje andel. Dessa andelar ser annorlunda ut.

Oberoende av hur många andelar du har så har du en (1) röst vid föreningens möten. Medlem som är juridisk person, t.ex. förening, har dock en röst för varje påbörjat tiotal andelar, dock max tre (3) röster, detta enligt de nya stadgarna.

Du kan köpa andelar genom att sätta in 100 kr per andel på föreningens bankgiro (5105-6901). Ange ditt namn och texten "andel".

Stadgar 2017 

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 äger rum torsdag 11 april kl 18 i våra lokaler. Till årsmöte kallas alla andelsägare. Ärenden som behandlas är enligt stadgarna. Bland de vikigaste är att utse styrelse.

Handlingarna till årsmötet kan öppnas med nedanstående länk. De omfattar ekonomi och verksamhet för år 2023.

Handlingar för årsmötet 2024 

[sponsorer]

Svenska Termoträ
Elektro-Kapsel
Kungsbergs Stenhuggeri AB