Järboportalen - startsida

 


Järbo kyrka ska målas om

I dagarna har byggbaracker ställts upp vid kyrkan och en ställning har börjat resas vid fasaden. Vad är på gång?

Under december gick Svenska kyrkan Ovansjö Järbo pastorat ut med en anbudsförfrågan för ommålning av kyrkans fasad. Och redan nu håller alltså ställningen på att monteras.

Här är bilder av arbetet från i dag på förmiddagen med kanske inte det allra bästa väder för målning. Men det tar ju en del tid att sätta upp ställningen och sen ska andra förberedelser göras innan färgen kan läggas på.

Men många Järbobor tycker nog att det inte var så länge sedan som förra gången som kyrkan fick omfattande arbeten med målning utförd. Ja, det är faktiskt bara drygt 15 år sedan!

Så sent som 2005 gjordes förra arbetet och då kunde man läsa i Arbetarbladet att målaren självsäkert säger att "sedan håller nog kyrkan i minst 20 år innan den behöver målas igen".

Fastighetsansvarig Magnus Linnarsson säger:
- "Det som sker nu är mer av en underhållsmålning som är tänkt att ske med jämna mellanrum för att hålla fasad, fönster och dörrar i gott skick.

- Dock kommer vi även måla taken denna gång. De lades 1972 och vi räknar med att de har en livslängd på minst 60 år, förhoppningsvis längre, om de underhålls på rätt sätt. Efter inspektion av plåtslagare, för att se och åtgärda ev. skador, kommer det tvättas och strykas två gånger.

- Även socklar skall putslagas och målas och trappan mot väster kommer renoveras."

Uppdaterat 2021-04-13


Kvinnodagen i Järbo

kvinnodag

Diakon Carolina Thorell visar utställningen

I Järbo kyrka har det ordnats en liten utställning för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen som alltså alltid infaller 8 mars. Utställningen pågår till och med 21 mars och kyrkan är öppen måndag - fredag kl 09-14.

Utställningen består av foton, texter, hågkomster av kvinnor, som satts upp på planscher i Järbo kyrka. Alla samsas: Heliga Birgitta, Moder Teresa, Annas farmor, syföreningen, min mamma, en viktig fröken... Det är en hyllning till alla kvinnor som fött oss, närt oss, utmanat oss, skyddat oss, förebilder och inspiratörer. En väv av kvinnors kraft i världen.

Under hela utställningsperioden går det lämna in material för att fylla på utställningen. Om du vill att ha hjälp med att kopiera, slå en signal (072-506 78 24 till Carolina), lägg i brevlådan vid församlingsgården.


Ett hus rullar in i Järbo

En och annan lyfte kanske på ögonbryna när de såg ett nytt hus på tomten mitt emot ICA vid Kungsforsvägen. Vad är nu detta? Och snett stod det också. Kanske var det en transport som fått punktering spekulerades på Facebook.

Rullebo

Nej, det är inte punktering. Det här huset ska ställas upp här som visningshus som ett exempel på ett litet fristående hus. Sandra Rundgren och Matte Höglund har ett projekt som går ut på att kunna erbjuda eget boende till rimliga kostnader för en- eller tvåpersonershushåll, unga eller pensionärer.

Sandras och Mattes initiativ är nyckelfärdiga husmoduler som transporteras till tomten på hjul. Måtten måste alltså vara anpassade till regler för vägtrafik. På plats lyfts de över på plintar och ansluts till VA och el som är framdraget i förväg. Och skulle man vilja flytta så kan man ta med sig huset.

Att trycket på fler bostäder i Järbo är stort just nu ser vi också på att en grupp av pensionärer startat en grupp för planering av bostäder i centrala Järbo. Läs under taggen #Bostäder.

Vi återkommer med ett längre reportage snart ...

Rullebo webbplats 

Taggat: #Bostäder


Västerhällan blir naturreservat

I höstas beslutade Länsstyrelsen att ett område på Västerhällarna ska bli naturreservat. Beslutet gäller från det att det vinner laga kraft och det innebär bland annat att det publiceras i länets författningssamling.

Här ser vi på en karta ur Länsstyrelsens beslutsunderlag hur området sträcker sig.

Västerhällan

Karta: Naturreservat enlig Länsstyrelsens förslag

Hela området är 247 hektar. Marken ägs av Naturvårdsverket sedan 2008, då den lades ut till försäljning. Några mindre områden tillhör privata ägare.

"Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose friluftslivets behov av områden. De värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog, barrblandskog och granskog samt de typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i skogslandskapet norr om Limes Norrlandicus ska ha gynnsamt tillstånd." Detta citerat direkt ur beslutsunderlaget.

Med beslutet följer en del regler så som att skogsbruk förbjuds, men att vissa skötselåtgärder får utföras för att öka områdets naturvärden. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv.

