Järboportalen - Järnvägen

 

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2017-09-19Brobygget 2001-2002

Den gamla (sedan 1915) befintliga järnvägsbron i en stålkonstruktion byttes 2001-2002 ut mot en ny bro i betong i samverkan med stål.

En stor händelse i en liten ort, ett bygge av en järnvägsbro. På senvåren 2001 påbörjades arbetena. Här kan ni följa arbetet vecka för vecka.

Fakta om konstrukionen

Total brolängd: 56 m
Fri brobredd: 7,0 m
Stöd:
2 st belägna på land grundlagda på stålkärnepålar. Bottenplattor och pelare utförda i betong.
Stålbalkar:
2 st, h =3100 mm, h = 1520 vid landfästen
Brobana:
Betongtråg i samverkan med stålbalkar fyllt med makadam.
Stålkärnepålar: ca 600 m
Stålbalkar: ca 100 ton
Armering: ca 45 ton
Betong: ca 300 m3
Bron byggs färdig på provisoriska fundament nedströms den gamla för att sedan flyttas i sidled till den permanenta platsen där den ersätter den gamla bron.

Tidplan:
Dagen "D" var helgen 13 -15 oktober 2001 då den gamla bron togs bort och den nybyggda lanserades på rätt plats under ett ca 40 timmar långt tågstopp.

Entreprenör:
NCC Entreprenad Dalarna.
Järbo

Konstruktör:
BROTEC i Falun ett litet konsultföretag som specialiserat sig på brokonstruktioner, sedemera ingående i Vägverket Konsult som blev en del i Vectura AB som nu är inkorporerade i SWECO.

Järbo


Bilder

Direkt till vecka:   21 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 45 Avslutning

Järbo Vecka 21
Här syns den befintliga järnvägsbron fotograferad från landsvägsbron som ligger cirka 100 m nedströms.

Åt vänster går järnvägen mot Storvik och åt höger (norrut) mot Ockelbo.

Järbo Arbetet med att schakta för nytt fundament (södra sidan) är påbörjat.

Järbo Vecka 31
Det provisoriska fundamentet på södra sidan är gjutet och man ser pålarna för det på norra sidan.

Järbo Formsättning för fundamentet under bron på södra sidan har påbörjats.

Järbo Vecka 32
De två balkarna som ska bära den nya bron har kommit. De levereras i två delar vardera och här ska de svetsas ihop på platsen. Balkarna har placerats parallellt med järnvägen en bit innanför det södra landfästet där en särskild plats har gjorts i ordning.

Järbo Här byggs ett tak över skarven för att skydda mot nederbörd. Balkarna är alltså över 3 m höga. Grabbarna som gör svetsjobbet kommer från Piteå och arbetar intensivt för att den koncentrerade tidplanen ska hålla.

[annonser]

Föreningsalliansen
Hantrick - webbutveckling
Järbogårdar

Järbo Vecka 34
Torsdag 23 augusti. I dag skall balkarna lanseras över ån. De vilar på bockar med glidlager av teflon. Man ska först dra balkarna till ett läge cirka 23 m ut med hjälp av vajrar fästa i brons bakkant och i det provisoriska fundamentet.

Formen för tråget är redan påbörjad.

Järbo Men...
Friktionen i lagren är för stor och det ena vajerfästet pallar inte och lossnar. Nya kraftigare fästen tillverkas på platsen. Det tar nästan hela dagen under intensivt arbete.

Järbo Under tiden kör den stora mobilkranen på plats på andra sidan bron och görs i ordning för sin roll - den fortsatta lanseringen över ån. Det är en ganska stor kran som synes. Och det behövs nog för balkarna väger cirka 100 ton. Här backar den in från landsvägen.

Järbo Snickarna bygger färdig formen för det nya fundamentet under den gamla bron. Den nya bron ska sedan skjutas på sin permanenta plats på dessa.

Järbo Här syns vajrarna som ska dra bron den första biten ut över ån. De är fästade i en ram som är monterad på balkarnas bakände.

Järbo Den andra änden av dem är fästade i de domkrafter som drar fram vajern bit för bit

Järbo "Sista smörjelsen" före drag. Balkarnas undersida penslas med specialsåpa för att de ska glida över upplagen. Förflyttningen går långsamt, mycket långsamt. Bara någon decimeter i taget drar man hela ekipaget.

Under torsdagen drar man 6 à 7 m.

Järbo Fredag 24 augusti. Innan fortsatt lansering flyttas ett av glidlagren närmare det södra provisoriska fundamentet. Ett glidlager ska också monteras på själva fundamentet.

Järbo Fredag förmiddag. Så här långt har man kommit och klockan är 10.

Järbo Hit fram, till norra fundamentet skall brobalkarna...

Spännande fortsättning...

[annonser]

Kungsbergs Stenhuggeri AB
Kungsberget - Kort väg för långa åk!
Järbo Kött & Vilt

Järbo Fredag 24 augusti - det är kväll. Mobilkranen har tagit tag i den yttre änden av balkarna. Lyft och förflyttning får ske bara mellan tågpassagerna då strömmen kan stängas av. Det är av säkerhetsskäl.

