Järboportalen - Järnvägen

 


Bildgalleri järnvägsarbeten

På denna sida har jag samlat bilder från de omfattande arbeten som skedde på banavsnittet Storvik-Ockelbo under perioden 2009-2013 och en del förberedelser före dess.


Byte av kontaktledning

Senvintern 2013 påbörjades arbetena med att byta kontaktledning mellan Storvik och Ockelbo. Och det är inte bara själva "ledningen" utan även all elektrisk utrustning också för att möta tågens högre effektbehov. Dessförinnan är det en del förberedande arbeten. Bilderna är från 2013-03-12, 03-27 och 04-09.

kontaktledningsarbeten Arbetet sker från en särskild maskin
kontaktledningsarbeten Ett toppenjobb
kontaktledningsarbeten Vikter som håller tråden i spänn
kontaktledningsarbeten En trivsam arbetsplats inne i maskinen
kontaktledningsarbeten Kontaktledningen rullas ut
kontaktledningsarbeten Utliggaren förbereds
kontaktledningsarbeten Utliggare monteras
kontaktledningsarbeten Utliggare monteras
kontaktledningsarbeten Utliggare monteras
kontaktledningsarbeten Det är många arbetsmoment

[annonser]

SecuraNova
Hantrick - webbutveckling
Kungsbergs Stenhuggeri AB

Montering av kontaktledningsstolpe

Här monteras en ny kontaktledningsstolpe på plats. Bilderna är från 2012-08-29.

kontaktledningsarbeten Kranen lyfter stolpen på plats
kontaktledningsarbeten Mänskliga motvikter
kontaktledningsarbeten Mänskliga motvikter
kontaktledningsarbeten Nu var det klart

[annonser]

Boende i Kungsberget
Minerva
Sefres trävaaruhandel

Diverse förberedande arbeten

På f.d. stationsområdet görs fundament för en ny transformator och material lagras för kommande ledningsarbeten.

Schakt för transformator 2012-05-16
förberedande arbeten Fundament för transformator 2012-06-06
förberedande arbeten Mycket material för ledningsarbeten 2012-04-03
förberedande arbeten Grävare längs linjen 2012-05-09

[annonser]

Prince Dirty Parts
Auktionshallen, Oppsättarvägen 25
El&Kraft

Spårbyte 2010

Spårbytet omfattar en mängd olika moment. Själva bytet av räler och sliprar går ganska raskt undan, men därutöver är det flera andra arbeten som ska tajmas väl för att driftstoppen ska minimeras.

Växelbyte i Medskogsheden

En växel ska bytas i Medskogsheden. Ett väl planerat arbete, men en maskin krånglar och det blir försening. Datum är 2010-10-03.

växelbyte Rälsen kapas
växelbyte Den här maskinen ska lyfta växeln på plats
växelbyte Den gamla växeln dras bort
växelbyte Maskinen på egna ben
växelbyte Den gamla växeln dras bort
växelbyte Till slut ligger växeln på plats

[annonser]

Kungsfors Grävservice
Järbo Snickeri
Fredrik Schmids

Spårbyte - utläggning av räler

Rälerna läggs ut längs det befintliga spåret. De är i längder om 400 m och transporteras på specialtåg. Det passerar Järbo 2010-10-21.

växelbyte Rälerna är lastade på många vagnar
växelbyte Längst bak går en styrvagn
växelbyte Arbete vid korsning med väg
växelbyte Rälståget rullar långsamt fram

[annonser]

Sörqvist Teknik
Kungsberg Friskvård
Boende i Kungsberget

Spårbyte - spårbyteståget

För att byta räls och sliprar har man en stor maskin som går på band och på spåret. Framför har man nya betongsliprar och plats för det upptagna träsiprarna. Den nya rälsen ligger bredvid och den läggs på plats allteftersom tåget långsamt rullar. Det kan bli 1 à 2 km per arbetsdag.

Ett tåg startar från Ockelbo 2010-10-03 och kör söderut till Järbo.

spårbyte En fikapaus innnan man startar
spårbyte Stödd på band i byteszonen
spårbyte Kran för transport av sliprar
spårbyte Rälerna hanteras som lakritsremmar
spårbyte Befästningar kläms fast
spårbyte Gamla räler klipps i korta längder
spårbyte Signalsystem kopplas in
spårbyte Skarv mellan gammalt och nytt

Spårbyte - termitsvetsning

Rälslängderna svetsas ihop med s.k. termitsvetsning.

termitsvetsning Här tänds burken med svetsmaterial
termitsvetsning Det brinner häftigt
termitsvetsning Formen tas bort
termitsvetsning Skarven slipas

Spårbyteståget i Järbo

2010-10-25 kommer den stora maskinen till Järbo för sista etappen.

spårbyte Skarven mot gårdagens arbete
spårbyte Lokalproducerad borste
spårbyte Sist kommer trossen
spårbyte Rallarlogga

Spårbyte - ballastrensning

Efter spårbytet kommer maskinerna som rensar ballasten, även detta en stor och bullrande maskin.

ballastrensning Här tas ballasten upp
ballastrensning En rejäl sug
ballastrensning Påfyllning
ballastrensning Transport framåt i tåget

[annonser]

Björnmyrs Bygg & El AB
baderhem.se
Agera Energi

Spårbyte - makadamtåg

Slutligen några bilder av de många makadamtåg som passerat eller arbetat här under oktober 2010.

makadamtåg Utläggning
makadamtåg Utläggning
makadamtåg DLL 3104
makadamtåg Sent om kvällen

[annonser]

Källans Medicinska Fotvård
Sandvikenhus
Städhjälpen i Järbo