Järboportalen - startsida

 


Aktiv i Coronatider

boendeenkät

Det finns ingen anledning att sitta inne och "uggla" i karantän när Folkhälsomyndigheten påbjuder "social distansering". Nej, tvärtom ge er ut ur stugorna och hitta nya mål för promenaderna! Lagom till pandemivåren kom det en karta i alla brevlådor. Den är märkt "hittaut" och är en kampanj för orientering på ett nytt sätt.

Det hela går ut på att leta upp s.k. checkpoints på sin dagliga motionsrunda, cykeltur eller på bara för att du vill hitta nya mål och vägar. På den nya kartan finns även Järbo med och ett antal checkpoints som märkts ut på plats.

Den digitala delen av detta är att ladda ner en app till sin smartphone. Där har man kartan och en funktion att registrera vilka checkpoints man besökt.

IRL, d.v.s. i verkligheten sitter det pinnar vid de olika målen. Alla är inte utmärkta ännu - de kommer senare. Pinnarna ser ut som på bilden ovan.

Så vad väntar ni på? Läs mer på hittauts hemsida, ladda ner appen och börja orientera! På köpet kanske du möter en bekant på vägen. Stanna gärna och prata en stund och var social men på corona-avstånd.

Försök inte fuska, trots bilden ovan måste du faktiskt själv besöka alla checkpoints.

Hittauts webbplats 

Taggat: #Fritid


Hur vill 65-plussarna bo?

boendeenkät

En fjärdedel av Järbos befolkning är 65 år och äldre, "65-plus" kallad, de är, d.v.s. vi är över 650 personer. De flesta av oss bor i egna fastigheter. Men med stigande ålder är det inte alltid man orkar med snöskottning, gräsklippning, måla om fasaden och mycket annat som är fastighetsägarens plikter.

Många har funderingar om att byta boendeform. Men till vad?

PRO:s och SPF:s lokalavdelningar i Järbo beslöt att ta reda på hur många som funderar på förändringar i sitt boende och vad de skulle välja om de hade möjlighet. Därför skickades en enkät ut i februari till gruppen 65 år och äldre som bor i Järbo.

Det var några få frågor att besvara, om nuvarande och eventuellt planerat ändrat boende.

Svarsfrekvensen var 73 %, vilket innebär att 480 personer lämnade uppgifter. Av dessa hade 33 % planer eller önskemål om att flytta. Det är s.k. trygghetsboende som ligger högst på listan.

Problemet är att den tänkta utbyggnaden av lägenheter i Järbo ligger långt under de behov som finns. PRO och SPF ska bjuda in politiker för en diskussion om detta, men just nu kom det ju annat emellan.

Frågan är dock lika aktuell framöver och kan bli än mer akut eftersom gruppen kommer att öka - om nu inte Coronan slår till.

Med "Järbo" menas i det här sammanhanget det som förut var Järbo kommun och tidigare Järbo socken och sedan 1970 en del av Sandviken.

Hela materialet kan läsas här 


Våren på väg?

gatuchefen

Järboportalen gratulerar till Mikael Nilssons nya befattning som gatuchef i Sandvikens kommun. Mikael är som kanske inte alla känner till "vägfogde" i Järbo Vägförening som är den samfällighet som sköter vägar och gator i centrala Järbo. Det ger anledning till att informera om läget i Järbo.

Som säkert många har noterat har de flesta föreningars årsmöteten skjutits på framtiden, så också för Järbo Vägförening. När mötet blir av kan man inte säga nu. Föreningen håller på att upphandla vårstädningen, d.v.s. att sopa upp sand m.m.

En del har funderat över varför Sandvikenhus har satt upp P-förbud på Halvarsbacken, men det har man alltså kommit överens med Vägföreningen om.

Vägföreningen har en informationssida här på jarboportalen.se. Där kommer uppdateringar om föreningens arbete. Kolla också anslagstavlorna.

Vägföreningens sida

Artikel i Din Lokaltidning 


[annonser]

ReConYou
Halvarsbacken turistboende
Björnmyrs Bygg & El AB

En 100-åring faller

möte på biblioteket En fallen gamling

Här har Lena Nyström nyss fällt en stor gran hemma på tomten. Hon visar stolt upp den för grabbarna som har jobb resten av dagen med att ta hand om resterna och transportera bort dem.

