Järboportalen - Järnvägen

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2019-01-19
slump: 5, 69


 


Järnvägen genom Järbo

På denna och länkade sidor har jag samlat material om järnvägen som går genom Järbo. Det började egentligen med bygget av den nya järnvägsbron 2001 och därefter har historik, länkar, tågspaning och olika arbeten med mera tillfogats efterhand.

Brobygget var en stor händelse och ett intressant och spännande projekt på vår lilla ort. Ännu större var det naturligtvis på 1870-talet då denna del av norra stambanan byggdes. Järnvägen bidrog här som på många andra ställen i landet till en genomgripande förvandling av bygden.

Om man är "insnöad" på tåg och järnvägar så finns det massor av andra platser att surfa till. Länkarna är bara ett litet urval.

Förändringar

Järnvägen är under ständig förändring. De senaste åren har flera stora arbeten genomförts som varit intressanta att följa.

På den lokala bangården har det gamla godsmagasinet rivits för ett antal år sedan och hela sträckan Storvik-Ockelbo har fått nya spår och ny kontaktledning och strömförsörjning. En del finns med under banarbeten.

Historia

I Järboboken finns ett avsnitt om hur järnvägen kom till bygden och fram till dess att persontrafiken och sedan stationen lades ner.

Det finns en hel del vykort och andra bilder på stationen och bangården. Några har jag samlat själv och andra har jag fått kopior på. Här är också kompletterat med nya bilder.

Läs mera ...

Brobygget

De moderna rallarna drog in ganska obemärkt till att börja med. De började med schakt och pålning vid den gamla bron och det tog ett tag innan man kunde se att något stort var i görningen.

Läs mera ...

Bangården

Här är samlat lite dokumentation om bangården de senaste åren. Numera går ju tågen bara förbi, utom de gånger det är tågmöte.

Se bildsida

Banarbeten

Arbetena 2009 och 2010 var bland annat förberedelser för det stora arbetet hösten 2010 som drog fram med buller och bång och stora maskiner.

En del arbeten på järnvägen har dokumenterats på egna sidor och i bildgallerier.

Läs mera ...

[annonser]

Koivo&Packe Järbo Rörmokeri Östanbo städ

Tågspaning

Jag har gillat tåg ända sen jag var liten och min pappa tog mig med till järnvägsövergången i närheten av hemmet. Där kunde man se hur banvakten stängde grindarna manuellt för att det smalspåriga NKlJ-tåget skulle stånka förbi.

Nu finns en del av dessa vagnar och lok i Jädraås.

Titta på tåg är fortfarande en hobby, mest för att fotografera dem och fånga många olika lok och kanske några lyckade foton också. Och sen är det en del av ett stort teknikinresse

Här kommer en del bilder som huvudsakligen är tagna "strax utanför fönstret" här i Järbo, presenterade utan ordning.

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Tågspaning Tågspaning

Blandade bilder finns i några bildgallerier. Där finns även bilder från Dellenbanan och Jädraås - Tallås Järnväg. Dessa är tillfälligtvis stängda.

[annonser]

Kungsfors Herrgård Hela Hästar ReMusik

Notiser

Här är några notiser som varit införda under åren.

Bara för tågnördar

ståltåget

De flesta Järbobor ägnar nog inte så många tankar över tågen som ganska ofta passerar Järbo. Hur många vet att det går dagliga godståg mellan Narvik och Oslo som passerar Järbo? Den enda järnvägsförbindelsen mellan dessa orter går över Sverige!

Jag har ägnat en hel del tid år att fotografera dem. Speciellt är jag intresserad av loken som finns av en mängd olika typer. Och det är många olika järnvägsföretag som kör transporterna, inte bara Green Cargo.

På bilden ovan syn ett av de nyaste loken, litt Mb 4001, av typen Transmontana från den rumänska fordonstillverkaren Softronic, som regelbundet drar ståltågen från Luleå till Borlänge och tomvagnarna tillbaka. Tusentals ton om dagen.