I beslutsdokumentet beskrivs detaljerat de naturvärden som ligger till grund för att skapa ett naturreservat, olika naturtyper, rödlistade arter liksom dess värde som friluftsområde som till exempel den fina utsikt över bygden som man har från toppen. Det sista är nog inte riktigt överensstämmande med de verkliga förhållandena.

Länsstyrelsens dokument med förslag till beslut 

Taggat: #Fritid


Kyrkskolan till salu - igen

För några dagar sedan dök ett välkänt objekt upp till försäljning på Hemnet, nämligen Kyrkskolan. Det var för drygt åtta år sedan som kommuen gjorde ett första försök att sälja fastigheten.

Då blev det oroligt bland Järboborna och ett stormöte sammankallades i Järbo Folkets Hus. Flera föreningar riskerade att bli hemlösa. Man menade att beskedet om försäljning kom överraskande och utan något samråd. Orsaken till att sälja var att skolverksamheten varit nedlagd sedan länge och att byggnaden inte längre behövdes i kommunens kärnverksamhet.

Kyrkskolan

Kyrkskolan, foto 2013

Sedan 2012 har flera föreningar flyttat från Kyrkskolan till andra lokaler. En orsak var att hyrorna höjdes ganska drastiskt. De som är kvar nu är Vävstugan och ABF samt Ytterbyns Motionsklubb som driver gymmet.

Vad kan man göra med en gammal skola? Den är byggd för nästan 100 år sedan och är i princip i originalskick. En riktig pärla skulle man kunna säga om det vore en bil i den åldern. Gällande detaljplan för fastigheten är A - innebärande allmänt ändamål. För att nyttja fastigheten till bostadsändamål så måste detaljplanen ändras av den nya ägaren. Om det nu är möjligt, inklämt som huset är mellan länsväg och järnväg.

Järboportalen följer utvecklingen.

Du kan läsa om de tidigare turerna kring Kyrkskolan och om den vackra byggnaden om du väljer taggen #kyrkskolan.

Uppdaterat 2021-03-10

Annons på Hemnet (borttagen)

Annons på Fastighetsbyrån (borttagen)


Med häst och släde på Åsgården

Vi har läst om hur djur kan användas i sjukvård och omsorg för såväl äldre som barn så varför inte även på Åsgården i Järbo? Därför skickade Eva Källström, chef på Åsgården och Järbo hemtjänst ut ett upprop på Facebook om att ordna turer med häst och vagn för omsorgstagarna.

Det blev ett snabbt gensvar från många som gärna ville ställa upp och hjälpa till. Ester Hofmann von Schantz och Tina Hansson hade hästar och utrustning och i måndags var de på plats. De boende kom ut på gården väl påpälsade med käppar, rullatorer och i rullstolar tillsammas med många i personalen som hjälpte till.

Där väntade hästarna med sina körare - också väl påpälsade - och ett fikabord med varm dryck. Tina hade en gammaldags släde och Ester en modernare vagn och de tog upp passagerarna och körde en liten tur upp mot Hembygdsgården. De boende fick också bekanta sig med hästarna om de ville.

Det här arrangemanget var ett välkommet avbrott för alla i den långa isoleringen på grund av pandemin. Det kanske uppmuntrar till fler aktiviteter.

Åsgården

Stoet Calinka väntar på att få köra nästa tur

Åsgården

Väntan på hjälp att kliva i släden

Åsgården

Väl påpälsade i väntan

Åsgården

Föreningen Tempus Adventum höll med häst och vagn

Alla bilder tagna av Tina Hansson.


Summa summarum 2020

Sista dagen på det märkliga året 2020 och vi kan summera hur det blev. Det har nog mest legat ett grått Corona-töcken över alltihop.

Även hösten har varit mulen och grå, men just före juldagarna lättade det och var några dagar med blek sol, strax över horisonten. Sen drog gråvädret in igen. Här är några bilder från den senaste veckan.

julen 2020Järbovägen in mot Sandviken, rakt in i solen

julen 2020Kyrkan i morgonljuset

julen 2020Interiör från kyrkan

julen 2020Hålldammen har inte hunnit frysa till ännu

julen 2020Lunnmuren glittrar av frosten och skuggorna är långa

julen 2020Kossorna tycker nog att det är bättre när marken är frusen

julen 2020Hembygdsgården nås av några solstrålar

julen 2020Scenen väntar på att fyllas med musik

julen 2020Kungsberget har bara konstgjord snö och lite sparat sen förra vintern

julen 2020Parkeringen är nästan tom på julafton

julen 2020Under 2020 blev Järbo Hytta tillgänglig för allmänheten

julen 2020Och luften har gått ur tomten, året är slut

Jarboportalen.se och Järboportalen på Facebook hoppas på och önskar sina läsare ett nytt och bättre 2021.

