Järboportalen - startsida

 


En 100-åring faller

möte på biblioteket En fallen gamling

Här har Lena Nyström nyss fällt en stor gran hemma på tomten. Hon visar stolt upp den för grabbarna som har jobb resten av dagen med att ta hand om resterna och transportera bort dem.

Stubben som är kvar är dryga metern i diameter och kanske blir bra som fikabord i sommar, funderar Lena. Granen är mycket frodvuxen - årsringarna i mitten är centimetergrova, men tillväxten har minskat av senare.

Granen var rejält stor redan när Lena var i tonåren. Men nu var det hög tid att ta ner den. Det skulle inte vara bra om den hade fallit för en storm.


"Fica med ICA"

möte på biblioteket Möte på biblioteket

"Parkeringseländet" vid ICA Nära i Järbo var ett ämne som engagerade vid ett möte på biblioteket som ICA bjudit in till. Affärsparet Lars-Göran och Pernilla hade tagit initiativet till en informationskväll nu cirka 10 år efter att de övertagit butiken efter Järbo Handels Aktiebolag.

Att bli ICA-handlare var något som de båda hade bestämt sig för sedan lång tid tillbaka, men det var många turer innan det rätta tillfället dök upp berättade de. Båda har jobbat länge inom ICA-sfären, som säljare och i butiker. När så möjligheten fanns att ta över i Järbo, på lagom avstånd från Gävle, där de bor, så satsade de allt.

Nu är det ett bra "flyt" i butiken och omsättningen har ökat rejält. Men starten var tung och det behövdes rejäla tag för att få ordning och reda i affären. Som ICA-handlare är man själv helt ansvarig för allt. Några ekonomiska bidrag från den centrala organisationen får man inte, det betonade de flera gånger.

En viktig faktor för framgång för en butik på en mindre ort som Järbo är att den lokala befolkningen är köptrogen. ICA Nära i Järbo konkurrerar med ICA Maxi i Sandviken som ju inte ligger så långt bort. Men om alla handlade på hemmaplan skulle omsättningen kunna dubblas.

"Turisterna" påverkar omsättningen, och det är något förvånande mest på sommaren. Det är alltså inte vinterbesökarna i skidbacken utan de som flyttar in i sina fritidshus under sommaren.

Skidturisterna betyder också en hel del för handeln, men viktigast är som nämnts vi som bor på orten permanent.

Omvänt så har ICA en påverkan på ortens övriga näringsliv. Vid alla arbeten med ombyggnader i butiken anlitas lokala företag som snickare, målare, elektriker. Det är en medveten policy.

ICA har också en tydlig strategi för sponsring. Det ska finnas en klar koppling till bygden. Därför står Järbo IF och Järbo Hembygdsförening högst på listan. För Hembygdsföreningen har det haft en stor betydelse vid midsommarevenemanget och därmed hela ekonomin för föreningen.

"Pensionärsbussen"

Ett unikt arv fick ICA Nära ta över från Handelbolaget och det var bussen som körde kunderna till butiken. Den började 1975 efter det att varubussen hade upphört med sina turer. Det var troligen Paul Hyttmark, butikschef på den tiden, som startade den. Pernilla och Lars-Göran är mycket stolta över att få föra traditionen vidare. Den blev mycket uppmärksammad när ICA firade 100 års-jubileum 2017.

Nya sätt att handla

ICA har i samarbete med kommunens hemtjänst under flera år provat med att låta kunderna göra beställningar via Internet. Varorna plockas ihop i butiken och kunden kan välja att hämta själv eller få dem levererade hem. Det här är nu tillgängligt för alla. För den som har hemtjänst underlättar detta mycket för hemtjänstpersonalen och ger tid över för mera kontakt med den som har omsorgen.

E-handla på ICA Nära i Järbo 

Bred service

ICA i Järbo har flera grenar på sitt serviceträd. Här det in- och utlämning av paket till Postnord och flera transportföretag. Vidare är man utlämningsställe för Systembolaget, något som inte så många har upptäckt ännu. Trav och andra spel har man också hand om. Apoteksombud är man också. Den nya fikahörnan är populär. Sammantaget är man utsedd som lokal servicepunkt, en av två i Sandviken.

Utmaningar och investeringar

Nya regler och bestämmelser ger nya utmaningar. En sådan är krav på att kylmedel i kylar och frysar måste bytas av miljöskäl. För ICA innebär det en stor ombyggnad. Det lutar åt en stor central kylmaskin som för det positiva med sig att den även kommer att kunna värma hela byggnaden som i dag värms med olja. Men det kostar mycket pengar.

