Järboportalen - föreningar

 


Föreningar i Järbo
Järbo Ungdomsgård

Ungdomsgårdardar är en kommunal angelägenhet men drivs av föreningar. I Järbo är det ABF Gästrikebygden som svarar för verksamheten. Kommunen hyr lokalerna av Järbo Folkets Hus Byggnadsförening.

Öppettider
Ojämna veckor
Måndag: 17.00-20.30
Onsdag: 17.00-20.30
Fredag: 16.00-21.30

Jämna veckor
Måndag: 16.00-20.30
Onsdag: 16.00-20.30
Torsdag: 16.00-20.30

Kontakter

Jenny Karlsson, 070-365 67 08 (under öppettiderna)

Övrig tid: Hanna Norling, 073-755 55 50, e-post: hanna.norling@abf.se

En del av historiken kring ungdomsgårdarna i Järbo kan läsas bland tidningsklippen som finns på Järbo Hembygdsförenings webbplats.

Hembygdsförenings klippböcker 

Andra länkar och övriga föreningar

Lokala väg- och vattenföreningar

Finnäs Nordanå Samfällighetsförening

Ordförande: Erland Jäderberg
E-post: erland.jaderberg@telia.com
Tel: 070-665 32 64

Kassör: Kerstin Olsson, 070-603 07 92, kerstinolsson1@hotmail.com

Vägfogdar:
Per Lindström, 070-249 93 41, sjuforsas.pelle@telia.com
Mikael Wahlman, 070-605 34 13, mw61@live.se
Lars Sjödén, 070-621 70 13, lars.sjoden42@gmail.com
Jonas Olovsson, 070-792 70 38, jonasolovsson@gmail.com

(2020-09-03)


Finnäs Åvattenförening

Ordförande: Keijo Pietiläinen
E-post: kypietilainen@hotmail.com
Tel: 073-109 28 74

Kartan visar inom vilka områden som föreningen har anslutna fastigheter.

(2020-05-24)


Gullsjön Norrby Vägsamfällighet

Ordförande: Leif Persson
Tel: 070-274 51 43
Kassör: Dagmar Eklund
E-post: eklunddagmar@gmail.com


Järbo Vägförening

Vägföreningens sida


Kådfallets Åvattenförening

Ordförande: Ola Norling
Tel: 070-563 51 79
Kassör: Mats Rommedahl

Kartan visar inom vilka områden som föreningen har anslutna fastigheter.

(2020-05-20)


Soldattorpets Åvattenförening

Kontakt: Håkan Ahlström
E-post: hakan.ahlstrom@carspect.se


Svadenvägens Åvattenförening

Kontakt: Birgitta Flodin
Tel: 076-118 08 73

Alla fastigheter inom markerat område är inte anslutna.

(2020-05-23)


Vretens vägförening

Kontakt: Sven Bengtsson
Tel: 070-658 11 12

(2020-10-20)


Åsgatans Bevattningsförening

Kontakter:
Stefan Larsson (ordf), 026-26 47 96
Rune Lindén (kassör), 070-632 39 88
Service / skötsel:
Torbjörn Eriksson, 070-262 56 20
Per Mårtensson, 070-589 51 54
Ove Eriksson, 070-231 89 68

(2020-05-21)


Om du har rättelser eller fler uppgifter hör av dig till red@jarboportalen.se.