Stubben som är kvar är dryga metern i diameter och kanske blir bra som fikabord i sommar, funderar Lena. Granen är mycket frodvuxen - årsringarna i mitten är centimetergrova, men tillväxten har minskat av senare.

Granen var rejält stor redan när Lena var i tonåren. Men nu var det hög tid att ta ner den. Det skulle inte vara bra om den hade fallit för en storm.


"Fica med ICA"

möte på biblioteket Möte på biblioteket

"Parkeringseländet" vid ICA Nära i Järbo var ett ämne som engagerade vid ett möte på biblioteket som ICA bjudit in till. Affärsparet Lars-Göran och Pernilla hade tagit initiativet till en informationskväll nu cirka 10 år efter att de övertagit butiken efter Järbo Handels Aktiebolag.

Att bli ICA-handlare var något som de båda hade bestämt sig för sedan lång tid tillbaka, men det var många turer innan det rätta tillfället dök upp berättade de. Båda har jobbat länge inom ICA-sfären, som säljare och i butiker. När så möjligheten fanns att ta över i Järbo, på lagom avstånd från Gävle, där de bor, så satsade de allt.

Nu är det ett bra "flyt" i butiken och omsättningen har ökat rejält. Men starten var tung och det behövdes rejäla tag för att få ordning och reda i affären. Som ICA-handlare är man själv helt ansvarig för allt. Några ekonomiska bidrag från den centrala organisationen får man inte, det betonade de flera gånger.

En viktig faktor för framgång för en butik på en mindre ort som Järbo är att den lokala befolkningen är köptrogen. ICA Nära i Järbo konkurrerar med ICA Maxi i Sandviken som ju inte ligger så långt bort. Men om alla handlade på hemmaplan skulle omsättningen kunna dubblas.

"Turisterna" påverkar omsättningen, och det är något förvånande mest på sommaren. Det är alltså inte vinterbesökarna i skidbacken utan de som flyttar in i sina fritidshus under sommaren.

Skidturisterna betyder också en hel del för handeln, men viktigast är som nämnts vi som bor på orten permanent.

Omvänt så har ICA en påverkan på ortens övriga näringsliv. Vid alla arbeten med ombyggnader i butiken anlitas lokala företag som snickare, målare, elektriker. Det är en medveten policy.

ICA har också en tydlig strategi för sponsring. Det ska finnas en klar koppling till bygden. Därför står Järbo IF och Järbo Hembygdsförening högst på listan. För Hembygdsföreningen har det haft en stor betydelse vid midsommarevenemanget och därmed hela ekonomin för föreningen.

"Pensionärsbussen"

Ett unikt arv fick ICA Nära ta över från Handelbolaget och det var bussen som körde kunderna till butiken. Den började 1975 efter det att varubussen hade upphört med sina turer. Det var troligen Paul Hyttmark, butikschef på den tiden, som startade den. Pernilla och Lars-Göran är mycket stolta över att få föra traditionen vidare. Den blev mycket uppmärksammad när ICA firade 100 års-jubileum 2017.

Nya sätt att handla

ICA har i samarbete med kommunens hemtjänst under flera år provat med att låta kunderna göra beställningar via Internet. Varorna plockas ihop i butiken och kunden kan välja att hämta själv eller få dem levererade hem. Det här är nu tillgängligt för alla. För den som har hemtjänst underlättar detta mycket för hemtjänstpersonalen och ger tid över för mera kontakt med den som har omsorgen.

E-handla på ICA Nära i Järbo 

Bred service

ICA i Järbo har flera grenar på sitt serviceträd. Här det in- och utlämning av paket till Postnord och flera transportföretag. Vidare är man utlämningsställe för Systembolaget, något som inte så många har upptäckt ännu. Trav och andra spel har man också hand om. Apoteksombud är man också. Den nya fikahörnan är populär. Sammantaget är man utsedd som lokal servicepunkt, en av två i Sandviken.