[annonser]

Boende i Kungsberget
PJ Andersson Entreprenad
Wild Nordic

Lucia inställd

Efter 24 år av sammanhängande period med Lucia-firande i kyrkan tvingas arrangörerna i år att ställa in evenemanget. Man påbörjade sina övningar, men på grund av de stränga restriktionerna för samlingar så fanns inga andra möjligheter än att göra en paus i år.

Luciacollage

Ett urval av bilder från Lucia sedan 2012

Alla luciareportage här på jarboportalen.se sedan 2012 är samlade under taggen #Lucia.

Taggat: #Lucia


Byggemenskap i Järbo?

Det byggs för få bostäder i Järbo! För nästan precis ett år sedan flyttade folk in i de 20 nya lägenheterna på Gullheden. Men det räcker inte. PRO och SPF gjorde i början av 2020 en undersökning där ett entydigt resultat var att 65+ vill byta till trygghetsboende.

Möte om byggemenskap

Mötet samlades vid Folkets Hus

Nu har en grupp tagit ett initiativ med syfte att försöka förverkliga dessa idéer. I dag hölls ett möte där 18 personer anmälde sitt intresse för att gemensamt planera för ett bekvämt och funktionellt 65+ boende med gemensamhetslokal. Gruppen kommer att ha sin första träff i början på januari 2021.

Pensionärsorganisationerna i Järbo har tidigare haft ett möte med kommunen där ett av beskeden var att Sandvikenhus inte inom överskådlig tid planerar något nytt byggande i Järbo. Därför är en tänkbar väg mot nya bostäder att man organiserar sig och löser behoven lokalt.

Ann-Sofi Åsberg hade tagit initiativ till detta möte.

Ann-Sofi intervjuas i P4 (ca. 1 timmen in i programmet) 

Undersökningen som PRO och SPF gjorde kan läsas här

Taggat: #Bostäder #PRO #SPF


Järbos bästa juleljus

Nu när vi är inne i den mörka månaden är det många som lyser upp sina hus och trädgårdar med ljusdekorationer av allehanda slag. Det är inget nytt fenomen, men det verkar som om ljusen blir mer och mer avancerade. Här är en bild från en villa i centrala Järbo.

Belysning i trädgården

Belysning i trädgården

Om du har bilder av någon intressant belysning får du gärna skicka in till Järboportalen på Facebook. Vi kommer att dela ut små godispresenter till alla som publicerar där.

Du kan också skriva e-post till red@jarboportalen.se med ditt bidrag.

Läsarbidrag

Julbelysning

Julbelysning

Julbelysning

Julbelysning

Det finns lite bilder i arkiven från 2010 och senare.


Coronasäker cykelträning

Järbo IF har lite i det tysta invigt sin pumptrackbana. Ja, det är egentligen två banor, den ena lite kortare och med tvärare "gupp" för mindre cyklar och den andra längre. Här kör man alltså cykel, BMX och mountainbaik runt, runt i högt tempo.

pumptrackbanaPremiäråk i nya banan

pumptrackbana

pumptrackbana

Tanken är att det ska vara lätt att ta några träningsrundor när som helst, själv eller med familjen. Och det är ju coronasäket, påpekar Caroline Högberg, som varit med om arbetena.

Banan är framförallt byggd för alla barn och ungdomar i Järbo som tycker om att cykla.

För oss som på sin höjd trampar sin velociped till ICA-butiken innebär det här med "pumptrack" en mycket mer aktiv ansats med att trycka på och utnyttja gupp och kullar för att få fart framåt.

Svenssons Åkeri och Elektro-Kapsel har bidragit till satsningen.

Caroline Högberg har tagit bilderna och lämnat underlag till texten.


Sågens sista suck

Som den sista av de "gamla" sågverken i Järbo är nu också Janssons såg på väg mot sin sitt oundvikliga öde. Fastigheten har sålts och maskinerna kommer att säljas separat - om det nu finns någon intresserad kund?

Alldeles intill Ockelbovägen (väg 302) ligger fortfarande hyvleriet, kontoret och spånhuset hårt märkta av sina år. Förr var detta ett område som sjöd av liv och det låg såg- och träföretag på båda sidor av järnvägen

sågenHyvleriet

sågenSpånhuset

sågenKlyvsågen

sågenInteriör av hyvleriet

Vad som nu ska hända med området är väl lite oklart. Kanske får hyvleribyggnaden bli lager eller uppställningsplats.

Det är i varje fall omöjligt att bygga bostäder på området.

Mer sågarnas histora i Järbo finns hos Hembygdsföreningen.