Något som kommmer att drabba oss som kunder är den nya skatten på plastpåsar som införs från maj månad. Det har kritiserats från många håll och ger en hel del krångel i butiken.

Slutligen var det "parkeringseländet". Det är ingen okänd fråga för oss som tar bilen till affären. Problemet handlar om in- och utfarter, många varubilar med många leveranser och den lutande terrängen. Lars-Göran och Pernilla har haft ett möte med kommunen, men några konkreta lösningar har man inte, inte än i varje fall.

Taggat: #ICA Nära


Kapsel bygger ut

Stommen är rest

I dagarna har pelare och takbalkarna rests på Elektro-Kapsels senaste utbyggnad. Man bygger ut monteringshallen till det dubbla och dessutom blir det lite personallokaler. Snart ska yttertaket på och sen kommer snickarna och börjar med väggarna.

Redan för drygt ett år sedan började man med en del arbeten i källaren och en utbyggnad mot Bangatan. För några veckor sedan gjöts plattan för den nya hallen.


Parkering i Järbo rena Grönköping

För några månader sedan fick de boende i Sandvikenhus bostäder i Järbo ett brev med en "uppdatering" om parkeringsreglerna. Men det var inte förrän nu i januari som reglerna började tillämpas och bilar lappades som folk reagerade.

Nu har det här blivit det dagliga samtalsämnet och många har ringt Sandvikenhus och hyresgästföreningen Sandvikenboendet inkopplade för att reda ut vad som gäller och hur praktiska problem ska lösas.

parkering Brev till hyresgästerna

parkering Fel parkeringsplats

Brevet informerar i korthet om olika principer för parkering i bostadsområdena där hyrda platser är en form. På en del platser har man fri parkering. Så har det varit i Järbo. Besöksparkering är den tredje formen.

Vid P-skyltar får man stå i max 24 timmar om det inte finns en tavla med annan information.

För många som bor i Sandvikenhus lägenheter i Järbo har tillämpningen av de här reglerna gett praktiska problem. Alla använder inte bilen varje dag och undrar om man måste flytta den en gång om dagen. Det är ju egentligen inte bra på något sätt, varken för bil eller miljön.

Jamen hyra plats då? Nej, det erbjudandet har man inte fått och inga P-rutor är uppmålade och inte heller numrerade. Det här ger ett dilemma för folk. Några besöksplatser är inte heller utmärkta.

Sandvikenhus har anlitat ett bevakningsbolag som börjat åka kontrollrundor. De första "parkeringsböterna" kom ganska snart, men det visade sig att man lappade bilar som stod utanför bostadsområdena och därför fick dessa annuleras.

Vad säger Sandvikenhus?

Järboportalen har pratat i telefon med Danijela Brattsby, områdeschef för bl.a. Järbo. Hon säger att de nya reglerna har införts att ge de boende trygghet. Man ska inte behöva ha obehöriga som ställer sina bilar inom området och skrotbilar ska inte bli stående, något som hon säger att det varit klagomål på.

Genom att sätta upp P-skyltar så får Sandvikenhus rätt att ta bort dumpade bilar, menar hon. Därmed gäller också 24-timmarsregeln, d.v.s. att tiden som ett fordon får vara stående begränsas till 24 timmar. Vaktbolagets "lappar" kostar 400 kr.

Jag påpekar att hyresgäster är irriterade på tillämpningen av reglerna som innebär att alla måste flytta sin bil en gång varje dygn vare sig man behöver använda bilen eller ej. Det är ju inte miljövänligt? Nej, säger Danijela, men frågan är en vattendelare mellan de boende. En del tar gärna det mot att man har fri parkering, menar hon.

Att hyra sin parkering vid Halvarsbacken går inte i dag eftersom det inte finns uppmärkta platser, utom några få, men det här kommer man att ta upp vid kommande borådsmöte och med hyresgästföreningen (Sandvikenboendet), får jag veta. Varför man inte börjat i den änden, alltså med samråd och förhandling får jag inget svar på.

Vid biblioteket gäller samma regler och skyltningen gör ingen skillnad på boende och besökande. Du kan parkera där 24 timmar i sträck.

Från de boende har jag hört att skrotbilsproblemet hänför sig till ett fordon som ägdes av en hyresgäst som senare blev avhyst själv.

Senaste foton

parkering Detta är gatumark

parkering Någon som hyr dessa uttag?

parkering Är parkering förbjuden här?

parkering Förhyrda platser med skylt

Lite grävande

Nu är det här med parkering ingen enkel sak, det ser man med en liten googling. En del fakta har jag plockat fram.