Utmaningar och investeringar

Nya regler och bestämmelser ger nya utmaningar. En sådan är krav på att kylmedel i kylar och frysar måste bytas av miljöskäl. För ICA innebär det en stor ombyggnad. Det lutar åt en stor central kylmaskin som för det positiva med sig att den även kommer att kunna värma hela byggnaden som i dag värms med olja. Men det kostar mycket pengar.

Något som kommmer att drabba oss som kunder är den nya skatten på plastpåsar som införs från maj månad. Det har kritiserats från många håll och ger en hel del krångel i butiken.

Slutligen var det "parkeringseländet". Det är ingen okänd fråga för oss som tar bilen till affären. Problemet handlar om in- och utfarter, många varubilar med många leveranser och den lutande terrängen. Lars-Göran och Pernilla har haft ett möte med kommunen, men några konkreta lösningar har man inte, inte än i varje fall.

Taggat: #ICA Nära


Kapsel bygger ut

Stommen är rest

I dagarna har pelare och takbalkarna rests på Elektro-Kapsels senaste utbyggnad. Man bygger ut monteringshallen till det dubbla och dessutom blir det lite personallokaler. Snart ska yttertaket på och sen kommer snickarna och börjar med väggarna.

Redan för drygt ett år sedan började man med en del arbeten i källaren och en utbyggnad mot Bangatan. För några veckor sedan gjöts plattan för den nya hallen.


Parkering i Järbo rena Grönköping

För några månader sedan fick de boende i Sandvikenhus bostäder i Järbo ett brev med en "uppdatering" om parkeringsreglerna. Men det var inte förrän nu i januari som reglerna började tillämpas och bilar lappades som folk reagerade.

Nu har det här blivit det dagliga samtalsämnet och många har ringt Sandvikenhus och hyresgästföreningen Sandvikenboendet inkopplade för att reda ut vad som gäller och hur praktiska problem ska lösas.

parkering Brev till hyresgästerna

parkering Fel parkeringsplats

Brevet informerar i korthet om olika principer för parkering i bostadsområdena där hyrda platser är en form. På en del platser har man fri parkering. Så har det varit i Järbo. Besöksparkering är den tredje formen.

Vid P-skyltar får man stå i max 24 timmar om det inte finns en tavla med annan information.

För många som bor i Sandvikenhus lägenheter i Järbo har tillämpningen av de här reglerna gett praktiska problem. Alla använder inte bilen varje dag och undrar om man måste flytta den en gång om dagen. Det är ju egentligen inte bra på något sätt, varken för bil eller miljön.

Jamen hyra plats då? Nej, det erbjudandet har man inte fått och inga P-rutor är uppmålade och inte heller numrerade. Det här ger ett dilemma för folk. Några besöksplatser är inte heller utmärkta.

Sandvikenhus har anlitat ett bevakningsbolag som börjat åka kontrollrundor. De första "parkeringsböterna" kom ganska snart, men det visade sig att man lappade bilar som stod utanför bostadsområdena och därför fick dessa annuleras.

Vad säger Sandvikenhus?

Järboportalen har pratat i telefon med Danijela Brattsby, områdeschef för bl.a. Järbo. Hon säger att de nya reglerna har införts att ge de boende trygghet. Man ska inte behöva ha obehöriga som ställer sina bilar inom området och skrotbilar ska inte bli stående, något som hon säger att det varit klagomål på.

Genom att sätta upp P-skyltar så får Sandvikenhus rätt att ta bort dumpade bilar, menar hon. Därmed gäller också 24-timmarsregeln, d.v.s. att tiden som ett fordon får vara stående begränsas till 24 timmar. Vaktbolagets "lappar" kostar 400 kr.

Jag påpekar att hyresgäster är irriterade på tillämpningen av reglerna som innebär att alla måste flytta sin bil en gång varje dygn vare sig man behöver använda bilen eller ej. Det är ju inte miljövänligt? Nej, säger Danijela, men frågan är en vattendelare mellan de boende. En del tar gärna det mot att man har fri parkering, menar hon.

Att hyra sin parkering vid Halvarsbacken går inte i dag eftersom det inte finns uppmärkta platser, utom några få, men det här kommer man att ta upp vid kommande borådsmöte och med hyresgästföreningen (Sandvikenboendet), får jag veta. Varför man inte börjat i den änden, alltså med samråd och förhandling får jag inget svar på.