Sågverken i Järbo 

[annonser]

Fredrik Schmids
Sörqvist Teknik
Kungsbergs Stenhuggeri AB

Macken invigd

Den 26 oktober var den stora dagen D för Preemmacken i Järbo då den öppnade efter ombyggnaden. Det var i februari 2019 som dråpslaget kom - Preem ville lägga ner macken. Man skulle behöva göra stora åtgärder bl.a. därför att den ligger på vattenskyddsområde. I dag var det i stället en glädjens dag.

macken

macken

Det var sänkt pris ett par timmar i samband med öppnandet.

macken

Ilpo hade knappt hunnit hänga upp sin banderoll förrän Bengt Källström blev den första att tanka.

På eftermiddagen hade de som varit inblandade i den långa processen kommit för att förätta invigning tillsammans med Ilpo. Man klippte ett blågult band inför press, teve och radio och ett antal politiker och tjänstemän från Sandvikens kommun plus en del ortsbor som passerade för att tanka.

Den som har varit mest engagerad rent praktiskt är näringslivsutvecklaren Jan Fagerström, som hjälpt att lotsa projektet genom byråkratin med bygglov och ansökningar om ekonomiskt stöd hos Länsstyrelsen.

Den nya macken är byggd med cisternen helt ovan mark.

Läs alla artiklar om macken och andra mackar i Järbo.


Arbetet på macken har startat

Efter en del "coronaförseningar" har nu arbetet med att bygga om Preem-macken i Järbo kunnat starta den här veckan. Om allt går enligt plan så kommer den att vara i drift igen om några veckor.

macken

Det som har gjorts de senaste dagarna är att befintliga pumpar och fundament har grävts upp och de underjordiska tankarna frilagts. Innan arbetet fortsätter ska Miljökontoret på kommunen komma och ta prover i marken och de rivna delarna för att se om det finns föroreningar. Även de massor som körts dit för fyllning ska kontrolleras.

När detta förhoppningsvis har blivit godkänt ska tankarna rengöras invändigt. Men dessa får alltså ligga kvar och fyllas över. Markarbetena behöver inte bli särskilt omfattande, men infarten vid Skogsvägen ska justeras.

De nya tankarna kommer att stå ovan mark och med pumpar på gavlarna. Dessutom kommer de att rymma mer bränsle än de gamla, vilket kan göra att transporter för påfyllning kan ske med längre intervall.

Läs alla artiklar om macken och andra mackar i Järbo.


Hembygdsdräkter i fokus

Järbo Hembygdsförening har visserligen paus på sina sedvanliga aktiviteter, men bakom den stillsamma gårdsplanen pågår annat. I dag blåste ordföranden Mari Hyttmark i näverluren för start av ett projekt som går ut på att "digitalisera" det fantastiska textilarkivet som man har på Hembygdsgården.

intervju

Projektledaren och initiativtagaren och inspiratören Gunilla Humble hade lyckats få dit Arbetarbladets reporter till Järbo för att skriva om projektet.

Det blev en trivsam pratstund med fika runt ett bord på Hembygdsgården, något som förhoppningsvis ska resultera i en artikel inom några dagar. Den unge semestervikarien som praktiserar som journalist fick sig till livs entusiastiskt presenterade fakta om hembygdsdräkter

Projektet heter "Från textilt mönster till digitalt fönster" och stöds av ett ekonomiskt bidrag från Leader Gästrikebygden. Målen är att göra arkivets skatter tillgängliga, att inspirera till att använda och tillverka de lokala traditionella dräkterna.

På bilden: projektgruppen.

Mer information om projektet finns hos Hembygdsföreningen.

Dräktprojektet på Hembygdsföreningens webb 

Artikeln i Arbetarbladet 

[annonser]

Boende i Kungsberget
PJ Andersson Entreprenad
Wild Nordic

Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Fler notiser från 2020 hittar du i Arkiv 2020.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

Svenska Termoträ
Gefle Dagblad
B&B

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2021-05-01

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Och sen kan du titta på temperatur.nu hur det är och har varit i Järbo.

Urval av tidigare notiser

Det här är lite av en årskrönika för 2020 i Järbo.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2021-05-05.

2021-05-05  Tidigare strömavbrott i Järbo och Åshammar (AB)

2021-04-18  Skattepengar betalar Kungsbergets nya cykelleder – får mångmiljonbidrag (AB)

2021-04-17  Ann-Sofie sålde husbilen när mannen dog – i sommar campar hon Sverige runt med "Plåtis" (AB)

2021-04-17  Järbos unika databas hyllas av experten: "De har gjort alla rätt" (AB)

2021-04-15  Här bankas det på både plåt och trummor – Lingmans lämnar Järbo för att komma närmare kunderna (AB)

2021-04-08  Järbobor upprörda över kommunens bostadsplaner i Storvik (AB)

Länk till alla rubriker 2021

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2020

Rubriker 2019

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

Yllefabriken Fastighets AB
Real Fishing
Bo&Gro, produkter för hem, odling, fritid