Det är ägaren som är ansvarig för sin bil och kommunen eller statliga myndigheter måste följa lagar och förordningar som reglerar rätten att flytta skrotbilar. Ägaren blir ersättningsskyldig för borttransport, om denne är identifierbar. P-skylten har inget med detta att göra.

Markägaren har ingen rätt att ta bort en bil som är uppställd på hans mark. Man måste vända sig till Polisen, kommunen eller Trafikverket. Det går att begära handräckning hos Kronofogden för att få bort fordonet. Så länge det står korrekt inom en p-ruta eller på annan tillåten plats och inte är sönderslaget, kan det bli svårt och omständligt att få bort det.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Transportstyrelsen skriver: Finns endast vägmärket ”Parkering” och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, om inte generella regler (eller skyltar) säger annat.

På tomtmark och liknande kan en markägare förbjuda eller bestämma villkor för parkering. Parkerar du fel kan du få betala en kontrollavgift. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har meddelats genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken.

Transportstyrelsen 

En viktig del i tolkningen av reglerna är hur vägmärken är uppsatta. Som besökare vid husen kring Halvarsbacken är det lätt att bli förvirrad av hur märkena sitter och hur de ska tolkas.

Några lokala trafikföreskrifter som har bäring på Järbo har jag inte hittat.

Länk till informationsbrevet:

Informationsbrev 


Årskrönika 2019

skärmdump

2019 går mot sitt slut och vi är på väg in i ett nytt decennium. Kommer du ihåg vad som hänt under året? Här är en liten bildsammanfattning av de viktigaste händelserna som publicerats på jarboportalen.se under året.

Om du vill se alla artiklarna under året som gått eller under åren tillbaka ända till 2008 så kan då gå in på "Arkiv". Om det är något speciellt ämne som intresserar så kan du istället välja artiklarna som är taggade med någon rubrik.

Järboportalen på Facebook och på denna sajt säger tack för det gångna året och önskar sina följare och läsare ett Gott Nytt 2020.

Årskrönika i bilder för 2019

Alla artiklar under 2019


[annonser]

Sörqvist Teknik Kungsbergs Stenhuggeri AB Järbo Svets & Press

Ännu ett steg för macken

Din Lokaltidning

Din Lokaltidning kunde denna vecka skriva om ännu ett framsteg i att behålla macken i Järbo. Nu har nämligen bygglov beviljats för den ombyggnad som är nödvändig för att klara de viktiga miljökraven.

Med hjälp av Näringslivskontoret på Sandvikens kommun har man nu kommit ännu en bit på väg. Preem har också visat ett intresse av att driva stationen vidare, men nu måste finansieringen ordnas. Så nu ska man söka investeringsstöd hos Region Gävleborg.

Länk till artikeln 

Om du vill följa historien kan du kolla alla inlägg samlade under taggen #Mackar i Järbo.


Välregisserad Lucia

Luciatablå i Järbo

När den stämningsfulla Luciatablån är över vill alla förstås fotografera de duktiga deltagarna. Mobiltelefonerna blixtrar och alla är nöjda efter den välregisserade föreställningen.

Det är klart att det blir bra när man har så lång vana. Detta var det 24:e året i rad och man kan lugnt säga att det är en uppskattad tradition. Det är inte på alla håll i landet som det blir ett luciafirande av det här slaget.

Dock var inte vädret denna dag av det mera stämningsfulla slaget men det påverkade knappast besöksantalet.

Alla luciareportage är samlade under taggen #Lucia.

Taggat: #Lucia


Rör inte våra kontanter

Länsstyrelsen i Gävleborg är ute på en turné i länet för att ta reda på vad folk tycker om det "kontantlösa samhället". Med sin husbil stannade man till en stund vid ICA Nära i Järbo och bjöd in de passerande till en pratstund med kaffe eller glögg

Länsstyrelsen Inne i husbilen ställdes konkreta frågor om kontanter och kort

Bara vid ett kort besök kunde man höra hur tongångarna bland besökarna gick. Flera vittnade om det krångel som uppstått när bankerna har slutat ta emot kontanter. Föreningar har svårt att växla in kassor vid evenemmang, alternativa metoder som Swish eller kort är kostsamma för föreningar och långsamma för kunderna. Och dessutom har det förekommit många driftproblem och svårigheter med mobiltäckning.

Sammantaget verkar man eniga om att kontanter behövs och att användningen måste underlättas. Att behöva resa många mil för att kunna växla eller sätta in mynt slår speceillt mot landsbygden.