Vid biblioteket gäller samma regler och skyltningen gör ingen skillnad på boende och besökande. Du kan parkera där 24 timmar i sträck.

Från de boende har jag hört att skrotbilsproblemet hänför sig till ett fordon som ägdes av en hyresgäst som senare blev avhyst själv.

Senaste foton

parkering Detta är gatumark

parkering Någon som hyr dessa uttag?

parkering Är parkering förbjuden här?

parkering Förhyrda platser med skylt

Lite grävande

Nu är det här med parkering ingen enkel sak, det ser man med en liten googling. En del fakta har jag plockat fram.

Det är ägaren som är ansvarig för sin bil och kommunen eller statliga myndigheter måste följa lagar och förordningar som reglerar rätten att flytta skrotbilar. Ägaren blir ersättningsskyldig för borttransport, om denne är identifierbar. P-skylten har inget med detta att göra.

Markägaren har ingen rätt att ta bort en bil som är uppställd på hans mark. Man måste vända sig till Polisen, kommunen eller Trafikverket. Det går att begära handräckning hos Kronofogden för att få bort fordonet. Så länge det står korrekt inom en p-ruta eller på annan tillåten plats och inte är sönderslaget, kan det bli svårt och omständligt att få bort det.

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 

Transportstyrelsen skriver: Finns endast vägmärket ”Parkering” och inga tilläggstavlor får du parkera i högst 24 timmar. 24 timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, om inte generella regler (eller skyltar) säger annat.

På tomtmark och liknande kan en markägare förbjuda eller bestämma villkor för parkering. Parkerar du fel kan du få betala en kontrollavgift. Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har meddelats genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken.

Transportstyrelsen 

En viktig del i tolkningen av reglerna är hur vägmärken är uppsatta. Som besökare vid husen kring Halvarsbacken är det lätt att bli förvirrad av hur märkena sitter och hur de ska tolkas.

Några lokala trafikföreskrifter som har bäring på Järbo har jag inte hittat.

Länk till informationsbrevet:

Informationsbrev 


[annonser]

Järbo LantGrill
Maris Hårstuga
El&Kraft

Arkiverat

Äldre notiser läggs successivt över till arkivet. Notiser från 2020 hittar du i Arkiv 2020.

Här finns sidor med notiser från tidigare år från 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, o.s.v ända tillbaka till 2008.

[annonser]

Yllefabriken Fastighets AB
Wass Konst
Hantrick - webbutveckling

Anslagstavlan

Här kan du titta på vad som står på anslagstavlan vid ICA direkt på din bildskärm. Klicka på bilden eller länken så öppnas sidan med anslagstavlan där du kan läsa de flesta aktuella anslagen.

Till anslagstavlan

Senaste uppdatering 2020-06-02

Väderprognoser

Hur blir vädret? Här kan du kolla både SMHI och YR. Och sen kan du titta på temperatur.nu hur det är och har varit i Järbo.

Urval av tidigare notiser

Det här är lite av en årskrönika för 2019 i Järbo.

Lokala nyheter i media  

Här är länkar till de senaste artiklarna, som har anknyning till Järbo, hämtade ur de lokala tidningarna, teve och radio. Öppnas i nya fönster (  ). Betalartiklar är markerade med
Uppdaterat 2020-05-15.

2020-05-15  Stort pådrag i Järbo – pannbrand i källare (AB)

2020-05-12  Macken i Järbo får fortsätta leva + "Gjort ett fantastiskt arbete" (DinLT)

2020-04-06  947 000 kronor för att rädda sista macken i Järbo – får nästan hela summan i bidrag: "Vi är extra lyckliga nu" (AB)

2020-05-05  Inställda investeringar för Branäsgruppen (SVT)

2020-04-05  Snöfattig vinter och coronautbrott – så påverkas storsatsande Kungsberget: "Får konsekvenser för framtida projekt"" (AB)

2020-04-03  Trafikolycka söder om Järbo – personbil körde ner i diket (AB)

Länk till alla rubriker 2020

Länkar till tidigare års rubriker:

Rubriker 2019

Rubriker 2018

Mera hittar du i arkivet.

[annonser]

Kungsberget - Kort väg för långa åk!
38e gatan
Trycktrean