Järboportalen - Järnvägen

 

Interna länkar

 

 

 

✽ Bangården

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

skylt

Denna sida uppdaterad 2017-12-06


 


Bangården

Bangården i Järbo var tidigare försedd med fyra spår och ett kort stickspår in till sågområdet. Det var flera lokala industrier som lämnade och hämtade gods via järnvägen. Så var det på "storhetstiden". Persontrafiken upphörde 1968, godstrafiken 1975 (utom vagnslaster) och stationshuset revs 1982.

Men godsmagasinen får stå kvar i ännu många år - ett av dem fortfarande. De fyra spåren reduceras till två för att tåg ska kunna mötas. Det är enbart godstrafik kvar på bandelen Storvik-Ockelbo.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Det stora godsmagasinets sida mot spåren. Nedan följer ytterligare några bilder av dess förfall under senare år. Det har delvis använts som magasin. Under många år tidigare var det lingonrenseri. 2008 blev byggnaden riven.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Det finns också en mindre magasinsbyggnad längre norrut, orienterad på andra hållet. Den står fortfarande kvar.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

[annonser]

Fredrik Schmids
Järbo Rörmokeri
Kungsberget - Kort väg för långa åk!

I november 2008 rivs det stora godsmagasinet och på bara några dagar har det förvandlats till avfall som sorteras i containrar.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

[annonser]

PIRJO Tapetserare
Sefres trävaaruhandel
Profilplåt

Här är några flera bilder från bangården, alla tagna 2007-2008.

I södra änden korsar länsväg 542 spåren. Den här viadukten byggdes 1960 då vägen drogs i en rätare linje norrut. Den tidigare konstruktionen var en järnkonstruktion.

Från järnvägens tidiga år var det troligen en plankorsning längre norrut men kartorna är lite otydliga.

I norra änden av bangården fanns en plankorsning, men den togs bort - oklart vilket år då den var olycksbelastad. Men många går fortfarande tvärs över spåren här, liksom i närheten av där stationen var. Helt i strid mot alla regler.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Spåren in mot det tidigare sågområdet ligger kvar men har ingen förbindelse med övriga. Det finns också rester att lastkajer.

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Bangården i Järbo Bangården i Järbo

Gömd i slyskogen vid sidan av spåren kan man hitta diverse "antikviteter" som till exempel detta växelklot från den manuella tiden.

Där stationshuset en gång stod ligger nu en så kallad "teknikbyggnad". Allt styrs naturligtvis från "fjärren".

Bangården i Järbo Det passerar många godståg här. En av de vanliga gästerna är den så kallade "Stålpilen" eller stålpendeln mellan Luleå och Borlänge. Från norr kommer stålämnena och sedan går tåget med de tomma vagnarna tillbaka.

[annonser]

Jönses Gårdsbutik
BLs Hundtjänst
Polyweld