Länsstyrelserna har som uppdrag att ta reda på hur kontanterna fungerar ute i verkligheten.

Artikel om turnén (SVT)

Länsstyrelsens Facebook-sida 


SPF Furan fyller 30 år

Den ena av Järbos penionärsorganisationer fyller i år 30 år. Det är den lokala föreningen av SPF Seniorerna som under namnet Furan som verkat i 30 år. Riksorganisationen fyller samtidigt 80 år.

Hela Folket Hus danshall var fylld med medlemmar och inbjudna som serverades kaffe med dopp som intogs till de taktfasta tonerna av Norrsundets Mässingssextett, som i själva verket består av sju personer.

SPF på Järbo Folkets Hus Mässingssextetten spelar


[annonser]

38e gatan Sefres trävaaruhandel Prince Dirty Parts

Opera på Folkets Hus

På söndagen drog en stor skara artister in på Järbo Folket Hus för att framföra ett antal avsnitt ur några olika kända operor. Temat var "brott", alltså scener som har anknytning till ruskiga händelser, något som operavärlden är full av.

Tyvärr kom det inte så stor publik - kanske är Järboborna inte så vana vid opera. Och det kan ju bero på att detta var den enda operaföreställning som någonsin spelats i Folkets Hus 85-åriga historia?!

opera på Järbo Folkets Hus Ur föreställningens grandiosa final

Bildgalleri från föreställningen

Taggat: #Teater


Olycka på väg 302

På förmiddagen i dag skedde en olycka på Ockelbovägen (väg 302) cirka 2 km från kyrkan. Det var en personbil och en lastbil som var inblandade. Lastbilen hamnade i diket på vänster sida så besvärligt att man fick kalla på en bärgare med kran. Arbetet med att försöka lyfta den kunde inte börjas förrän vid kvällstid. Hela vägen fick stängas av.

trafikolycka Lastbilen med stort släp ligger i diket på vänster sida

Lastbil och personbil i diket utanför Järbo ... (AB) 


Tallkottens förskola rivs

I dag var det dags för grävmaskinen att sätta tänderna i byggnaden där Tallkottens förskola var inrymd. Ja, först var det staketet som togs bort och ett nytt skyddsstängsel sattes upp.

Tallkotten rivs Grävmaskinen hugger in på Tallkottens förskola

Om vi går tillbaka i tiden några år så var det redan 2013 som tekniska kontoret gjorde en utredning om "kraftig lukt" i lokalerna. Då hade föräldrarna klagat i flera år. En avdelning fick flytta till andra lokaler och strax därefter flyttade alla på kort varsel till andra ställen.

Redan efter några månader togs de nya provisoriska paviljongerna i bruk och på hösten 2015 påbörjades bygget av den nya förskolan vars första etapp invigdes ett år senare.

Här är länkar till några olika artiklar i media som berättar mer om historien

2013-09-30 - Gifter i inomhusmiljön har upptäckts ... (AB) 

2013-10-02 - Förskolebarn flyttas ... (SVT) 

2013-10-10 - Föräldrarna vill ha svar ... (GD) 

2016-10-29 - Här invigs nya förskolan ... (AB) 

Klicka på taggat #Förskola för att läsa det som varit publicerat här på jarboportalen.se om förskolan.

Taggat: #Förskola


Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Notiser från tidigare under 2019 hittar du i Arkiv 2019.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

GCW Service AB
Städhjälpen i Järbo
Föreningsalliansen

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2020-03-27

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Och sen kan du titta på temperatur.nu hur det är och har varit i Järbo.

SMHI

Urval av tidigare notiser

Det här är lite av en årskrönika för 2019 i Järbo.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2020-03-28.

2020-03-28  Kungsberget fortsatt öppet – men märker av pandemin: "Vi har fått varsla en del personal" (AB)

2020-02-06  Talang-Charlie om tuffa uppväxten i Järbo – och om hur mobbarna hörde av sig efter hennes succéframträdande: "Det var mest bortförklaringar" (AB)

2020-02-04  Snöfallet ställer till det – strömavbrott i Järbo (AB)

2020-03-03  Man misshandlade sin hustru när de var på skidsemester i Kungsberget (AB)

2020-02-12  Singelolycka utanför Järbo – körde ner vägskylt (AB)

2020-02-11  Auktionshallen - en loppis av rang (DinLT)

Länk till alla rubriker 2020

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2019

Rubriker 2018

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

Bohlin's
Arbetarbladet
Björnmyrs Bygg & El AB