En lång natt väntar...

Järbo Fästena för glidlagren på fundamentet måste svetsas bättre. Och skymningen faller.

Järbo Det är ganska stämningsfullt och lite dramatiskt när hela den tunga konstruktionen sträcker sig som ett urtidsdjur ut över det spegelblanka vattnet iden ljumma sensommarkvällen.

Järbo Svetsningen av glidlagren tar lång tid. Klockan närmar sig midnatt.

Järbo Dragokets ena "ben" måste skäras av för att gå fritt från sponten när bron vrids några grader för att komma i rätt läge. Det lyser som fyrverkerier i nattmörkret.

Järbo Lördag 25 augusti, nu ligger brobalkarna på plats. Vid 4-tiden på morgonen, när himlen börjat ljusna i nordöst, låg bron på sin plats. Här är den fotograferad i dagsljuset.

Och byggplatsen är tom och tyst.

Järbo Norra fundamentet.

Järbo Bild från norr. Balkarna ligger alldeles intill den befintliga bron.

[annonser]

Kungsfors Herrgård
Minerva
JTW Fastigheter HB

Järbo Vecka 35
Formsättning och armering av tråget pågår. Här fotograferat från södra delen av nuvarande bro. Landsvägsbron skymtar i bakgrunden.

Järbo Vecka 36
Formen för brotråget är klar och man har armerat första gjutetappen. Formsättning för landfästenas stödvingar pågår.

Fundamenten är gjutna men formen har inte rivits än.

Järbo Här syns armeringen i brotråget vid anslutningen mot en av stålbalkarna. Dessa har påsvetsade dubbar för att få samverkan med betongen.

Järbo Översikt av bron sedd från södra sidan.

Järbo Vecka 37
Den första etappen av gjutningen av brotråget är klar. Presenningar täcker betongen.

Järbo Vid södra landfästet har man armerat änden av bron och stödvingarna.

Järbo Sida vid sida ligger gamla och nya bron och dagen D närmar sig obönhörligt.

Järbo Vecka40
Formen för brotråget rivs. Den lyfts bort med hjälp av mobilkranen.

Järbo Nu kan man tydligt se hur den nya bron ser ut.

Järbo Vid de båda fundamenten görs uppfyllning med sprängsten. Man har röjt nya körvägar fram till landfästena. Bild mot norr.

Järbo De nya fundamenten är beredda att ta emot den nya bron. Här det norra.

Järbo Under den gamla bron sitter tillverkarens skyltar: ATLAS STOCKHOLM 1915 står det - nu är dina dagar räknade!

[annonser]

Profilplåt
Källans Medicinska Fotvård
GCW Service AB

Järbo Vecka 41
Lördag 13 oktober - mobilkranarna är på plats. Här den stora med monterat utligg som ska lyfta den gamla bron

Järbo Banverket är på plats och kontaktledning och stolpar monteras ner.

Järbo

Järbo Demonteringsfolket i full fart med att skära av brobalkarna för att kunna lyfta bort den i delar.

Järbo Men det blir ett drygt jobb innan den första biten kan lyftas av kranen. Klockan är 12.15.

Järbo Banverkarna tar också bort rälsen i anslutning till bron.

Järbo Grävmaskinen river norra landfästet. Det består av noggrant huggna och hopfogade granitblock.

Järbo Bit för bit tas den gamla bron bort, men den sista delen står fortfarande kvar när mörkret faller och det inte längre går att få några bra foton av lyftet.

Järbo Nåja, det syns något i alla fall. Kl 21.30, 2½ timme innan man skulle ha startat lanseringen av den nya bron så ligger den på plats! Snacka om att det går som på räls.

Järbo Söndag 14 oktober: Nu startar arbetet med fyllning vid landfästena och på själva bron.

Järbo Banverket rycker in och börjar lägga spår.

Järbo Ett intensivt arbete när den soliga oktobersöndagen går mot kväll. Tidigt på måndag morgon ska tågen åter rulla.

Järbo Här ligger den gamla bron i en jättelik skrothög.

[annonser]

Sandvikenhus
Gårdsbutik PJ & Alex
Städhjälpen i Järbo

Järbo Vecka 42
Nu går tågen på den nya bron. Vi som bor intill kan konstatera att (o)ljudet som förr fanns vid bropassagen nu försvunnit.

Järbo De tillfälliga fundamenten rivs

Järbo Vecka 45
Den första snön har fallit och arbetena är i stort sett slutförda.

[annonser]

Mattias Jonsson Måleri
Zcontrol
Polyweld

Järbo Maj 2002
Vårvärmen har kommit. Nu är det dags att göra de målningsbättringar och de slutarbeten som inte kunde göras i fjol.

Här är målarna i full fart fast det faktiskt är helgdag (9 maj).

Järbo

Järbo En vecka senare är den färdigmålad. Elegant mörk rödbrun färg på stålkonstruktionen. I bakgrunden kan man se den gamla gång- och cykelbron (Hyttbron).

Här är några av de personer som arbetat med bron.

Järbo Järbo

Järbo Järbo

Järbo Järbo

[annonser]

Järbo Krogen
SecuraNova
Föreningsalliansen