Mera om järnvägen i Järbo

Taggat: #Järnväg

På rätt spår

På Järbo driftplats, d.v.s. bangården i Järbo inleddes denna vecka ett omfattande arbete att byta ut alla träsliprar på mötesspåret. Huvudspåret fick ju nya sliprar redan vid arbetena med spårbyte Storvik-Ockelbo.

Som sann järnvägsnörd måste jag ju följa upp och se hur abetetet går till. Här följer en kort beskrivning i bilder.

sliperbyte

sliperbyte sliperbyte

sliperbyte sliperbyte

Taggat: #Järnväg

Full fart på järnvägen

kontaktledningsarbete Nu har arbetena på järnvägen åter startat efter ett uppehåll under vintern. Ny kontaktledning ska dras mellan Storvik och Ockelbo.

Här håller man på en del förberedelser och nästa vecka ska trådbyteståget komma.

Järnvägsarbetena fortsätter

I dag kom den stora borrmaskinen till Järbo. En del av fundamenten för de nya kontaktledningsstolparna kan inte grävas ner. De utförs i stället av stålrör som borras ner. Det görs med en stor spårgående maskin.

Banarbeten

Den som gräver en grop ...

Nu börjar dom närma sig, rallarna som gräver och donar längs järnvägen. Men vad är det dom håller på med?

Spårarbete Jo, man håller på att sätta upp nya kontaktledningar längs järnvägen mellan Storvik och Ockelbo. Nu har man kommit till Järbo med arbetet att sätta fundamenten för nya kontaktledningsstolpar.

Det blir också nya matarledningar och transformatorer som kan förse tågen med mer energi. Nuvarande system räcker inte till för de många tunga godståg som går denna sträcka av norra stambanan.

Se även artikel i Arbetarbladet (men det är alltså inte spänningen som ska ökas utan strömstyrkan!).

Spårarbete Hoppsan! När man gräver där tidigare stationshuset i Järbo låg hittar man massor av kablar i marken.

Ingen vet om de är i drift och vad de eventuellt används till eller om dom bara ligger kvar.

Spårarbete Den 6 juni var fundament för transformatorhuset satt på plats

Fler aktuella bilder från arbetena 

Taggat: #Järnväg

Nya bilder 2012-05-14 och --06-08

[annonser]

Järbogårdar Kungsberget - Kort väg för långa åk! Björnmyrs Bygg & El AB

Tåglänkar

Daglig graf Tidigare kunde man på Trafikverkets webbplats läsa de dagliga graferna, d.v.s ett slags tidtabell visad i grafisk form. Bilden visar ett exempel på en sådan.

Tyvärr är dessa inte längre tillgängliga för allmänheten från 2018-02-01.

Trafikverket

Information om tåg- och vägtrafik hittas på Trafikverkets webbplats.

Tågkartan

Tågkartan Det går att se alla tågs aktuella lägen på webbplatsen www.tagkartan.se, i princip i realtid.

De går även att ta reda på vilket bolag ("operatör") som kör respektive tåg. Det finns på Trafikverket där man kan hitta uppgifterna på en tågnummerförteckning.

En fin sajt som har mängder av bilder på järnvägar och fordon är jvgfoto.se. Där finns också möjligheter att följa tågens aktuella lägen.

Operatörer

Här är några av de företag som har trafik här eller passerar Järbo eller utför arbeten på järnvägen:

CargoNet  

CargoNet kör t.ex. dagliga tåg mellan Narvik och Oslo och passerar då Järbo.

Green Cargo  

Hectorrail  

TÅGAB - Tågåkeriet i Bergslagen AB  

Museitåg och tågmuseer

Tågsommar I den här broschyren finns adresser och annan information om järnvägsmuseer, museijärnvägar m.m. i hela Sverige. Det finns ganska många!

Tågsommar ges ut varje år och kan hämtas på Teknikarvs hemsida.

[annonser]

Källans Medicinska Fotvård El&Kraft Bo&Gro, produkter för hem, odling, fritid