Järboportalen - Järbobladet

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2017-12-29
slump: 8, 56


 


Järbobladet i våra hjärtan

Järbobladet

Nästan alla i Järbo med omnejd minns nog Järbobladet! Men nu börjar det bli rätt så länge sen. Det sista numret av Järbobladet utkom den 13 december 2001.

Det var en ganska enkel trycksak i A5-format som innehöll annonser för de lokala butikerna och information från föreningar och organisationer med mera.

Järbobladet Järbobladet

Varje vecka damp den ner i våra brevlådor; cirka 1500 exemplar delades ut från Jäderfors till Kungsberg. Det allra första numret av detta lokala annonsblad kom ut den 19 oktober 1956 och publikationen höll i gång i över 45 år. Det var Rune Bäckvall som startade den efter en idé från OckelboNytt. På den tiden användes skrivmaskiner, sax och klister.

Bilderna visar ett av de senare exemplen på trycksaken och ett från 1977. Det senare har ställts till förfogande av Hans-Erik Hansson.

Från 1980 var det Kurt Bäckvall - med familj - som tog över utgivningen och produktionen lades så småningom över på dator.

De sista åren kom Järbobladet även på webben, och det var ju nästan unikt på den tiden. Webbsidan lades ner strax efter att den tryckta versionen upphörde.

Järbobladet Internet sägs ju vara "flyktigt", men det har funnits organisationer som tidigt började spara på hemsidor. Och där kan man hitta fragment av små och stora sajter.

Från ett sådant arkiv har vi återskapat några sidor från www.jarbobladet.com. Det är fascinerande att bläddra i detta material, enkelt upplagt, men överskådligt och välgörande fritt från "bling-bling" som många av dagens sajter svämmar över av.

Urvalet är inte komplett utan det är snarare några ögonblicksbilder från cyberantiken.

Järbobladet på webben fångade även dramatiska händelser som till exempel den här branden.

Järbobladet

[annonser]

Föreningsalliansen Järbogårdar ICA nära Järbo